7 February 2023

Ecuador: nog wat roze vloedgolf

Afgelopen zondag werden er lokale en regionale verkiezingen gehouden in Ecuador. Bovendien had de regering in een volksraadpleging acht vragen voorgelegd aan de kiezers voor een mogelijke grondwetswijziging.

Guillermo Lasso, neoliberaal President sinds mei 2021, houdt er slapeloze nachten aan over. Op de acht vragen werd acht keer voluit ‘nee’ geantwoord. Het draaide hoofdzakelijk om drie thema’s: veiligheid, democratie en milieu.

Bovendien blijkt uit de verkiezingen een duidelijke afwijzing van het presidentieel beleid. De oppositie, en dan vooral de ‘Unión por la Esperanza’, uitloper van de burgerrevolutie van Rafael Correa, werd de grote winnaar. In de twee grote steden Quito en Guayaquil krijgt ze de burgemeester. Die laatste stad was al dertig jaar lang in handen van rechts. Bovendien won de linkse oppositie ook in de drie dichtst bevolkte provincies.

De tweede overwinnaar is Pachakutik, de partij van de inheemsen dank zij wie Lasso eigenlijk President is geworden. Voor hen is een sociaal-democratisch beleid zoals dat van Rafael Correa totaal uit den boze. Ze zullen nu in de Sierra van de Andes verschillende burgemeesters leveren.

Lasso is bijzonder onpopulair, vooral nadat hij vorig jaar het arbeidsrecht flexibiliseerde, verschillende privatiseringen doorvoerde en belastingen afschafte op erfenissen en op kapitaal in het buitenland.

Bovendien is de veiligheidssituatie bijzonder erg met een record aantal moorden in 2022.

De volksraadpleging had verse zuurstof moeten bieden aan de President, maar de stemming is uitgedraaid op een zware nederlaag. Hoe het nu verder moet is erg onzeker. Eén van de rechtse partijen die hem mee steunde, de sociaal christelijke partij, laat het afweten. Er is dus geen meerderheid meer in het Parlement.

Print Friendly, PDF & Email
Visited 1 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

Meer ..

×