INTERNATIONALE POLITIEK

Duizenden in Bangladesh op straat voor doodstraf oorlogsmisdadigers

”Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.”

ARTIKEL 3, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

Naar mijn overtuiging, die wordt gedeeld door internationale mensenrechtenorganisaties als Amnesty International [1] en Human  Rights Watch [2] , is de doodstraf een wrede en onmenselijke straf, die wereldwijd zou moeten worden afgeschaft. Naar aanleiding van grootschalige protesten op het Shabagh plein in Dhaka, hoofdstad van Bangladesh, waarbij door duizenden de doodstraf wordt geëist [3] tegen een aantal voormannen van de Jamal el-Islami partij, die ervan worden verdacht zich in de bloedige onafhankelijkheidsoorlog [4] schuldig te hebben gemaakt aan grootschalige oorlogsmisdaden, zet ik in onderstaande mijn standpunt nog eens uiteen, zoals ik reeds in een eerder artikel heb gedaan. [5]

Maar eerst enige achtergrondinformatie over de situatie in Bangladesh

Bangladesh/achtergrondinformatie

Geschiedenis: van Oost-Bengalen naar Oost-Pakistan naar Bangladesh

De geschiedenis van het huidige Bangladesh is gecompliceerd. Oorspronkelijk was het als Oost-Bengalen onderdeel van het in de Britse kolonie India gelegen gebied Bengalen. [6] Bij de onafhankelijkheid van India in 1947 werd bij de grotendeels langs religieuze lijnen lopende deling van India [in het huidige India en het islamitische Pakistan]  [7], het grotendeels Islamitische Oost-Bengalen bij Pakistan gevoegd, terwijl het overwegend Hindoeistische West-Bengalen  deelstaat werd van het huidige India. Vanaf dat moment heette Oost-Bengalen Oost-Pakistan [8] en was een redelijk autonoom gebied, dat grotendeels uit etnische Bengali bestond. [9]

Al gauw ontstonden na 1947 tussen West-Pakistan [het huidige Pakistan zonder Bangladesh] en het autonome Oost-Pakistan [10]  [het huidige Bangladesh] spanningen, waarbij de Bengaalse bevolking in Oost Pakistan zich benadeeld voelde, zowel in etnisch opzicht [11], qua taal [12] en politiek. [13]

Escalatie onafhankelijkheidsoorlog Bangladesh

De hele zaak escaleerde, toen bij de eerste verkiezingen in de geschiedenis van Pakistan in 1970 [14], de Pakistaanse president weigerde de verkiezingsuitslag te erkennen, waarbij de Oost-Pakistaanse  [lees Bengaalse] Awami League [15] als overwinnaar uit de strijd was gekomen. Er ontstond een massale verzetsbeweging, die de Pakistaanse regering voor de keuze stelde: Of het accepteren van de verkiezingsuitslag en anders een afscheiding van Oost-Pakistan van de rest van Pakistan [West-Pakistan]. [16]

Zoals te verwachten reageerde de Pakistaanse regering militair. De Pakistaanse militaire operatie ”Operation Searchlight” [17] werd tegen de Bengaalse verzetsbeweging  ingezet, die zeer bloedig was. Hierop kom ik terug Hierop volgde militair verzet van de Bengaalse verzetsbeweging, waarmee de Bengaalse onafhankelijkheidsoorlog  [Liberation War] werd ingeluid [18], die duurde vanaf 26 maart 1971 tot 16 december 1971. De strijd was kort, maar bloedig, waarbij moet worden vermeld [want dat is belangrijk], dat niet iedereen in Oost-Pakistan het onafhankelijkheidsstreven deelde. Voormannen van de  fundamentalistische partij Jamaat el Islami [tegen wie nu op het Shabagplein de doodstraf wordt geëist], enkele andere politieke partijen en delen van de Bihaarse gemeenschap [niet Bengaalse moslims, die in Oost-Pakistan woonden] streden aan de kant van het Pakistaanse leger en werden dan ook als collaborateurs beschouwd. [19]

