25 September 2020

Een moderne Griekse tragedie

Een beschouwing, bekeken vanuit het gezichtspunt van de gewone Griekse man of vrouw, die de crisis niet heeft veroorzaakt maar die onder het mom van ”bezuinigingen” wordt uitgehongerd door de eigen regering en de Trojka [de Europese Commissie, IMF en het ECB].

VERPLICHTING VAN EEN STAAT, DE EERSTE LEVENSBEHOEFTEN EN

MEDISCHE VOORZIENINGEN VAN ZIJN BURGERS TE GARANDEREN:

1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent.

Artikel 11, lid 1, International Covenant on Economical, Social and Cultural Rights

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm

1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.

Artikel 12, lid 1, International Covenant on Economical, Social and Cultural Rights

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm

GRIEKENLAND ANNO 2012

In de VPRO Tegenlicht documentaire ”Goldman Sachs en de vernietiging van Griekenland” [1], komt een apotheker aan het woord, die vertelt van een oude Griekse vrouw, die tegen de Kersttijd binnenkomt met een recept voor haar terminaal zieke man.

Het recept blijkt 1700 euro te kosten, een bedrag, dat de vrouw zelf moet betalen en natuurlijk niet kan ophoesten

Na bellen met de fabrikant blijkt een regeling niet mogelijk

Het medicijn wordt pas na ontvangst van het geld opgestuurd

Haar man is stervende en kan dus niet buiten het medicijn

De vrouw kan het niet betalen en doet een beroep op de apotheker

Dat deze vader en grootvader nog voor het laatst Kersmis van vieren met zijn familie

Tenslotte betaalt de apotheker het uit eigen zak

Wat als deze vrouw een minder menselijke apotheker had getroffen of een, die simpelweg het geld niet had om haar te helpen?

Wat als……………

DAT IS DE SITUATIE IN GRIEKENLAND ANNO 2012

Na het eerder gesloten akkoord van de ministers van Financiën over een lening van 130 miljard aan Griekenland hebben de banken en andere financiële instellingen ingestemd met een

schuldenruil, waarbij 100 miljard euro aan schuld wordt kwijtgescholden.

Als reactie daarop heeft kredietbeoordelaar Fitch de kredietwaardigheid van Griekenland

verhoogd. [2]

Dit klinkt allemaal mooi, maar dat is het in werkelijkheid niet. In feite levert Griekenland daarvoor een deel van haar soevereiniteit in , omdat het land nu de facto onder financiële controle van het ECB en IMF komt te staan. Er komt immers een permanente aanwezigheid van de Trojka in Athene. [3] Vooral de Nederlandse minister van Financiën de Jager heeft daarop aangedrongen

””Het toezicht zal strenger zijn dan bij het IMF gebruikelijk is.”, aldus deze Bewindsman. [4]

Met een duivels inzicht is besloten, dat het geld wordt overgemaakt naar geblokkeerde rekeningen, om er zeker van te zijn, dat een volgende Griekse regering, die misschien minder asociaal is dan dit bezuinigingskabinet, zich ook aan de gemaakte ”afspraken” [in feite mes op de keel chantage] zal houden. [5]

Volgens deskundigen is Griekenland ”gered”, althans voor het moment. Maar redding voor wie?

Niet voor de gewone Griekse man of vrouw, die door de door de EU-potentaten [met Duitsland voorop] geëiste bezuinigingen nog dieper in de ellende komen te verkeren. In het akkoord, dat Athene vorige week sloot met de EU is bepaald dat het minimumloon in Griekenland met 22 procent wordt verlaagd, dat jonge werknemers 32 procent van hun salaris in moeten leveren en dat er van de 800.000 ambtenaren er 150.000 zullen verdwijnen. Ook bezuinigt de Griekse regering op de gezondheidszorg.

Wanneer er wordt geschreven over de tragedie, die Griekenland nu doormaakt, heeft men het altijd over de politiek-economische aspecten. Hele beschouwingen worden eraan gewijd, of Griekenland financiële injecties moet blijven krijgen of beter failliet kan gaan.

[6]

Terug naar de drachme of vasthouden aan de euro

Met klinische koelheid wordt gesproken over de ”besparingen” die ”noodzakelijk” zijn om de aan Griekenland verstrekte leningen terug te betalen, zonder enige aandacht voor de humanitaire ramp, die zich nu in Griekenland voltrekt. Zonder enige aandacht voor het feit, dat de meest kwetsbaren in de samenleving die niet verantwoordelijk zijn voor de crisis, op barbaarse wijze de rekening gepresenteerd krijgen.

Met als klap op de vuurpeil de in de pers gevoerde hetze tegen de zogenaamde ”luie Grieken”, waarmee de mensen wordt bedoeld, die nu de rekening voor de crisis moeten betalen. Afhangende van het hetzekarakter van de betreffende krant worden de Grieken voorgesteld als ouzodrinkende profiteurs, die leven van de miljarden, die hen goedgunstig via het Europese reddingsplan worden geschonken.

Er wordt niet bijverteld, dat volgens de statistieken van Eurostat de Grieken 40,6 uur per week werken, het hoogste percentage binnen de 27 EU lidstaten. Dat zij drie banen hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat hardliner Duitsland, dat het meest heeft aangedrongen op de barbaarse bezuinigingen en in zijn kielzog Nederland, vanaf de invoering van de Euro in 2001 meer dan dik aan Griekenland hebben verdiend middels rente op uitstaande leningen en door de groei van hun export. Griekenland heeft immers een zwakke economie, o.a. vanwege een grotere import dan export, waardoor het een afzetmarkt is voor sterkere economieën. [7]

Gelukkig laat de Griekse bevolking de onrechtvaardige kaalslag aan bezuinigingen niet zonder meer over zich heenkomen en heeft zich vanaf het begin van het door Duitsland aangestuurd EU dictaat hevig verzet. [8] En het verzet zal nog toenemen.

