INTERNATIONALE POLITIEK

Een antwoord op Steve Stevaert

Jan De Zutter. Steve gratis .. Een gesprek met Steve Stevaert. Een gratis boek uitgegeven door de Spa, Grasmarkt 105/37, 1000 Brussel (71 blz).

 

Steve: in het charter van Quaregnon 1894 komt het caritatieve ook aan bod. Naastenliefde staat vermeld naast Solidariteit als middel om een streng Kapitalistische samenleving om te vormen tot een solidaire samenleving.

Steve, onze (Spa) doelstellingen zijn krek dezelfde als 150 jaar geleden Alleen de middelen om tot een oplossing te komen zijn anders.

Etienne Heyndrickx.: door enkel en alleen het caritatieve stukje uit het Charter van Quaregnon te vermelden (wat dus het beste past in Stevaert zijn persoonlijke caritativieve gedachte) dit is op zijn minst oneerlijk tegenover de mensen die dit lezen (gewone partijleden en niet leden). Het charter van 1894 zegt meer, veel meer.Wat Stevaert ook verzwijgt is dat dit charter door het SP kongres in 1998 zodanig werd aangepast (verbrand) dat de doelstellingen niet krek dezelfde gebleven zijn, noch de middelen.Anders gezegd de Socialistische leiders stellen niets meer in vraag, noch het kapitaal, de kerk, de koning of de vrije markt economie.Wat de middelen betreft,oplossingen kunnen volgens Stevaert en zijn goede vrienden enkel en alleen afgedwongen worden op een serene manier en in het Parlement.Na 100 jaar aanwezigheid in het Parlement zijn er nog nooit zoveel oorlogen (met miljoenen doden) geweest, door het kapitaal en in het belang van het kapitaal, met alle gevolgen vandien, die iedere mens ziet en aan den lijve ondervind: zoals, werkloosheid ( 13% van de werkende mensen in Belgie), armoede (13% van de Belgische bevolking), zelfmoord, verloedering van het milieu, rasisme, discriminatie.. legaal wit wassen van zwart geld, enz.

Steve: Spa neemt beslissingen nadat we mensen gecontacteerd hebben.

E.H.: welke mensen? de geselecteerde goede vrienden?

Steve: de mensen zijn met mij, omdat ik het altijd met hen eens ben.

E.H.: daarvoor moet men geen Stevaert zijn, de pastoors gebruiken deze methode al eeuwen..

Steve: bovendien zijn wij politiek sterk genoeg om ideeën uit te voeren.

E.H.: ja voor zover deze ideeën het kapitaal niet aantasten, jullie zijn wel politiek sterk genoeg om buiten schot te blijven van het gerecht en om ministerplaatsen te reserveren in de regering. De affaire met het geld verbranden is hiervan een schoolvoorbeeld. De Brusselse procureur Dejemeppe laat aan Dhr Verhofstadt weten dat hij Dhr Vandenbroucke niet zal vervolgen, de SP eist dat Vandenbroucke minister van Sociale Zaken moet worden. Intussen gaat Frankske dan effekes studeren in Oxford en komt dan Cool terug om .. Minister van Sociale Zaken te worden in de regering Verhofstadt. Nadien wordt Carla Galle vrijgesproken nadat haar man Karel van Miert gedreigd had om eens het boekje van de andere vrienden te openen.

Steve: Frank Vanbroucke , geloof me die man is Cool.

Steve: op TV kan ik zelfs geen 3 minuten spreken.

E.H.: een gewoon mens ziet Stevaert bijna dagelijks op TV in allerlei praatprogramma’s en niet om te zwijgen, maar wel om gratis persoonlijke propaganda te maken.

Steve: ik zeg bijna nooit iets over een andere partij.

E.H.: kwestie van de kans te behouden om bij een volgende verkiezing er weer bij te zijn en ministerplaatsen in te nemen.

Steve: wij kunnen niet bij wet bepalen dat de mensen een Ford moeten kopen

E.H.: en als ze collectief, maar niet naakt .. afgedankt worden, dan zijn we (Spa) machteloos.

Steve: een samenleving krijgt in ruil voor expansiesteun (veel geld) altijd veel meer terug, ik heb in de Vlaamse regering gepleit voor behoud van expansiesteun.

