Een sector onder vuur

Marieke de Wal, Een sector onder vuur, Ontwikkelingssamenwerkinsorganisaties en hun strategieën in een veranderende wereld, KIT Publishers, Amsterdam, 20009, 207 blz. ISBN 97894460220234, prijs 29,95 euro

De Nederlandse auteur van dit verzorgd uitgegeven boek studeerde filosofie van organisatie en management aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en werkt sinds 2000 als consultant bij Berenschot. Die achtergrond is zeer duidelijk aanwezig in ‘Een sector onder vuur’. De sector die volgens Marieke de Wal niet helemaal terecht onder vuur staat is die van de ontwikkelingssamenwerking.

Ze verwijst onder meer naar “De crisiskaravaan” van de Nederlandse journalist Linda Polman (zie Uitpers van april 2009) waarin aangetoond wordt dat hulp in crisisgebieden vaak wordt misbruikt door corrupte strijdende partijen. Dat is volgens haar nog geen reden om de handdoek in de ring te gooien. “We geven toch ook het jeugdbeleid niet op als dat onvoldoende resultaat oplevert en we zeggen toch ook niet: stop maar met het doneren aan kankeronderzoek, want het aantal slachtoffers is nog veel te hoog.” (p. 15)

De Wal wil echter wel het huidige Nederlandse ontwikkelingswerk kritisch tegen het licht houden. Daarvoor heeft ze onderzoek gedaan onder acht Nederlandse particuliere ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties(OS): ETC Foundation (ETC), de Evert Vermeer Stichting (EVS), ICCO, IKV Pax Christi, IUCN Nederland, Simavi, Solidaridad en Woord en Daad. Haar centrale onderzoeksvraag luidt: hoe gaan OS-organisaties om met alle veranderingen die op hen afkomen en wat betekent dat voor hun toekomst

In vijf stevige hoofdstukken probeert ze hierop een antwoord te formuleren. In hoofdstuk twee “Rollen van OS-organisaties” onderscheidt ze zes verschillende rollen. Dat zijn voor haar archetypische omschrijvingen van waar OS-organisaties voor staan. Zo construeert ze de rol van de consultant, de netwerker, de actievoerder, de hulpverlener, de bankier en de ondernemer. In hoofdstuk drie “Historische ontwikkeling” – voor mij het meest boeiende – probeert ze de huidige context te schetsen voor het huidige functioneren van de acht OS-organisaties. In hoofdstuk vier “De strategische stand van zaken” onderzoekt ze hoe OS-organisaties op dit moment hun strategie vormgeven en in hoofdstuk vijf heeft ze het uitvoerig “Over strategische dilemma’s en verschuivende rollen”.

“Een sector onder vuur” richt zich in de eerste plaats naar een Nederlands lezerspubliek dat begaan is met en/of betrokken bij OS-organisaties. Bestuurders en managers krijgen met dit boek inzicht in de positionering van hun organisatie en hun strategievormingsproces. Dat zegt de auteur zelf en dat zal ook wel zo zijn, maar daaraan heeft de geïnteresseerde leek weinig of niets, ook niet aan het afstandelijke, bij momenten bijna academisch taalgebruik.

(Uitpers nr. 116, 11de jg., januari 2010)

U kunt dit boek via de link hieronder rechtstreeks bestellen bij:

en wie via Uitpers bestelt, helpt Uitpers!

De link:

http://www.groenewaterman.be/anne/index.dll?webpage=index.htm&inpartcode=909296&refsource=uitpers

Print Friendly, PDF & Email
Over Walter Lotens

Walter Lotens studeerde moraalfilosofie, ex-leraar, woonde lang in Suriname, reiziger, Latijns-Amerika watcher en freelancer. Hij schrijft voornamelijk over bewegingen van onderuit van Borgerhout over Madrid en Barcelona tot Cochabamba en Paramaribo. Hij houdt lezingen rond de thema’s die hij in zijn boeken aansnijdt (www.walterLotens.net).