Het korte karakter van de onafhankelijkheidsstrijd hing samen met de interventie van Pakistan’s aartsvijand en politieke rivaal India op 3 december 1971 [20] ten gunste van de Bengaalse vrijheidsstrijders, waarmee Oost Pakistan zich kon afscheiden en de onafhankelijke Staat Bangladesh was geboren. Die interventie van India was uiteraard niet ”vanuit de goedheid des harten”, zoals Nick Cohen ten onrechte in The Obsterver suggereert [21], maar om aartsrivaal Pakistan een hak te zetten en om een snelle onafhankelijkheid voor Bangladesh te realiseren en zo te voorkomen dat de onafhankelijkheidsbeweging van een puur nationalistische strijd omsloeg in een diepere sociale strijd, die ook de straatarme massa’s in India konden beïnvloeden. [22]

Oorlogsmisdaden/misdaden tegen de menselijkheid

Ik merkte het al op: De snelle en korte Bengaalse onafhankelijkheidsoorlog was bijzonder bloedig. Volgens lage, recente schattingen vielen er 50.000 tot 100.000 doden. [23] De meer gangbare visies spreken van 300.000 [24] tot drie miljoen doden. En dat in een periode van 9 maanden strijd!

Het Pakistaanse leger en aanhangers [collaborateurs]

Het Pakistaanse leger met Bengaalse [o.a. voormannen van de Jamaat el Islami partij] en niet Bengaalse [leden van de Bihari gemeenschap] aanhangers/collaborateurs maakte zich schuldig aan grootschalige oorlogsmisdaden zoals massaslachtingen, verkrachting, foltering etc. Meer dan 10 miljoen mensen vluchtten naar India. [25]

Oorlogsmisdaden Bengaalse strijders tegen Bihari’s

Wat in de documentatie vaak minder aan bod komt zijn de door Bengaalse strijders gepleegde oorlogsmisdaden tegen de Bihari bevolking [niet Bengaalse moslims], van wie een deel [evenals Bengaalse aanhangers van Jamaat el Islami en andere politieke organisaties] streed aan de kant van het Pakistaanse leger. [26] Maar ook voor er sprake was van echte/vermeende Bihari-collaboratie vonden er reeds moordpartijen tegen Bihari plaats. [27]

Oorlogstribunaal Bangladesh selectieve berechting in strijd met de internationale standaarden

Een vuile oorlog dus, met oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid aan beide zijden. Daarom is het opvallend, dat het eindelijk in 2010 opgerichte oorlogstribunaal [28], dat de in de onafhankelijkheidsoorlog, bedreven misdaden moet vervolgen, selectief berecht.
Op zich is de oprichting van dat Oorlogstribunaal dus toe te juichen, ware het niet, dat slechts echte/vermeende collaborateurs worden berecht [voornamelijk leden van de Jamaat al Islami partij, maar ook van andere partijen], maar geen Bengaalse strijders [29], van wie een deel zich eveneens aan oorlogsmisdaden had schuldig gemaakt.

Verbazingwekkend is dit overigens niet: Premier Sheikh Hasina [30], die het initiatief nam tot de oprichting van dit “Oorlogstribunaal” is een leidende figuur binnen de Alawi Partij, de verzetspartij in de onafhankelijkheidsoorlog, die waarschijnlijk zo een kans ziet haar grote rivaal, de Jamaat al-Islami partij [nu in de oppositie en destijds vechtend aan de kant van het Pakistaanse leger], een flinke hak te zetten. [31]

Hoe dan ook, deze selectieve berechting is moreel en volgens internationaal-rechtelijke principes onacceptabel. Er heeft een vuile oorlog plaatsgevonden met door alle partijen gepleegde oorlogsmisdaden. Alle partijen dienen dan dus berecht te worden. Ook beantwoordt het Oorlogstribunaal volgens mensenrechtenorganisaties niet aan de internationale standaarden [32] en zou er sprake zijn van intimidatie van de advocaten van de aangeklaagden. [33] Onnodig op te merken, dat de kans groot is, dat de verdachten hierdoor geen eerlijk proces krijgen. En aangezien volgens het Tribunaal de doodstraf kan worden opgelegd [34] is dat [een oneerlijk proces] een zeer hachelijke zaak.

Doodstraf nee/recht op leven ja

Dan kom ik nu toe aan mijn bezwaren tegen de doodstraf.
Ten eerste de onherroepelijkheid.

Het is vaker in de geschiedenis voorgekomen, dat ten gevolge van een oneerlijk proces/vervolging of andere factoren mensen ter dood gebracht zijn, die niet verantwoordelijk waren voor het ten laste gelegde. [35] Bij een levenslange gevangenisstraf of ander vonnis is dat terug te draaien. Bij de doodstraf niet.