E.H.: zoals bij Renault, de Sabena, Sobelair, Phillips, Belgacom, De Post e.a. enkele duizenden arbeiders en bedienden( niet naakt) hun werk kwijt zijn van de ene dag op de andere.

Steve: je kunt de Forddirectie iets duidelijk maken door strategisch te staken, dat is iets anders dan de boel in brand steken.

E.H.: Stevaert zal nooit persoonlijk in zo’n situatie terecht komen,voor een baas werken in privé dat is wel wat anders dan dagelijks handjes geven met de glimlach aan iedereen die hij tegenkomt tijdens zijn propaganda wandelingen in Vlaanderen.

Steve: als je het kapitalisme laat begaan .. als je geen belastingen durft heffen om te kunnen herverdelen, dan stort het economisch systeem in elkaar.

E.H.: de Spa laat het kapitalisme begaan want de herverdeling door middel van de belastingen word volledig gedragen door de werkende mensen, tenvoordele van het kapitalistische economisch systeem ( de winsten moeten groeien).

Steve: Alleen de socialisten zijn goed geplaatst om de sociale fraude aan te pakken, wij zijn vragende partij om dat op een verstandige manier te doen.

E.H.: de socialistische leiders met Frank VDB doen het dus .. op een verstandige manier?

Steve: al ben ik er niet fier op, de fiscale amnestie wil ik verdedigen, wat ik niet wil verdedigen is dat men 50jaar heeft toegelaten dat er geld naar het buitenland werd gepompt.

E.H.: als dit waar is van die 50jaar (en t’is waar) , dan moet de Stevaert dit niet meer verdedigen , want de socialistische vrienden hebben dit wel toegelaten gedurende die 50 jaar. De fiscale amnestie die Stevaert dan toch maar verdedigd is discriminerend en nog maar eens in het voordeel van die met veel geld, heel veel geld.

Steve: Rechts werkt ook, maar alleen voor een kleine groep mensen. Daarom is klein links rechts.

E.H.: Rechts haalt wel heel veel stemmen. Klein links, Stevaert wil zeggen Uiterst links. Na de uitschakeling van de kommunisten door rechts en de socialisten zou Uiterst links maar eens wat meer gehoor kunnen krijgen bij de mensen, dit is zeer gevaarlijk voor de socialistische leiders.Dus Uiterst links nie goed.Daarom de 5% kiesdrempel goedkeuren samen met de VLD.

Steve: de socialisten zijn hier voor een gratisbeleid. Gratis in de zin dat je geen twee keer moet betalen.

E.H.: geen twee keer betalen, maar wel één keer, dus niet gratis .Het gratis openbaar vervoer De Lijn en de NMBS is dus niet gratis voor iedereen zonder onderscheid. In afwachting wie betaalt De Lijn en de NMBS voor alle gratis tickets?. De staat, met het geld van de belastingsbetaler.Diezelfde staat heft dan meer belastingen (ook bij de gratis reizigers) elders, minder opvallend en meer verspreid op allerlei niveau’s. Stevaert wil de mensen laten geloven dat in een kapitalistisch maatschappelijk systeem, zonder dit af te breken, er plaats is voor een socialistisch maatschappelijk systeem.

E.H: Een partij met de naam socialistisch dat mag voor zover deze akkoord gaat om het kapitalisme te aanvaarden zoals het is.En mogen zij het medebeheren als dank. De Europese socialistische partijen dus ook de Belgische met of zonder Stevaert blijven de mensen wijsmaken dat zij langs parlementaire weg het Socialisme gaan krijgen, zomaar of gratis.