ALGEMEEN/OORZAKEN SCHULDENCRISIS

We kennen het algemene verhaal: eind 2007 stort de huizenmarkt in de Verenigde Staten in waarbij vervolgens ook de banken in de problemen komen. Doordat veel Amerikaanse banken hun risicovolle financiële producten ook in andere delen van de wereld hebben doorverkocht, verspreidt het betalingsprobleem in de VS zich als een olievlek over de hele financiële wereld.

Door de angst op de internationale kapitaalmarkt houden banken wereldwijd de hand op de knip. De banken verstrekken geen leningen meer aan elkaar, maar ook het bedrijfsleven kan geen kredieten meer krijgen. Het vertrouwen in de economie daalt en de kredietcrisis ontwikkelt zich tot een brede economische crisis. [9]

In 2008 slaat de kredietcrisis over naar Europa, dat allerhande maatregelen neemt zoals het redden van de banken. [10] Eind 2009 verdiept de Europese crisis zich in de zogenaamde ”schuldencrisis”, waarbij Griekenland als eerste wordt getroffen. [11] Later volgen Portugal en Ierland. [12] Alledrie krijgen zij uit het Europees Noodfonds ”kapitaalinjecties”.

Op schaamteloze wijze wordt daarbij vermeld, dat zij die alleen krijgen onder voorwaarden van ”fikse bezuinigingen” zonder enige consideratie voor de sociaal zwakkeren, die langzaam maar zeker worden uitgehongerd. [13]

DE GRIEKSE CRISIS

De uit de kredietcrisis voortgekomen Europese schuldencrisis trof Griekenland als eerste.

De oorzaken zijn complex zijn en niet in twee woorden samen te vatten. De meest simplistische voorstelling van zaken is, dat ”De Grieken” in problemen zijn gekomen, omdat zij boven hun stand hebben geleefd en daarvoor nu de rekening gepresenteerd krijgen. Voor een deel is dat waar, voor een deel niet. ”De Grieken” waar het om gaat, zijn namelijk de Griekse politieke en financiële elite en niet degenen, op wie de gevolgen van de crisis nu worden afgewenteld, de gewone Griekse man en vrouw. Bovendien hebben aan dat ”boven hun stand leven” banken dik verdiend en stond Brussel [EU] erbij en keek ernaar. [14]

a Wanbeheer Overheid:

Het is waar, dat er sprake is van decennialang wanbeheer door de Griekse Overheid. Er waren teveel buitenlandse leningen, het Bestuur was corrupt en hield een cliënteel systeem in stand, overheidsinstanties functioneerden niet goed, politici smeten met geld om hun electoraat te plezieren, er was een te groot Overheidsapparaat [15] en er werd massaal belasting ontdoken.

MAAR DAT WIST BRUSSEL OOK EN DIE BELASTINGONTDUIKERS WAREN NIET HET VOLK, DAT NU DOOR DRACONISCHE BEZUINIGINGEN WORDT UITGEKNEPEN, MAAR DE RIJKEN. [16]

b De invoering van de Euro:

Economische verschillen tussen de landen in de Eurozone Griekenland verliest/Duitsland en Nederland winnen: Evenals andere landen in de zuidas van Europa heeft, Griekenland een zwakke economie, o.a. omdat het meer importeert dan exporteert. Hierdoor is het land een goedkope afzetmarkt voor sterkere buitenlandse Noord-Europese landen zoals Duitsland en Nederland, die vooral sinds de invoering van de Euro dik aan Griekenland verdiend hebben. [17]

c De invoering van de Euro:

Geen devaluatie nationale munteenheid

Sinds de invoering van de Euro/Geen devaluatie meer mogelijk: dat de invoering van de Euro zwakke economieën als Griekenland in problemen zou brengen, was van meet af aan bekend, vanwege het onvermogen tot devaluatie.

Wanneer een land met een zwakke economie in de problemen zat VÓÓR DE KOMST VAN DE EURO, dan kon de nationale munt gedevalueerd worden. Na de invoering van de Euro als Europese munteenheid was dat niet mogelijk meer en blijft zo’n land met een schuldenlast zitten. [18]

d Goldman Sachs en de wegtovering van de Griiekse Staatsschuld

Schulden trekken aasgieren aan

Zo ook de zakenbank Goldman Sachs, die een morbide spelletje met Griekenland heeft gespeeld.

Het begon in 2001 [19], toen de Griekse regering dringend iets moest doen aan de hoge Staatsschuld, die 107 procent van het Bruto Binnenlands Product bedroeg [20], meer dan 47 procent van wat volgens EU normen was toegestaan. [21]

Maar Goldman Sachs wilde wel helpen …

Van de wal in de sloot

Via een financiële truc, swap genaamd [22] toverde Goldman Sachs de Griekse Staatsschuld kunstmatig naar een lager niveau. Het is alsof je bij het wisselloket twee keer zo veel dollars voor je euro’s krijgt, maar het verschil onder tafel wel moet terugbetalen aan de geldwisselaar. Je leent in feite geld, maar het wordt officieel niet als schuld gerekend. Dit was vastgelegd in een geheime deal. De rente aan Goldman Sachs tikte echter keihard door en Griekenland zakte steeds verder weg in de problemen. Toen de crisis toesloeg, zat Griekenland klem. [23] Volgens deskundigen was Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Commissie op de hoogte van de swapdeal, maar stond erbij en keek ernaar. [24]