Wanneer er in Groot-Brittannië nog de doo
dstraf geweest was, zouden de ten onrechte voor terroristische aanslagen veroordeelde Guildford Four en Maguire Seven [36] terechtgesteld zijn. Nu was hun vonnis, ook al was het na jaren, terug te draaien, zoals gebeurd is.

Meer fundamenteel ben ik tegen de doodstraf omdat het een wrede en onmenselijke straf is en dat ieder recht op leven heeft.

Epiloog

Terugkerend op de doodstraf-eis van de Shahbagplein demonstranten. De woede over de gepleegde oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid is begrijpelijk en de eis tot vervolging fundamenteel en terecht. Maar die vervolging, zij het niet van alle partijen, vindt nu plaats en een van de vervolgden, Abdul Kader Mollah [37], is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf.

In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is verankerd, dat ieder mens recht op leven heeft. Het recht op leven is een fundamenteel recht. Gerechtigheid is gediend met eerlijke processen en veroordeling tot een straf, die het verder leven op deze aarde mogelijk maakt. Niet met executies door de Staat, die het leven beëindigen.

Voetnoten

[1] AMNESTY INTERNATIONAL
DOODSTRAF

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/doodstraf

AMNESTY INTERNATIONAL
DOODSTRAF

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/themas/doodstraf

AMNESTY INTERNATIONAL
WAAROM IS AMNESTY INTERNATIONAL IN ALLE GEVALLEN TEGEN DE DOODSTRAF?

http://www.amnesty.nl/over-amnesty/veelgestelde-vragen/waarom-is-amnesty-in-alle-gevallen-tegen-de-doodstraf

[2] HUMAN RIGHTS WATCH

””Human Rights Watch opposes the death penalty in all circumstances as an inherently cruel and unusual form of punishment and a violation of fundamental human rights and therefore recommends this penalty be removed.”
….
…..
”Section 21 (2) of Act allows for the death penalty to be imposed. Life imprisonment is the maximum penalty that can be handed down by the International Criminal Court, the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. The UN General Assembly adopted a resolution in December 2007 calling for a moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty.”

HUMAN RIGHTS WATCH
LETTER TO THE BANGLADESH PRIME MINISTER REGARDING THE INTERNATIONAL CRIMES [TRIBUNALS] ACT
18 MEI 2011

http://www.hrw.org/news/2011/05/18/letter-bangladesh-prime-minister-regarding-international-crimes-tribunals-act

[3] NRC
DUIZENDEN OP STRAAT IN BANGLADESH-EISEN DOODSTRAF OORLOGSMISDADIGERS
23 FEBRUARI 2013

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/02/23/duizenden-de-straat-op-in-bangladesh-eisen-doodstraf-voor-oorlogsmisdadigers/

BANGLADESH: EEN VOLKSOPSTAND EN HAAR CONTEXT
PETER STORM
19 FEBRUARI 2013

http://www.ravotr.nl/2013/02/19/bangladesh-een-volksopstand-en-haar-context/

THE GUARDIAN
SHAHBAG PROTESTERS VERSUS THE BUTCHER OF MIRPUR
13 FEBRUARI 2013

http://www.guardian.co.uk/world/2013/feb/13/shahbag-protest-bangladesh-quader-mollah

[4] WIKIPEDIA
BANGLADESH LIBERATION WAR

http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Liberation_War

WIKIPEDIA
BANGLADESH ATROCITIES

http://en.wikipedia.org/wiki/1971_Bangladesh_atrocities#Violence_against_alleged_collaborators

THE GUARDIAN
IT’S NOT THE ARITHMETIC OF GENOCIDE THAT’S IMPORTANT. IT’S THAT WE PAY ATTENTION
21 MEI 2011

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/may/21/ian-jack-bangladesh-war-genocide

[5] DOODSTRAF GEEIST TEGEN MUBARAK/BARBAARS/SCHENDING RECHT OP LEVEN
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/331333/doodstraf_geeist_tegen_mubarakbarbaarsschending_recht_op_leven

