Een nieuwe VS vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties

Op 7 maart benoemde president G.W.Bush, John Bolton tot de vertegenwoordiger van Washington bij de Verenigde Naties. Eigenlijk zegt deze benoeming zeer veel over de beleidslijnen van deze twee ambtstermijn van president Bush: buiten wat vriendelijker woorden voor Europa en wat schijn gaan de VS gewoon verder met unaliteralisme, arrogantie en eigen inzichten doordrukken.

John Bolton is een uitgesproken criticaster van multinationale instellingen; hij is altijd een protégé geweest van de rechtse Republikein Jesse Helms. We zullen hier niet de gevalstudie maken van een vreselijke keuze op een kritiek moment. Nee, we laten gewoon John Bolton zelf aan het woord, als hij zijn ideeën weergeeft over hoe een en ander eruit zou zien mocht hij het voor het zeggen hebben. Hieronder volgt een greep uit uitspraken die hij deed.

Tijdens een interview in 2000 bij de National Public Radio wilde hij de wereldproblemen eigengereid aanpakken. “Mocht ik vandaag de Veiligheidsraad moeten vernieuwen, dan zou ik slechts één permanent lid over houden, omdat dit de weergave is van de werkelijke machtsverdeling in de wereld.” En dat ene permanente lid is uiteraard de Verenigde Staten. Hij zou dus de internationale problemen oplossen zonder overleg, discussie of dialoog.

De Verenigde Staten hoeven zich ook niks van China aan te trekken. In 1999 toen hij de eerste vice-voorzitter was van het American Enterprise Institute, schreef John Bolton een column in The Weekly Standard. Hierin pleitte hij ervoor dat de Verenigde Staten gewoon hun weg moesten gaan om Taiwan diplomatiek te erkennen, ondanks het feit dat dergelijke puur symbolische geste een punt betekent waarop China herhaaldelijk had gedreigd met oorlog. “Diplomatieke erkenning van Taiwan zou precies het leiderschap van de Verenigde Staten tonen dat die regio nodig heeft, en waar grote delen van de bevolking ginder op hopen. De notie dat China echt met geweld zou antwoorden is pure fantasie, weze het een fantasie die de communistische leiders graag in het westen verspreiden.”

En Noord-Korea? In 1999 zei John Bolton nog in The Los Angeles Times: “Een gezondere politiek vanwege de Verenigde Staten zou kunnen beginnen met het Noorden duidelijk te maken dat het ons niet kan deren of we nu normale diplomatieke betrekkingen met hen hebben of niet ; dergelijke doelstelling is volledig in hun belang, niet in het onze. We zouden hen duidelijk moeten maken dat er slechts een diplomatieke normalisering met de Verenigde Staten kan komen, in de mate dat Noord-Korea een normaal land wordt.”

Achterstallige bijdragen aan e Verenigde Naties ? In 1997 schreef John Bolton in een opiniestuk voor The Wall Street Journal dat de Verenigde Staten wettenlijk niet verplicht zijn hun achterstallen aan de VN te betalen. “Verdragen zijn slechts ‘wet’ voor intern gebruik in de Verenigde Staten zelf,” zei hij. “In hun internationale werking zijn verdragen eenvoudig politieke verplichtingen.”

En wat het Internationaal Strafhof betreft, kan je het al helemaal vergeten. In 2000 zei John Bolton in het Comité voor Internationale Relaties van het Huis van Afgevaardigden immers het volgende. “De steun voor het Internationaal Strafhof is vooral gebaseerd op emotionele oproepen voor een abstract ideaal van een internationaal justitieel systeem dat niet steunt op betekenisvolle bewijzen en dat in strijd is met de gezonde principes van internationale crisisresolutie.”

Het is dus uitkijken naar de parlementaire hoorzittingen om John Bolton’s benoeming te bekrachtigen. Het is ook uitkijken naar zijn optreden binnen de Verenigde Naties, waar hij ongetwijfeld een schitterende job zal doen om het charmeoffensief van de tweede regering Bush met de rest van de wereld verder te zetten.

Blijft alleen nog de vraag in verband met de volgende benoeming die G.W.Bush voor ons in petto heeft. Donald Rumsfeld(1) om een nieuwe Conventie van Genève te onderhandelen? Martha Stewart(2) om de controlecommissie van de beurs te leiden, de SEC, Securities and Exchange Commission? Kenneth Lay(3) als minister van energie?

(Uitpers, nr. 63, 6de jg., april 2005)

John Gersson is vredesactivist en voorzitter van American Friends Service Committee

(1) Minister van Defensie

(2) Zakenvrouw veroordeeld in verband met aandelenverkoop net voor de noteringen op de beurs ineenstortten

(3) Algemeen directeur van de energiefirma Enron, die cijfers verbloemde met het oog op de beursnoteringen. Enron ging echter roemloos ten onder. Tienduizenden Amerikanen raakten hierbij hun spaarcenten en hun pensioen kwijt.

Print Friendly, PDF & Email
Visited 6 times, 1 visit(s) today

Zie ook

×