II ONDER CURATELE

GRIEKENLAND IN DE STRIK

REACTIE EU/DUITSLAND/EUROPEES NOODFONDS

Toen in de herfst van 2009 de volle omvang van de Griekse crisis aan het licht kwam, sloot het net zich verder om Griekenland: Griekenland werd drooggelegd door de markten. Het kreeg geen krediet meer en moest aankloppen bij de EU. [25] En de prijs was hoog. Vooral onder druk van Nederland en Duitsland kwam het IMF op de proppen. [26] De Europese Noodfondsen EFSF en EFSM werden opgericht [27], die leningen verstrekten onder zeer strenge voorwaarden, zoals te lezen is op de website van het Ministerie van Financien [28]

Die strenge voorwaarden logen er niet om:

Fikse bezuinigingen en economische hervormingen. Maatregelen, die het Griekse volk langzaam maar zeker kapot maken. Niet alleen Griekenland, ook Ierland en Portugal krijgen steun uit de Europese Noodfondsen [29] en ook in die landen werden wurgende bezuinigingen doorgevoerd.

Die EFSF maatregelen zijn een verkapte vorm van kolonisering [30], zeker sinds de permanente aanwezigheid van de Trojka [Europese Commissie, ECB en IMF] in Athene. [31] Omdat vooral Duitsland de aanjager is van de Griekse bezuinigingen en de onevenredig grote invloed van de Trojka, worden de uit de Tweede Wereldoorlog daterende anti-Duitse sentimenten bij het Griekse volk nieuw leven in geblazen. Er wordt wel gesproken van een tweede Duitse bezetting van Griekenland. [32]

III

IN DE ELLENDE GESTORT

DE GRIEKSE BEZUINIGINGEN

Om in aanmerking te komen voor geld uit het Europese Noodfonds en IMF leningen werd de Griekse regering onder druk gezet de meest draconische bezuinigingen door te voeren.

Hierdoor daalde het begrotingstekort met 1 procent: van 10,6 procent in 2010 tot iets meer dan 9 procent, zoals op dit moment wordt geschat. EN WELKE PRIJS MOEST HET GRIEKSE VOLK HIERVOOR BETALEN? Rigoureuze bezuinigingen [33], met dit als gevolg:

DE ARMEN:

De officiële werkloosheid is gestegen van 11 procent tot tussen 17,7/21 procent;

De zelfmoordcijfers zijn 40 procent de hoogte in geschoten, waarmee zij de hoogste zijn van heel Europa

Veel bedrijven zijn over de kop gegaan

Dramatische toename van het aantal daklozen

De Grieks-Orthodoxe Kerk en liefdadigheidsorganisaties moeten steeds meer gratis maaltijden bereiden voor hen die nauwelijks nog geld hebben om eten te kunnen kopen. Kinderen vallen in de klassen flauw van de honger. Gehandicapten krijgen geen subsidies meer van de overheid.

Duizenden jonge Grieken hebben het land verlaten op zoek naar een betere toekomst elders (voornamelijk in Duitsland en Australië);

DE RIJKEN:

De rijken hebben hun geld al naar buiten Griekenland overgebracht en het belegd in belastingsparadijzen. [34] Het is trouwens nog de vraag, of het door de EU en de collaborerende Griekse regering opgelegde bezuinigingsmodel vanuit economisch opzicht ”werkt”, vanwege de door de toenemende werkloosheid sterk dalende koopkracht. [35]

IV

VERZET!

“Tienduizenden mensen hebben zich vanmiddag voor het parlementsgebouw verzameld in Athene. De politie treedt hardhandig op om de menigte uiteen te drijven. Net als vorige week gebruikten agenten traangas om d de felle betogers uiteen te drijven. Nog niet eerder kwamen zoveel burgers samen in Athene om te protesteren, zo meldt persbureau AP.” [36]

Sinds de Griekse regering is begonnen met de draconische bezuinigingen, neemt het verzet ertegen alleen maar toe. Bij iedere nieuwe bezuinigingsronde zijn er door de vakbonden afgekondigde 24 of 48 uursstakingen, en massademonstraties,, waarmee het Griekse volk laat zien, dat ze zich niet zonder meer laat uithongeren.[37]

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2790

Naast de gewetenloze bezuinigingen is nog een bezwarend feit tegen de Griekse regering in te brengen: namelijk de voormalige samenwerking met de extreem-rechtse partij LAOS, die werd beëindigd omdat Laos, die om zijn eigen redenen tegen de bezuinigingen is [vernedering van Griekenland] recentelijk stapte uit de coalitie stapte. [38]

EPILOOG

EU EN GRIEKSE REGERING/PARTNERS IN CRIME

”We are determined to continue until the traitors that sell out our country and our people leave. It’s either them or us!”. [39] Volgens de Internationale Verdragen is een Staat verplicht, te zorgen voor een goede levensstandaard en adequate medische zorg voor zijn inwoners. Met zijn opeenvolgende bezuinigingspakketten doet de Griekse regering precies het tegenovergestelde door de bevolking uit te hongeren en goede medische zorg te ontzeggen. Geen wonder, dat de wanhoop toeneemt. Geen wonder, dat de zelfmoordcijfers explosief zijn toegenomen.

Geen wonder, dat de protesten steeds woedender vormen aannemen.

Het is onzinnig en tendentieus, de demonstranten te betitelen als ”relschoppers”. Hier is sprake van mensen, die vechten voor hun recht op een menswaardig bestaan en dat van hun kinderen.

De waarschuwingen van de Grieks Orthodoxe Kerk, dat er een humanitaire ramp staat aan te komen [40], worden doodleuk in de wind geslagen en deze gewetenloze regering gaat in collaboratie met de EU en financiële bonzen door om het Griekse volk, dat niet verantwoordelijk is voor de crisis, uit te hongeren.