[6] WIKIPEDIA
BANGLADESH

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bangladesh

WIKIPEDIA
BENGAL

http://en.wikipedia.org/wiki/Bengal

[7] WIKIPEDIA
DELING VAN INDIA

http://nl.wikipedia.org/wiki/Deling_van_India

WIKIPEDIA
GESCHIEDENIS VAN DE REPUBLIEK INDIA

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Republiek_India

[8] WIKIPEDIA
HISTORY OF EAST PAKISTAN (1947-1971)

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_East_Pakistan_(1947%E2%80%931971)

WIKIPEDIA
EAST PAKISTAN

http://en.wikipedia.org/wiki/East_Pakistan

[9] WIKIPEDIA
BENGALI NATIONALISM

http://en.wikipedia.org/wiki/Bengali_nationalism

[10] WIKIPEDIA
EAST PAKISTAN

http://en.wikipedia.org/wiki/East_Pakistan

[11] Oost Pakistan bestond voornamelijk uit de etnische Bengali, terwijl in West Pakistan andere etnische groepen woonden.

”Bengalis were underrepresented in the Pakistan military. Officers of Bengali origin in the different wings of the armed forces made up just 5% of overall force by 1965; of these, only a few were in command positions, with the majority in technical or administrative posts.[26] West Pakistanis believed that Bengalis were not “martially inclined” unlike Pashtuns andPunjabis; the “martial races” notion was dismissed as ridiculous and humiliating by Bengalis.[26]

WIKIPEDIA
BANGLADESH LIBERATION WAR

http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Liberation_War

[12] WIKIPEDIA
BENGALI LANGUAGE MOVEMENT

http://en.wikipedia.org/wiki/Bengali_Language_Movement

[13] Disparities
Although East Pakistan had a larger population, West Pakistan dominated the divided country politically and received more money from the common budget.”

WIKIPEDIA
THE BANGLADESH LIBERATION WAR

http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Liberation_War

[14] ”Since its independence in 1947, the elections were held first time in the political history of the country under the scrutiny of military government of General Yahya Khan when he decided to establish the Election Commission by appointing Justice Abdus Sattar as first Election commissioner of Pakistan;”

WIKIPEDIA
PAKISTANI GENERAL ELECTION, 1970

http://en.wikipedia.org/wiki/Pakistani_general_election,_1970

[15] WIKIPEDIA
AWAMI LEAGUE

http://en.wikipedia.org/wiki/Awami_League

[16] ”The war broke out when army units directed by the State of Pakistan (then controlled by West Pakistan) launched a military operation called Operation Searchlight in East Pakistan against Bengali civilians, students, intelligentsia, and armed personnel who were demanding for the military regime to honour the results of the first ever 1970 democratic elections in Pakistan won by an East Pakistan party or to allow separation of the East from West Pakistan”

WIKIPEDIA
BANGLADESH LIBERATION WAR

http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Liberation_War

[17] WIKIPEDIA
OPERATION SEARCHLIGHT

http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Searchlight

[18] WIKIPEDIA
BANGLADESH LIBERATION WAR

http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Liberation_War

[19] PETER STORM
BANGLADESH: EEN VOLKSOPSTAND EN HAAR CONTEXT
19 FEBRUARI 2013

http://www.ravotr.nl/2013/02/19/bangladesh-een-volksopstand-en-haar-context/

[20] ”The war started on 26 March 1971 between theState of Pakistan and East Pakistan, India intervened on 3 December 1971.”

WIKIPEDIA
BANGLADESH LIBERATION WAR

http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Liberation_War

”The Pakistani army responded with a campaign of mass murder and mass rape, which shocked a 20th century that thought it had seen it all. George Harrison and Ravi Shankar, the Bonos of their day, organised benefit concerts at Madison Square Garden. The murder of Hindus and Christians, the flight of refugees and the chance to weaken Pakistan pushed Indira Gandhi into one of the finest actions of her murky career. She sent the Indian army to liberate the tortured land.”

THE OBSERVER
THE AGONIES OF BANGLADESH COME TO LONDON
17 FEBRUARI 2013

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/feb/17/bagladeshi-protests-reflected-londons-east-end

[21] ”The murder of Hindus and Christians, the flight of refugees and the chance to weaken Pakistan pushed Indira Gandhi into one of the finest actions of her murky career. She sent the Indian army to liberate the tortured land.”

