Een eigenzinnige en geïllustreerde kijk op het (wereld)gebeuren

2005

 

EEN JAAR VAN MILITAIR US GEWELD.

Onschuldige Irakezen en Afghanen worden met duizenden. kapot geschoten met Verarmd Uranium, Wit Fosfor, Clusterbommen. Folteringen zijn dagelijkse bezigheden, iedereen op de wereldbol is een mogelijke Terrorrist en mag dus onmiddellijk opgepakt worden of zomaar doodgeschoten.

 

EEN JAAR VAN NEEN AAN HET EUROPA VAN DE RIJKEN.

Franse en Nederlandse werkende mensen zeggen neen aan de Europese grondwet, de zogeheten Socialistische leiders in Europa zeggen ja aan de Europese grondwet.

 

EEN JAAR VAN GENERATIEPACT ( Belgie).

100.000 mensen betogen in Brussel tegen een Generatiepact die een Regering met zogeheten socialisten wil opleggen aan de werkende mensen.

 

EEN JAAR HOREN ZIEN EN ZWIJGEN.

De VN en EU blijven zoals vorige jaren resoluties stemmen waarvan ze vooraf weten dat Bush zoals alle vorige US presidenten, deze Resoluties in de vuilnisbak werpt. En gewoon verder gaat met het militair geweld in de wereld, om alle Staten of individuen die zich niet willen onderwerpen aan het US groot kapitaal kapot te schieten.

 

E. Heyndrickx

 

Een wereldwijd verbod op kernwapens ….

Zonder de mensen massaal hierbij te betrekken en dit over te laten aan de politieke leiders, die in feite niets doen. ( Behalve hier en daar enen die één keer onopgemerkt zegt dat hij tegen kernwapens is), zal dit nooit afgedwongen worden langs de zogeheten democratische wegen zoals: resoluties of diplomatie, noch nationaal noch internationaal.

Daarvan zijn er voorbeelden genoeg, de gekende grootmachten die kernwapens bezitten leggen alle resoluties die kernwapens willen beperken naast zich (laat staan een totaal verbod aanvaarden).

De VS blijft zijn voorraad kernwapens behouden en ook waar ze opgesteld staan op de wereldbol zoals Kleine Brogel in België. De VS, Frankrijk en England zijn bezig een nieuw soort kernwapens te ontwikkelen.

Het is gewoon schijnheilig en crimineel hoe politiekers, waaronder de zogeheten socialistische leiders gewoon blijven aanvaarden dat de VS doof en blind blijft voor resoluties tegen een verbod om kernwapens te hebben.

Hun enige reactie is: wij zijn machteloos en wij moeten onze verplichtingen in het kader van de NAVO nakomen.

Intussen zijn er sedert 1945 (de eerste atoombommen op Nagasaki en Hiroshima ) naast de 35000 die al op de wereldbol opgesteld staan, meer en meer kernwapens bijgekomen. Wapens met verarmd uranium werden voor het eerst gebruikt door de VS in de Golfoorlog van 1991, vervolgens in Bosnië (1995-1996) en Joegoslavië 1999 door de NAVO en opnieuw in de oorlog tegen Irak van de VS en Groot-Brittannië.

De zogeheten socialische leiders in de EU dus ook de Spa en de PS kijken toe en zwijgen zich dood, maar gaan wel akkoord om het VS-Imperialisme en het EU-Imperialisme militair te steunen tegen het terrorisme aangeduid door de VS. Met deze opvatting moesten dus alle mensen die zich tijdens de tweede wereldoorlog verzet hebben tegen de bezetting van Nazi Duitsland in feite ook vernietigd worden aangezien de Nazi’s deze mensen ook aanduidde als terroristen. Diezelfde leiders zijn ook akkoord gegaan met de VS om Irak en Cuba economisch te boycotten.

De EU-socialistische leiders weigeren hun leden op te roepen om samen met hen de eis ” Wereld wijd verbod op kernwapens ” onder de vorm van een wereld wijde betoging voor te bereiden. Waarom geen ‘’ JAAR ‘’ voor wereld wijd verbod van kernwapens.

De vzw Voor moeder aarde heeft een rapport gepubliceerd op hun website. (Zie hiervoor de rubriek Signalement). Gebruik dit rapport als basis tot een grotere bewustwording om het HOREN, ZIEN en ZWIJGEN vanwege alle traditionele Politieke leiders op deze wereldbol te doorbreken.

E. Heyndrickx

 

Say it with chocolates !!!

 

Met deze ludieke stap ( actie ) zijn een aantal vertegenwoordigers van verschillende organisaties naar premier Guy Verhofstad gestapt met de vraag, dat hij bij zijn bezoek aan president Bush deze chocolates zou overhandigen met de vraag om alle kernwapens terug te trekken uit Europa.

De vragen die zich nu stellen: heeft Verhofstad aan Bush de chocolates overhandigd en heeft Bush dan gezegd, akkoord ik zal alle kernwapens terug trekken uit Europa.

Bij de terug keer van de Belgische delegatie is hier geen woord over gezegd. Dus Bush heeft misschien de chocolates ontvangen maar zal de kernwapens niet terug trekken.

Dat was het dus. Tot de volgende ludieke actie.

Het is ongeloofelijk dat er nog altijd mensen zijn die geloven dat een zogeheten ludieke actie voldoende is om de VS te verplichten zijn kernwapens weg te halen uit Europa, dat is hetzelfde als denken door lid te blijven van de SPa, men deze Partij kan omvormen naar een militante socialistische partij die bereid is om daadwerkelijk op te komen voor de belangen van de werkende klasse, waaronder de allochtonen, en niet zoals nu naar een partij die enkel die naam heeft en voor de rest het VS en het Europees Imperialisme blijft steunen en dit ten koste van mensen die alsmaar meer en meer uitgebuit worden door het Belgische grootkapitaal.

E. Heyndrickx

(Uitpers, nr. 72, 7de jg., februari 2006)

(Visited 4 times, 1 visits today)
Deel dit artikel

Visited 85 Times, 1 Visit today