Hiermee maken zowel de Griekse regering als de EU en financiële bonzen zich schuldig aan misdaden tegen het Griekse volk en als het een humanitaire catastrofe wordt, aan misdaden tegen de menselijkheid. Het bloed van iedere inwoner van Griekenland, die zelfmoord pleegt of overlijdt, omdat hij zijn medicijnen niet kan betalen, kleeft aan hun handen. EEN REGERING, DIE ZIJN INWONERS TE GRONDE RICHT, VERDIENT MAAR EEN REACTIE: TE WORDEN AFGEZET!

Het is echter te hopen, dat deze regering niet alleen wordt afgezet, maar dat de Grieken een andere oplossing van de Griekse crisis eisen. [41] Een, waarvoor niet de armen, maar de rijken betalen!

(Uitpers nr. 141, 13de jg., april 2012)

Voetnoten:

[1] VPRO TEGENLICHT

GOLDMAN SACHS EN DE VERNIETIGING VAN GRIEKENLAND

http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2011-2012/Goldman-Sachs-en-de-vernietiging-van-Griekenland.html

ZIE VOOR HET BEKIJKEN OOK:

UITZENDING GEMIST

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1239996

NOS

AKKOORD OVER LENING GRIEKENLAND

21 FEBRUARI 2012

http://nos.nl/artikel/343365-akkoord-over-lening-griekenland.html

RIJKSOVERHEID

CHRONOLOGISCH OVERZICHT ONTWIKKELINGEN SCHULDENCRISIS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schuldencrisis/chronologisch-overzicht-ontwikkelingen-schuldencrisis

NRC

GRIEKS PARLEMENT STEMT IN MET BEZUINIGINGSPLAN

13 FEBRUARI 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/13/grieks-parlement-stemt-in-met-bezuinigingsplan/

NU.NL

DOSSIER SCHULDENCRISIS/OVERZICHT

http://www.nu.nl/schuldencrisis/

DE PERS

OVERZICHT GRIEKS SCHULDENDRAMA

http://www.depers.nl/economie/635902/Overzicht-Grieks-schuldendrama.html

[2] NRC

GRIEKENLAND GERED VAN FAILLISSEMENT

9 MAART 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/03/09/858-procent-griekse-schuldeisers-stemt-in-met-afboeken-schuld/

DE PERS

DE ONDERNEMER

BANKEN AKKOORD SCHULDENRUIL

9 MAART 2012

http://www.deondernemer.nl/deondernemer/635925/Banken-akkoord-schuldenruil.html

DE PERS

GRIEKSE SCHULDENDEAL GESLAAGD

9 MAART 2012

http://www.depers.nl/economie/635895/Griekse-schuldendeal-geslaagd.html

DE PERS

DE JAGER TEVREDEN OVER GRIEKSE SCHULDENDEAL

9 MAART 2012

http://www.depers.nl/binnenland/635938/De-Jager-tevreden-over-deal.html

NU.NL

SCHULDVERLICHTING GRIEKENLAND GAAT DOOR

9 MAART 2012

http://www.nu.nl/buitenland/2759226/schuldverlichting-griekenland-gaat.html

NOS

FITCH VERHOOGT GRIEKSE KREDIETSTATUS

13 MAART 2012

http://nos.nl/artikel/351180-fitch-verhoogt-griekse-kredietstatus.html

[3] UITPERS.BE

FREDDY DE PAUW

GEEN CENT VOOR LUIE GRIEKEN

OCTOBER 2011

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=3094

februari 2012
De Europese ministers van Financiën bereiken een akkoord over het 2e steunpakket voor Griekenland. Nederland maakt zich – met succes – hard voor permanente aanwezigheid van de trojka (IMF, ECB en Europese Commissie) in Athene en voor een speciale rekening waarop het geld gestort wordt voor afbetalingen van de schuld.”

RIJKSOVERHEID

CHRONOLOGISCH OVERZICHT ONTWIKKELINGEN SCHULDENCRISIS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schuldencrisis/chronologisch-overzicht-ontwikkelingen-schuldencrisis

DE WERELD MORGEN

BRUNO TERSATO

KOLONIALISERING VAN GRIEKENLAND?

5 FEBRUARI 2012

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/02/05/kolonialisering-van-griekenland

[4] NOS

AKKOORD OVER LENING GRIEKENLAND

21 FEBRUARI 2012

http://nos.nl/artikel/343365-akkoord-over-lening-griekenland.html

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schuldencrisis/chronologisch-overzicht-ontwikkelingen-schuldencrisis

[5] NOS

AKKOORD OVER LENING GRIEKENLAND

21 FEBRUARI 2012

http://nos.nl/artikel/343365-akkoord-over-lening-griekenland.html

[6] DE TELEGRAAF

ROB KOENDERS

UITSTEL OF AFSTEL VOOR GRIEKENLAND

16 FEBRUARI 2012

http://www.telegraaf.nl/dft/goeroes/robkoenders/11527478/__Uitstel_of_afstel_voor_Griekenland__.html?sn=dft

VOLKSKRANT

ZUID-EUROPA: ERUIT OF ONDER CURATELE

HENK BROUWER EN HENK FOLMER

11 NOVEMBER 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3026140/2011/11/11/Zuid-Europa-eruit-of-onder-curatele.dhtml

[7] INGEBORG BREUGEL

HEUS, DE GRIEKEN WERKEN 41 UUR PER WEEK EN ZIJN NIET VERDER UIT TE

PERSEN

ARTIKEL UIT NRC

29 MEI 2011

http://www.globalinfo.nl/Achtergrond/heus-grieken-werken-41-uur-per-week-en-zijn-niet-verder-uit-te-persen.html