THE OBSERVER
THE AGONIES OF BANGLADESH COME TO LONDON
17 FEBRUARI 2013

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/feb/17/bagladeshi-protests-reflected-londons-east-end

[22] ”De Indiase premier Indira Gandhi krijgt hier door Nick Cohen in de Guardian lof toe gezwaaid waar hij spreekt van “één van de mooiste daden in haar duistere carrière.” Maar het was geen nobele daad. Waarschijnlijk beoogde ze twee dingen: Pakistan – de rivaal op het schiereiland – een hak te zetten door er een stuk uit los te helpen maken; en een sociale revolutie in de kiem smoren. Want de onafhankelijkheidsstrijd in Bangladesh was verweven geraakt met een strijd van arme boeren en arbeiders tegen de elites, een strijd die ook in (West-)Pakistan woedde en dreigde uit te monden in een volksrevolutie. Dat kon maar al te gemakkelijk weerklank krijgen in India, waar de sociale verhoudingen niet zo heel veel anders waren.
Liever een snelle overwinning voor de onafhankelijkheidsstrijd dan een slepend conflict waarin de woede van onderop grensoverschrijdend zou kunnen worden. Zulk soort afwegingen zullen de Indiase leiders niet vreemd zijn geweest toen ze het leger tegen Pakistan ten strijde stuurden. ”

PETER STORM
BANGLADESH: EEN VOLKSOPSTAND EN HAAR CONTEXT
19 FEBRUARI 2013

http://www.ravotr.nl/2013/02/19/bangladesh-een-volksopstand-en-haar-context/

[23] THE GUARDIAN
IT’S NOT THE ARITHMETIC OF GENOCIDE THAT’S IMPORTANT. IT’S THAT WE PAY ATTENTION
21 MEI 2011

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/may/21/ian-jack-bangladesh-war-genocide

PETER STORM
BANGLADESH: EEN VOLKSOPSTAND EN HAAR CONTEXT
19 FEBRUARI 2013

http://www.ravotr.nl/2013/02/19/bangladesh-een-volksopstand-en-haar-context/

[24] WIKIPEDIA
OPERATION SEARCHLIGHT

http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Searchlight

ALJAZEERA
BANGLADESH’S WAR WOUNDS
16 FEBRUARI 2013

http://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2013/02/20132161077954941.html

PETER STORM
BANGLADESH: EEN VOLKSOPSTAND EN HAAR CONTEXT
19 FEBRUARI 2013

http://www.ravotr.nl/2013/02/19/bangladesh-een-volksopstand-en-haar-context/

[25] WIKIPEDIA
OPERATION SEARCHLIGHT

http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Searchlight

”Bangladeshi authorities claim that as many as 3 million people were killed, although the Hamoodur Rahman Commission, an official Pakistan Government investigation, put the figure as low as 26,000 civilian casualties.[4] The international media and reference books in English have also published figures which vary greatly from 200,000 to 3,000,000 for Bangladesh as a whole, with 300,000 to 500,000 being a figure quoted by news outlets such as the BBC for the estimated death toll as counted by independent researchers.[5] As a result of the conflict, a further eight to ten million people fled the country at the time to seek refuge in neighboring India.[6]
……
………

Some women were raped, tortured and killed during the war. The exact numbers are not known and are a subject of debate with some sources quoting figures as high as 400,000. One particular revelation concerns 563 young Bengali women, some only 18, who were held captive inside Dhaka’s dingy military cantonment since the first days of the fighting. They were seized from Dhaka University and private homes and forced into military brothels, with some of the women carrying war babies being released.[11]”

WIKIPEDIA
BANGLADESH ATROCITIES

http://en.wikipedia.org/wiki/1971_Bangladesh_atrocities

[26] Violence against alleged collaborators

There are many reports of massacres of Biharis and alleged collaborators that took place in the period following the surrender of the Pakistan Army on December 16, 1971.[62] In an incident on December 19, 1971, captured on camera and attended by members of foreign press, Abdul Kader Siddiqui and Mukti Bahini guerrillas under his command bayoneted and shot to death a group of war prisoners accused of belonging to the Razakar paramilitary forces.[63][64]”

1971 Bangladesh atrocities

http://en.wikipedia.org/wiki/1971_Bangladesh_atrocities#Violence_against_alleged_collaborators

‘De strijd was een onafhankelijkheidsoorlog, met regelrechte etnische zuiveringen over en weer: niet-Moslims afgemaakt door het Pakistaanse leger en haar m
edestanders: niet-Bengaalse moslims en anderen afgemaakt door Bengaalse strijders. Daar bovenop kwam het vermoorden van mensen, niet specifiek om etnische redenen maar omdat ze zich tegen de Pakistaanse overheersing keerden, of omdat het Pakistaanse leger mensen met de grofste terreur zo bang wilde maken dat ze zich van iedere steun aan het onafhankelijkheidsstreven zouden onthouden. Dat leger trachtte het verzet aldus te smoren in een zee van bloed.”

