INTERNATIONALE POLITIEK

Het dubbele gezicht van Femke Halsema

Het is alweer ruim een maand geleden, dat Femke Halsema, voormalig polica van Groen-Links, op donderdag 12 juli 2018 officieel beëdigd is als burgemeester van Amsterdam.
Zij geldt als progressief en anti-racistisch, maar IK zeg, dat de werkelijkheid wel iets anders ligt: Halsema is “two faced”. Ze pretendeert het ene te zijn, maar doet het andere.
Twee van haar uitspraken:
“Als uw burgemeester beschouw ik het hoeden van vrijheid, helpen die belofte voor alle Amsterdammers gestand te doen, als mijn eerste en grootste verantwoordelijkheid.”
“Natuurlijk is de islam een probleem. Overigens met name de islam in combinatie met ongeletterdheid.”
En nu enkele onthullende punten.

Sociale rechten

Halsema trad in de negentiger jaren toe tot een partij, die stond [staat? wel wat veranderd sindsdien], voor de strijd tegen sociaal onrecht. Eerlijkheidshalve moet gezegd worden, dat voordat Halsema ten tonele verscheen, al veel in ongunstige zin was veranderd, maar dat sociaal engagement werd nog verder afgebroken door La Halsema: Al gauw was daar bij Halsema steeds minder van terug te vinden.
In 2005 [Halsema was toen fractievoorzitter in de Tweede Kamer] bracht zij samen met Tweede Kamerlid Ineke van Gent het manifest ‘vrijheid eerlijk delen’ uit, waarin ze onder andere opriepen tot versoepeling [flexibilisering] van het ontslagrecht, bepaald geen progressieve maatregel, maar een, die leidt [heeft geleid, het is nu een feit] tot verdere rechteloosheid van werknemers.
Want de dames Halsema en van Gent beweren in hun Manifest:
“Starre regelgeving lijkt op de korte termijn goed voor de minder kansrijke werknemer. Maar op de langere termijn is dat juist niet zo. Het leidt tot een starre arbeidsmarkt, die weinig nieuwe kansen biedt. Dat is op zijn best goed voor de insiders op de arbeidsmarkt. Maar het is slecht voor outsiders en nieuwkomers. Werklozen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten, herintreders, jongeren, en flexwerkers zijn niet gebaat bij een inflexibele arbeidsmarkt. Zij krijgen meer kansen (en rechten) als we naar Deens voorbeeld het ontslagrecht voor werknemers in vaste dienst versoepelen. Voor ambtenaren moeten dezelfde soepelere ontslagregels gelden. Dit vergroot de dynamiek op de arbeidsmarkt.”
Op papier klinkt dat mooi, want zowel “outsiders” als “insiders” zijn Kop van Jut. Het lijkt namelijk vrijheid voor zowel werkgever als werknemer [je kunt makkelijker van elkaar af, net als bij “flexwerk”], maar dat geldt als er sprake is van gelijke verhoudingen. In de praktijk liggen de verhoudingen natuurlijk ongelijk, aangezien in de relatie “werkgever/werknemer”, de macht bij de bazen ligt. De werknemer heeft vanwege zijn/haar bestaanszekerheid [hij/zij gaat er bij ontslag enorm op achteruit] de baan harder nodig dan de werkgever hem/haar, waardoor de maatregel in het nadeel van de werknemers is.
Halsema’s begin van een neoliberale koers werd opgemerkt, want niet voor niets werd Halsema begin 2006 door de liberale jongerenorganisatie JOVD [jongerenafdeling dus van de VVD] uitgeroepen tot “Liberaal van het Jaar”.
Aanleiding tot deze Bijzondere Gebeurtenis vormde het Manifest “Vrijheid Eerlijk Delen”, waarin dus werd gepleit voor het bekorten van de duur van de WW en de versoepeling van het ontslagrecht. Een verraad aan progressieve principes, dat Manifest EN die uitroeping
tot “Liberaal van het Jaar”. Haal dat links dan maar weg! was MIJN gedachte toen ik dit
hoorde. Bij dezen met u gedeeld, lezers!
Overigens, dat “Vrijheid Eerlijk Dele” Manifest is er niet zonder slag of stoot gekomen.
Het stuitte op forse kritiek binnen Groen Links zelf! Zo was er een “Manifest van Bezorgde Groen Linksers over Koers, Imago en Partijcultuur” in een dappere poging, het Tij te keren.
Helaas niet gelukt.