NRC

130 MILJARD. HOE REAGEREN DE GRIEKSE EN DUITSE MANNEN IN DE STRAAT

21 FEBRUARI 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/21/een-recordbedrag-aan-noodhulp-hoe-reageren-de-duitse-en-griekse-mannen-in-de-straat/

[8] NOS

RELLEN BIJ GRIEKS PARLEMENT

7 FEBRUARI 2012

http://nos.nl/artikel/338225-rellen-bij-grieks-parlement.html

NRC

ONRUST IN GRIEKENLAND-ATHENE STAAKT, STAATSSECRETARIS STAPT OP

10 FEBRUARI 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/10/weer-confrontatie-tussen-griekse-politie-en-betogers-48-uursstaking-in-athene/

NRC

POLITIE ZET TRAANGAS IN TEGEN TIENDUIZENDEN BETOGERS

12 FEBRUARI 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/12/politie-zet-traangas-in-tegen-tienduizenden-betogers-in-athene/

ATTAC VLAANDEREN

ERIC GOEMAN

GRIEKENLAND: RAMPSPOEDIGE SOBERHEID, SCHIPBREUK

VAN EUROPA

18 FEBRUARI 2012

http://vl.attac.be/article1841.html

PETER STORM

LANG ZULLEN ZE LEVEN, DIE LASTIGE GRIEKEN

9 FEBRUARI 2012

http://peterstormschrijft.wordpress.com/2012/02/09/lang-zullen-ze-leven-die-lastige-grieken/

PETER STORM

GRIEKENLAND: BEZUINIGEN, TERUGVECHTEN, NOGMAALS DE NOODZAAK

TOT SOLIDARITEIT

10 FEBRUARI 2012

http://peterstormschrijft.wordpress.com/2012/02/10/griekenland-bezuinigen-terugvechten-nogmaals-de-noodzaak-tot-solidariteit/

PETER STORM

GRIEKENLAND: FORSE VLEUG VOLKSOPSTAND

12 FEBRUARI 2012

http://peterstormschrijft.wordpress.com/2012/02/12/griekenland-forse-vleug-volksopstand/

[9] RIJKSOVERHEID

ONTSTAAN SCHULDENCRISIS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schuldencrisis/ontstaan-schuldencrisis

[10] RIJKSOVERHEID

EUROPESE AANPAK KREDIETCRISIS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kredietcrisis/europese-aanpak-kredietcrisis

REDDING BANKEN IN NEDERLAND

RIJKSOVERHEID

KAPITAALINJECTIES

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kredietcrisis/financiele-sector-en-overheidsingrijpen-nederland/kapitaalinjecties

[11] RIJKSOVERHEID

KREDIETCRISIS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kredietcrisis

RIJKSOVERHEID

SCHULDENCRISIS IN EUROPA

SCHULDENCRISIS GRIEKENLAND

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schuldencrisis/ontstaan-schuldencrisis

[12] RIJKSOVERHEID

FINANCIELE STEUN AAN 3 NOODLIJDENDE LANDEN

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schuldencrisis/financiele-steun-aan-noodlijdende-landen

[13] ”Drie landen hebben tot nu toe een beroep gedaan op de 2 tijdelijke Europese noodfondsen. Het gaat om Griekenland, Ierland en Portugal. De financiële steun aan deze landen wordt alleen verstrekt onder zeer strenge voorwaarden. Zo moeten de landen die steun ontvangen fikse bezuinigingen en economische hervormingen doorvoeren.”

RIJKSOVERHEID

FINANCIELE STEUN AAN 3 NOODLIJDENDE LANDEN

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schuldencrisis/financiele-steun-aan-noodlijdende-landen

[14] INGEBORG BREUGEL

HEUS, DE GRIEKEN WERKEN 41 UUR PER WEEK EN ZIJN NIET VERDER UIT TE

PERSEN

ARTIKEL UIT NRC

29 MEI 2011

http://www.globalinfo.nl/Achtergrond/heus-grieken-werken-41-uur-per-week-en-zijn-niet-verder-uit-te-persen.html

[15] Te groot Overheidsapparaat:

Vertaal: een te grote en logge ambtenarensector. In Derde Wereldlanden en andere landen met een zwakke economie is het creëren van een groot ambtenarenapparaat, dat verre van effectief werkt, een manier om de werkloosheid op te lossen. Ook wordt het door de politiek gebruikt om ”stemmen te kopem” [cliëntèlesysteem].

Zie ook: ”Griekenland heeft nog steeds een te grote openbare sector. Decennialang hebben politici postjes bij de overheid gecreëerd in ruil voor stemmen. Veel van die functies zijn compleet overbodig. Om ze toch een raison d’être te geven, werd een heel bureaucratisch systeem in het leven geroepen.”