PETER STORM
BANGLADESH: EEN VOLKSOPTSAND EN HAAR CONTEXT
19 FEBRUARI 2013
http://www.ravotr.nl/2013/02/19/bangladesh-een-volksopstand-en-haar-context/

”Opvallend is dat geen Pakistaanse (oud-)militairen zijn aangeklaagd voor hun rol in het plegen van oorlogsmisdaden in 1971. Ook staan er geen Bengaalse vrijheidsstrijders terecht. Sommigen van hen waren betrokken bij de moord op tienduizenden Bihari moslims, zij waren na de deling van India en Pakistan in 1947 naar het toenmalig Oost-Pakistan gevlucht. Veel Bihari’s kozen in 1971 partij voor de Pakistanen en moesten dat na onafhankelijkheidsoorlog met de dood bekopen.”

REKENT BANGLADESH AF MET BLOEDIG VERLEDEN?
7 FEBRUARI 2013

http://degidsfm.vara.nl/Fragmenten-detail.9963.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=81835&cHash=26be3b4bc8656d96eedae0e62e7022a9

[27] THE GUARDIAN
IT’S NOT THE ARITHMETIC OF GENOCIDE THAT’S IMPORTANT.
IT’S THAT WE PAY ATTENTION
21 MEI 2011

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/may/21/ian-jack-bangladesh-war-genocide

[28] HET NIEUWSBLAD.BE
BANGLADESH RICHT OORLOGSTRIBUNAAL OP
25 MAART 2010

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20100325_080

HLN.BE
GECONTESTEERD BYZONDER OORLOGSTRIBUNAAL GAAT VAN START
20 NOVEMBER 2011

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1350818/2011/11/20/Gecontesteerd-bijzonder-oorlogstribunaal-Bangladesh-gaat-van-start.dhtml

[29] ”Opvallend is dat geen Pakistaanse (oud-)militairen zijn aangeklaagd voor hun rol in het plegen van oorlogsmisdaden in 1971. Ook staan er geen Bengaalse vrijheidsstrijders terecht. Sommigen van hen waren betrokken bij de moord op tienduizenden Bihari moslims, zij waren na de deling van India en Pakistan in 1947 naar het toenmalig Oost-Pakistan gevlucht. Veel Bihari’s kozen in 1971 partij voor de Pakistanen en moesten dat na onafhankelijkheidsoorlog met de dood bekopen.”

REKENT BANGLADESH AF MET BLOEDIG VERLEDEN?
7 FEBRUARI 2013

http://degidsfm.vara.nl/Fragmenten-detail.9963.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=81835&cHash=26be3b4bc8656d96eedae0e62e7022a9

[30] WIKIPEDIA
SHEIKH HASINA

http://en.wikipedia.org/wiki/Sheikh_Hasina

[31] HLN.BE
GECONTESTEERD BYZONDER OORLOGSTRIBUNAAL GAAT VAN START
20 NOVEMBER 2011

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1350818/2011/11/20/Gecontesteerd-bijzonder-oorlogstribunaal-Bangladesh-gaat-van-start.dhtml

[32] HUMAN RIGHTS WATCH
POST TRIAL AMENDMENTS TAINT WAR CRIMES PROCESS
14 FEBRUARI 2013

http://www.hrw.org/news/2013/02/14/bangladesh-post-trial-amendments-taint-war-crimes-process

HUMAN RIGHTS WATCH
BANGLADESH: GUARANTEE FAIR TRIALS FOR INDEPENDENCE-ERA CRIMES
11 JULI 2011

http://www.hrw.org/news/2011/07/11/bangladesh-guarantee-fair-trials-independence-era-crimes

HUMAN RIGHTS WATCH
LETTER TO THE BANGLADESH PRIME MINISTER REGARDING THE INTERNATIONAL CRIMES (TRIBUNALS] ACT
18 MEI 2011

http://www.hrw.org/news/2011/05/18/letter-bangladesh-prime-minister-regarding-international-crimes-tribunals-act