Het probleem is en blijft, dat de Westerse Sociaal democratische (Socialistische) partijleiders met de mensen die voor hen kiezen doen alsof Imperialisme iets is, uitgevonden door uiterst links, en zwijgen ze over welke misdaden dit met zich meebrengt en dit sedert tientallen jaren., de sociaal democratie stelt niets meer in vraag: niet het kapitalisme noch het imperialisme of de vrije markt economie. Zij zijn maar in één zaak geinterresseerd, deelnemen aan de regering (kapitalisme medebeheren). en de mensen doen geloven dat: als het slecht gaat, het de schuld is van de katolieken, de liberalen, de rechtsen of . de wereld is veranderd. Waar ze in alle talen over zwijgen is dat zij zelf overal en altijd medebeslissen over alles wat een regering doet..Dat de wereld geworden is wat hij vandaag is, is hoofdzakelijk te wijten aan het verraad van de Socialistische leiders in de wereld dus ook de Belgische tegenover de arbeidersklasse in zijn geheel (wereld). Een Socialistische partij kan enkel bestaan voor zover zij geen bedreiging is Nationaal of Internationaal voor:

– De super rijken, grootgrond bezitters, banken, verzekeringen, eigenaars van fabrieken.

– Het staatsapparaat ( leger,politie, BOB, rechtbanken ) die als het moet kiezen tussen het verdedigen van het gewone volk of het verdedigen van de super rijken fabriekseigenaars enz, een absolute prioriteit geeft (die al lang geleden vastgelegd werd) om het zogeheten “Privé”-bezit met alle middelen waarover zij beschikken, te beschermen, met andere woorden het gewone volk dat opkomt voor zijn belangen moet niet beschermd worden.

De sociaal democratie in Europa heeft deze boodschap goed begrepen en haar leiders hebben al lang beslist om het kapitaal, nationaal en internationaal niet meer in vraag te stellen en de vrije markt te aanvaarden . Erger zij aanvaarden dat er in tientallen landen ganse volkeren worden uitgemoord in naam van de democratie de vrijheid en de veiligheid Ze weten zelfs wie de moordenaars zijn, maar naar t’schijnt zijn ze machteloos …! T’is natuurlijk gemakkelijker gewoon aanwezig te zijn in allerlei verschillende soorten TV programma’s, waar niet gesproken wordt over kapitalisme of imperialisme of in in zoveel mogelijk tijdschriften ” iets” zeggen. Kwestie van naar de nakende verkiezingen toe zo sociaal mogelijk over te komen. Intussen laat men het imperialisme maar verder moorden.En worden al diegenen die niet akkoord gaan om alles te aanvaarden zoals het is, af te schilderen als kommunisten, marginale uiterst linksen of gasten die niet weten wat ze zeggen.

De houding van de Socialistische partij leiders is CRIMINEEL tegenover de miljoenen dodelijke slachtoffers van het Imperialisme met name: Palestijnen, Nicaragua, Kosovo, Kongo, Z-Afrika, Irak, Bolivië, Chili, Panama, Vietnam, Laos, Argentinië, Brazilië, Guatemala, Syrië, Indonesië, Griekenland, Haïti, Dominikaanse Republiek, El-Salvador, Pakistan, Turkije, Filipijnen, Portugal, Marokko, Ethiopië, Oost-Timor, Cambodja, Cuba, Jamaïca, Zuid-Jemen, Noord-Korea, Joegoslavië, de Sovjetunie, enz.

Etienne Heyndrickx

(Uitpers, nr. 54, 5de jg., juni 2004)

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

In ‘oostelijke’ EU is links verdampt

De fractie van S&D (sociaaldemocraten) blijft veruit de tweede grootste in het EU-parlement. Maar onder die 140 gekozenen zitten bitter weinig afgevaardigden uit nieuwe lidstaten van Centraal-Europa en de…

Print Friendly, PDF & Email

Spanje: Genoeg gefeest!

De 17,8 miljoen Spaanse stemmen voor de Europese verkiezingen veroorzaakten voorbije zondag geen aardverschuivingen. Dat werd, na de verschillende nationale, regionale en lokale verkiezingen die in Spanje plaatsvonden het…

Print Friendly, PDF & Email

De steeds meer gefantaseerde oorlog om Gaza.

Ergens lijkt de teller te blijven, stilstaan. Nog steeds hebben, we het over “meer dan 36.000” dode Palestijnen in Gaza, ondanks de onophoudelijke Israëlische raids en bombardementen en de…

Print Friendly, PDF & Email
De Vlaams-Bourgondische bijdrage aan de Portugese ontdekkingsreizen in de 14de en 15de eeuw

You May Also Like

×