Bron:

DE WERELD MORGEN

GRIEKSE PREMIER PAPADIMOS LAAT ZIJN WARE AARD ZIEN

8 JANUARI 2012

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/01/08/griekse-premier-papadimos-laat-zijn-ware-aard-zien

[16] INGEBORG BREUGEL

HEUS, DE GRIEKEN WERKEN 41 UUR PER WEEK EN ZIJN NIET VERDER UIT TE

PERSEN

ARTIKEL UIT NRC

29 MEI 2011

http://www.globalinfo.nl/Achtergrond/heus-grieken-werken-41-uur-per-week-en-zijn-niet-verder-uit-te-persen.html

[17] INGEBORG BREUGEL

HEUS, DE GRIEKEN WERKEN 41 UUR PER WEEK EN ZIJN NIET VERDER UIT TE

PERSEN

ARTIKEL UIT NRC

29 MEI 2011

http://www.globalinfo.nl/Achtergrond/heus-grieken-werken-41-uur-per-week-en-zijn-niet-verder-uit-te-persen.html

”Volgens een hoofdartikel van Business Week is de euro vooral een zegen voor Duitsland, en wel om twee redenen. Ten eerste worden Duitse exporteurs door armere landen in de eurozone betaald in sterke euro’s. Dat incasseren zij liever dan drachmen, lires of peseta’s. Ten tweede heeft Duitsland door het harde sociaal beleid van de roodgroene regering van Gerhard Schröder en door het opvoeren van de productiviteit enorm aan concurrentiekracht gewonnen. Duitsland heeft nu een concurrentievoordeel op de andere landen van de eurozone. Die kunnen dit verlies aan concurrentievermogen niet meer opvangen door devaluaties. Vroeger zou de Griekse regering de drachme kunnen devalueren, zo de import afremmen en de export bevorderen, de economie terug op gang trekken en een gunstig kader scheppen om de problemen aan te pakken. Maar met de euro kan dat dus niet. De Duitsers zitten gebeiteld: zij exporteren, en het dubbel tekort op de Griekse begroting en betalingsbalans is niet hun probleem. ”

UITPERS.BE

FRANK SLEGERS

REGELS VAN GRIEKS/ROMEINS WORSTELEN GELDEN NIET VOOR GRIEKSE

WERKNEMERS

MAART 2010

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2626

[18] “Wanneer consumenten, in landen met minder mogelijkheden voor productiviteit, de voorkeur geven aan goedkopere en betere importproducten, dan zal de buitenlandse schuld stijgen. Tegelijkertijd verslechtert de eigen productiviteit van het land. Een land met een eigen munt, kan deze munt dan devalueren. Dat maakt importproducten duurder voor de eigen bevolking en exportproducten goedkoper voor buitenlandse kopers. De schuld zal afnemen en de productiviteit weer toenemen. Devaluaties waren heel gewoon voordat de euro begon. De euro werkt als een vaste wisselkoers. Minder productieve landen zitten als ratten in de val. Ze zullen nooit uit de schulden kunnen raken. Daarom is de weg die bewandeld wordt om deze landen met nog hogere schulden op te zadelen een vreemde en kwalijke zaak. ”

Bron:

UITPERS.BE

RUDO DE RUIJTER

ESM, EEN STAATSGREEP IN 17 LANDEN

NOVEMBER 2011

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=3108

De splijtzwam in de Eurozone

De problemen in de Eurozone worden verder bemoeilijkt door de economische verschillen tussen de lidstaten. Meer dan een jaar geleden schreven we al: “Sinds de invoering van de euro zijn devaluaties echter geen optie meer voor de lidstaten van de Eurozone. De enige manier waarop deze landen hun competitiviteit kunnen herstellen is via kostendalingen – in de eerste plaats dus via loondalingen. Indien de conjuncturele divergentie aanhoudt, valt het niet uit te sluiten dat sommige landen zich zullen losmaken uit de eurozone”.

Bron:http://www.vrede.be/nieuws/57-globalisering/1901-de-crisis-in-de-eurozone-oorzaken-en-gevolgen

VREDE.BE

NICK DESCHACHT

DE CRISIS IN DE EUROZONE: OORZAKEN EN GEVOLGEN

21 MEI 2010

http://www.vrede.be/nieuws/57-globalisering/1901-de-crisis-in-de-eurozone-oorzaken-en-gevolgen

”Duitsland heeft nu een concurrentievoordeel op de andere landen van de eurozone. Die kunnen dit verlies aan concurrentievermogen niet meer opvangen door devaluaties. Vroeger zou de Griekse regering de drachme kunnen devalueren, zo de import afremmen en de export bevorderen, de economie terug op gang trekken en een gunstig kader scheppen om de problemen aan te pakken. Maar met de euro kan dat dus niet.”

UITPERS.BE

FRANK SLEGERS

REGELS VAN GRIEKS/ROMEINS WORSTELEN GELDEN NIET VOOR GRIEKSE

WERKNEMERS

MAART 2010

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2626

WIKIPEDIA

DEVALUATIE

http://nl.wikipedia.org/wiki/Devaluatie

WIKIPEDIA

TIJDLIJN VAN DE EUROPESE STAATSSCHULDENCRISIS

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tijdlijn_van_de_Europese_staatsschuldencrisis

[19] 2001: Invoering van de Euro

[20] VPRO TEGENLICHT

HOE GOLDMAN SACHS DE GRIEKSE STAATSSCHULD WEGTOVERT

http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2012/februari/Hoe-Goldman-Sachs-staatsschuld-wegtovert.html

[21] Volgens EU normen is voor een land als Staatsschuld niet meer dan 60 procent van het BBP [Bruto Binnenlands Product] toegestaan. Het begrotingtstekort mag niet hoger zijn dan 3 procent van het BBP.