[33] HUMAN RIGHTS WATCH
BANGLADESH: STOP HARASSMENT OF DEFENSE AT WAR TRIBUNAL
2 NOVEMBER 2011

http://www.hrw.org/news/2011/11/02/bangladesh-stop-harassment-defense-war-tribunal

[34] “Human Rights Watch opposes the death penalty in all circumstances as an inherently cruel and unusual form of punishment and a violation of fundamental human rights and therefore recommends this penalty be removed.”
….
…..
”Section 21 (2) of Act allows for the death penalty to be imposed. Life imprisonment is the maximum penalty that can be handed down by the International Criminal Court, the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. The UN General Assembly adopted a resolution in December 2007 calling for a moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty.”

HUMAN RIGHTS WATCH
LETTER TO THE BANGLADESH PRIME MINISTER REGARDING THE INTERNATIONAL CRIMES (TRIBUNALS] ACT
18 MEI 2011

http://www.hrw.org/news/2011/05/18/letter-bangladesh-prime-minister-regarding-international-crimes-tribunals-act

[35] VANDAAG.BE
GEEXECUTEERDE AMERIKAAN WAS ONSCHULDIG
3 SEPTEMBER 2009

http://www.vandaag.be/buitenland/14677_geexecuteerde-amerikaan-was-onschuldig.html

HLN.BE
GEEXECUTEERDE TEXAAM WAS ZEKER ONSCHULDIG
3 SEPTEMBER 2009

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/987986/2009/09/04/Geexecuteerde-Texaan-was-zeker-onschuldig.dhtml

DE STANDAARD
ONSCHULDIG TERECHTGESTELD
5 SEPTEMBER 2009

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=C82ED8IN

AD
GEEXECUTEERDE TAIWAMESE PILOOT BLIJKT ONSCHULDIG
13 SEPTEMBER 2011

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/2904229/2011/09/13/Geexecuteerde-Taiwanese-piloot-blijkt-onschuldig.dhtml

AD
GEEXECUTEERDE JONGEN (17) ONSCHULDIG
22 NOVEMBER 2005

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/2415500/2005/11/22/Geexecuteerde-jongen-17-onschuldig.dhtml

[36] WIKIPEDIA
GUILDFORD FOUR AND MAGUIRE SEVEN

http://en.wikipedia.org/wiki/Guildford_Four_and_Maguire_Seven

[37] WIKIPEDIA
ABDUL QUADER MOLLA

http://en.wikipedia.org/wiki/Abdul_Quader_Molla

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Bangladesh kiest. De winnaar is Sheikh Hasina

Aziatische versie van “illiberale democratie” De kiezers van Bangladesh worden zondag 7 januari naar de stembus geroepen. Of ze gaan is een ander paar mouwen. De oppositie spreekt van…

Print Friendly, PDF & Email

Mot in ‘mirakel’ Bangladesh

De oppositie van Bangladesh mobiliseert volop voor een nieuwe massabetoging, volgende zaterdag, tegen premier Hasina. Het optreden van de politie lokte een reactie uit van de VN die opriepen…

Print Friendly, PDF & Email

Bangladesh weer lekenstaat?

De regering van Sjeik Hasina staat onder druk om een amendement uit de grondwet te halen opdat Bangladesh zijn lekenkarakter van 1972 terugkrijgt. Dat volgt op een golf van…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Lithiummijnen in Europa, niet in mijn buurt

Neveneffecten van de transitie In het Franse departement Allier loopt een openbaar onderzoek naar de ontginning van een grote lithiummijn. De weerstand is groot. Die was zeker even groot…

Print Friendly, PDF & Email

Israëlisch parlement verwerpt toekomstige Palestijnse staat

De Knesset, het Israëlische parlement, heeft met een overweldigende meerderheid een resolutie aangenomen die de oprichting van een Palestijnse staat afwijst. “De vestiging van een Palestijnse staat in het…

Print Friendly, PDF & Email

Macronie zet links een neus

De vier partijen van het Nouveau Frot populaire (NFP) waren het dan toch eens geraakt over een gezamenlijke kandidaat voor het voorzitterschap van de Nationale Assemblée. Als grootste blok…

Print Friendly, PDF & Email
India. De Onzichtbare Gigant

You May Also Like

×