[22] VPRO TEGENLICHT

HOE GOLDMAN SACHS STAATSSCHULD WEGTOVERT

7 FEBRUARI 2012

http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2012/februari/Hoe-Goldman-Sachs-staatsschuld-wegtovert.html

[23] VPRO TEGENLICHT

GOLDMAN SACHS EN DE VERNIETIGING VAN GRIEKENLAND

http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2011-2012/Goldman-Sachs-en-de-vernietiging-van-Griekenland.html

[24] VPRO TEGENLICHT

EUROSTAT: CONTROLE ALLEEN OP AFSPRAAK

http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2012/februari/-Eurostat–controle-alleen-op-afspraak.html

[25] INGEBORG BREUGEL

HEUS, DE GRIEKEN WERKEN 41 UUR PER WEEK EN ZIJN NIET VERDER UIT TE

PERSEN

ARTIKEL UIT NRC

29 MEI 2011

http://www.globalinfo.nl/Achtergrond/heus-grieken-werken-41-uur-per-week-en-zijn-niet-verder-uit-te-persen.html

”De crisis in Griekenland werd mee op gang gebracht door de Europese Centrale Bank (ECB): die liet er twijfel over bestaan of banken nog leningen bij de ECB zouden krijgen met Griekse overheidsobligaties als onderpand, meer bepaald indien de internationale ratingagentschappen Grieks overheidspapier verder zouden downgraden. Zo wakkerde de ECB zelf de speculatie aan.”

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2790

[26] IMF INTERVENTIE

Griekenland is voor de komst van de Europese noodfondsen ondersteund met rechtstreekse leningen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de landen uit de eurozone.”

RIJKSOVERHEID

FINANCIELE STEUN AAN NOODLIJDENDE LANDEN

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schuldencrisis/financiele-steun-aan-noodlijdende-landen”

Bijdrage IMF aan Europese noodfondsen

Op aandringen van Nederland heeft het IMF een belangrijke rol bij de noodfondsen. Het totale garantiepakket komt met de bijdrage van het IMF op zo’n € 750 miljard. ”

RIJKSOVERHEID

NOODMAATREGELEN SCHULDENCRISIS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schuldencrisis/aanpak-schuldencrisis/noodmaatregelen-schuldencrisis

”Griekenland werd drooggelegd door de markten. Het kreeg geen krediet meer en moest aankloppen bij de EU. Onder leiding van Angela Merkel werd het IMF erbij gehaald”

INGEBORG BREUGEL

HEUS, DE GRIEKEN WERKEN 41 UUR PER WEEK EN ZIJN NIET VERDER UIT TE PERSEN

ARTIKEL UIT NRC

29 MEI 2011

http://www.globalinfo.nl/Achtergrond/heus-grieken-werken-41-uur-per-week-en-zijn-niet-verder-uit-te-persen.html

[27] In juli 2012 vervangt een permanent Europees Monetair Noodfonds, ESM, het tijdelijke EFSF

EUROPA NU

OPRICHTING VAN EEN EUROPEES MONETAIR NOODFONDS

http://www.europa-nu.nl/id/viddgy7csur3/oprichting_van_een_europees_monetair

[28] Financiële steun aan 3 noodlijdende landen

Drie landen hebben tot nu toe een beroep gedaan op de 2 tijdelijke Europese noodfondsen. Het gaat om Griekenland, Ierland en Portugal. De financiële steun aan deze landen wordt alleen verstrekt onder zeer strenge voorwaarden.”

RIJKSOVERHEID

FINANCIELE STEUN AAN NOODLIJDENDE LANDEN

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schuldencrisis/financiele-steun-aan-noodlijdende-landen

TIJDELIJKE EUROPESE NOODFONDSEN EFSF EN EFSM

RIJKSOVERHEID

NOODMAATREGELEN SCHULDENCRISIS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schuldencrisis/aanpak-schuldencrisis/noodmaatregelen-schuldencrisis

[29] FINANCIELE STEUN AAN 3 NOODLIJDENDE LANDEN

RIJKSOVERHEID

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schuldencrisis/financiele-steun-aan-noodlijdende-landen

[30] DE WERELD MORGEN

BRUNO TERSATO

KOLONIALISERING VAN GRIEKENLAND?

5 FEBRUARI 2012

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/02/05/kolonialisering-van-griekenland

UITPERS.BE

FREDDY DE PAUW

GEEN CENT VOOR LUIE GRIEKEN

OCTOBER 2011

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=3094

[31] februari 2012
De Europese ministers van Financiën bereiken een akkoord over het 2e steunpakket voor Griekenland. Nederland maakt zich – met succes – hard voor permanente aanwezigheid van de trojka (IMF, ECB en Europese Commissie) in Athene en voor een speciale rekening waarop het geld gestort wordt voor afbetalingen van de schuld.

RIJKSOVERHEID

CHRONOLOGISCH OVERZICHT ONTWIKKELINGEN SCHULDENCRISIS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schuldencrisis/chronologisch-overzicht-ontwikkelingen-schuldencrisis”.

De [Nederlandse] minister van Financiën Kees de Jager heeft dat duidelijk niet begrepen. Nog voor de eindonderhandelingen over het reddingspakket van 130 miljard euro moesten beginnen, drong die aan op een ‘permanente aanwezigheid’ van de trojka in Athene.”

Bron: EXPRESS.BE

GRIEKS AKKOORD IS EEN TWEEDE VERDRAG VAN VERSAILLES

22 FEBRUARI 2012

http://www.express.be/business/nl/economy/grieks-akkoord-is-een-tweede-verdrag-van-versailles/162506.htm

[32] NRC

130 MILJARD. HOE REAGEREN DE GRIEKSE EN DUITSE MANNEN IN DE STRAAT

21 FEBRUARI 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/21/een-recordbedrag-aan-noodhulp-hoe-reageren-de-duitse-en-griekse-mannen-in-de-straat/

[33] ”In het akkoord dat Athene vorige week sloot met de EU is bepaald dat het minimumloon in Griekenland met 22 procent wordt verlaagd, dat jonge werknemers 32 procent van hun salaris in moeten leveren en dat er van de 800.000 ambtenaren er 150.000 zullen verdwijnen.”

Bron:

NRC

GRIEKS PARLEMENT STEMT IN MET BEZUINIGINGSPLAN

13 FEBRUARI 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/13/grieks-parlement-stemt-in-met-bezuinigingsplan/

[34]

DE WERELD MORGEN

GRIEKSE PREMIER PAPADIMOS LAAT ZIJN WARE AARD ZIEN

8 JANUARI 2012

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/01/08/griekse-premier-papadimos-laat-zijn-ware-aard-zien

NRC

VIJF VRAGEN OVER DE NIEUWE NOODSTEUN AAN GRIEKENLAND

20 FEBRUARI 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/20/vijf-vragen-over-de-nieuwe-noodsteun-aan-griekenland/

VOLKSKRANT

BEZUINIGINGSMEDICIJN IS DODELIJK VOOR DE GRIEKEN

2 FEBRUARI 2012

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3152120/2012/02/02/Bezuinigingsmedicijn-is-dodelijk-voor-de-Grieken.dhtml

VOLKSKRANT

DUIZELINGWEKKENDE GRIEKSE BEZUINIGINGEN: EEN OVERZICHT

20 FEBRUARI 2012

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/7264/Schuldencrisis/article/detail/3190020/2012/02/20/De-duizelingwekkende-Griekse-bezuinigingen-een-adembenemend-overzicht.dhtml

VOLKSKRANT

GRIEKENLAND GAAT MAALTIJDEN OP SCHOLEN VERSTREKKEN

31 JANUARI 2012

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3145920/2012/01/31/Griekenland-gaat-maaltijden-op-scholen-verstrekken.dhtml

THE WALL STREET JOURNAL

GREEK CUTS ERODE LIVELIHOODS

23 AUGUSTUS 2011

http://online.wsj.com/article/SB10001424053111903327904576524494058464956.html

[35] “Er is echter een groot probleem gerezen: het recept werkt niet. Hoe drastischer de Griekse regering bespaart, hoe minder inkomsten ze heeft. Door al die besparingen kunnen veel Grieken uiteraard minder besteden. In 2010 daalde de economische activiteit met 4,5 %, dit jaar wordt dat minstens evenveel en de vooruitzichten voor 2012 zijn somber. Dus minder geld voor de staatskas en geen afbouw van de schulden. Met en rente van meer dan 20% op langlopende rekeningen wordt die afbouw toch al moeilijk.”

Bron:

UITPERS.BE

FREDDY DE PAUW

GEEN CENT VOOR LUIE GRIEKEN

OCTOBER 2011

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=3094

http://www.presseurop.eu/nl/content/article/213111-bezuinigingen-zijn-geen-wondermiddel

Het is al tot in den treure gezegd en herhaald. Met een soberheidsbeleid, met minder begrotingsmogelijkheden en meer sociale inleveringen valt er niet aan de crisis te ontsnappen. Net zoals in de derde wereld zal de groei stilvallen en zal de sociale ellende toenemen. De plannen van Griekenland en Ierland, waar nota bene het IMF aan heeft meegewerkt, kunnen zo goed als zeker niet worden uitgevoerd. Hun schuldenlast zal moeten geherstructureerd worden.”

Bron:

UITPERS.BE

FRANCINE MESTRUM

SNOEIEN IN HET ALGEMEEN BELANG

APRIL 2011

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2969

[36] NRC

ATHENE ZET TRAANGAS IN TEGEN TIENDUIZENDEN BETOGERS

12 FEBRUARI 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/12/politie-zet-traangas-in-tegen-tienduizenden-betogers-in-athene/

 

[37] PETER STORM

GRIEKENLAND: BEZUINIGEN, TERUGVECHTEN, NOGMAALS DE NOODZAAK

TOT SOLIDARITEIT

10 FEBRUARI 2012

http://peterstormschrijft.wordpress.com/2012/02/10/griekenland-bezuinigen-terugvechten-nogmaals-de-noodzaak-tot-solidariteit/

VERZET!

NRC

ONRUST IN GRIEKENLAND-ATHENE STAAKT, STAATSSECRETARIS STAPT OP

10 FEBRUARI 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/10/weer-confrontatie-tussen-griekse-politie-en-betogers-48-uursstaking-in-athene/

NRC

ATHENE ZET TRAANGAS IN TEGEN TIENDUIZENDEN BETOGERS

12 FEBRUARI 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/12/politie-zet-traangas-in-tegen-tienduizenden-betogers-in-athene/

GREEK HOSPITAL NOW UNDER WORKER’S CONTROL

5 FEBRUARI 2012

http://libcom.org/blog/greek-hospital-now-under-workers-control-05022012

[38] DE REDACTIE.BE

LAOS PARTIJ IS UIT DE GRIEKSE REGERING GESTAPT

10 FEBRUARI 2012

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/schuldencrisis/120210_laos_uit_regering

[39] GREEK HOSPITAL NOW UNDER WORKER’S CONTROL

5 FEBRUARI 2012

http://libcom.org/blog/greek-hospital-now-under-workers-control-05022012

 

[40] VOLKSKRANT

BEZUINIGINGSMEDICIJN IS DODELIJK VOOR DE GRIEKEN

2 FEBRUARI 2012

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3152120/2012/02/02/Bezuinigingsmedicijn-is-dodelijk-voor-de-Grieken.dhtml

[41] UITPERS.BE

DE FINANCIELE CRISIS EN DE EUROPESE UNIE

FRANK SLEGERS

SEPTEMBER 2010

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2790

SOCIALISME.NU

GRIEKSE ARBEIDERS WILLEN EEN SCHULDSANERING VAN ONDERAF

4 NOVEMBER 2011

http://socialisme.nu/blog/nieuws/19969/griekse-arbeiders-willen-een-schuldsanering-van-onderaf/

Print Friendly, PDF & Email
Visited 7 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Astrid Essed

Meer ..

×