Hoe antiracistisch is Halsema echt?

Roepen, met daarbij een valse grijns, dat je “zo tegen racisme bent” is een Ding. Ernaar handelen, een Tweede. Femke Halsema is zo’n roeper, die zich presenteert als “idealistisch”,
opkomen voor sociale rechten, tegen iedere vorm van racisme en voor de rechten van iedereen, ongeacht afkomst, in de samenleving.
Haar zogenaamde “sociale engagement” heb ik al afgebrand. Socialisme.nu doet dat goed gedocumenteerd en overtuigend in het stukje ”Geen Tranen voor Femke”. Maar met deze dame ben ik nog lang niet klaar, want er is meer! Veel meer.
Femke de anti-raciste dus. De werkelijkheid spreekt andere taal! Om maar een paar pijnlijke feiten te noemen:
Pijnlijk feit 1
Halsema boycotte, samen met andere ”linkse” partijen, in 2008 de onder andere door haar partijgenoten Mohammed Rabbae en Rene Danen [Nederland Bekent Kleur] georganiseerde anti racisme demonstratie, omdat ze haar collega, racist en Islamofoob Geert Wilders [leider van de Partij voor de vrijheid, PVV], niet buiten de Kamer wilde bekritiseren. Lekker solidair met de slachtoffers van racisme en Islamofobie, madame Halsema!
Diezelfde madame Halsema zou trouwens nog meer doen om Wilders te pleasen en haar eigen partijgenoten af te vallen. Zo verzette zij zich [daarin gesteund door Kamerlid Tofik Dibi]
tegen het door Rabbae [en Rene Danen] mede geentamerde proces Wilders in 2010 [met als resultaat vrijspraak], met een door haar op touw gezette verdediging van de “vrijheid
van meningsuiting” van “collega” Wilders. Ook stelden Halsema en Dibi, dat het debat in de Kamer moest worden gevoerd, niet in de rechtszaal.
Een mes in de rug van de eigen partijgenoten dus! Door deze verraderlijke acties van Halsema [met op de achtergrond Tofik Dibi] en andere treiterijen [misselijke Tweets richting Danen en Rabbae], besloot Mohamed Rabbae, strijder van het ereste Uur, zijn lidmaatschap van Groen-Links op te zeggen. Liever met racisten op goede voet, dan anti-racistische partijgenoten
steunen, he Halsema? Allemaal leuke cadeautjes richting Wilders, waarvan Halsema er nog meer zou uitdelen.
Pijnlijk feit 2
“Veel liever hevige emoties, straatrumoer en ruwere zeden dan de handjeklap en zelfgenoegzaamheid van de besloten sociëteit.”
“Volksvertegenwoordigers dienen zich beschermd en vrij te weten, ook als zij meningen verkondigen die sommigen tegen de borst stuiten of zelfs ronduit kwetsen. Die bescherming zou niet alleen moeten gelden als zij achter het spreekgestoelte of bij de interruptiemicrofoon staan, maar overal waar zij uit hoofde van hun functie het woord voeren.”
U leest het al, lezers: Dit is het tweede cadeautje, dat Femke Halsma, maar liefst bij haar vertrek uit de Tweede Kamer [met heel veel progressieve mensen dacht ik: ”Opgeruimd
staat netjes”] voor Wilders in petto had. Want het was naar aanleiding van het eerste proces Wilders, dat zij deze wijsheden debiteerde.
Wat stelde zij nu precies voor bij haar vertrek uit de Tweede Kamer? Het Halsema-idee was de uitbreiding van de parlementaire onschendbaarheid, die wat haar betreft ook moet gelden
buiten de Tweede Kamer, overal waar een Kamerlid uit hoofde van zijn functie het woord voert.
En juist voor de “de niet-geaccepteerde en zelfs onacceptabele opvattingen” springt La Femke in de bres. Daarbij dacht zij aan het proces Wilders, dat natuurlijk niet uit de lucht was komen vallen, maar de resultante van een goed aantal jaren Islamofobisch en racistisch gestook. In gewone mensentaal betekende het idee Halsema, dat buiten het parlement geuit racistisch
en Islamofoob geraaskal, mogelijk moet zijn. Anders gezegd dus: Haatzaaierij tegen bevolkingsgroepen moet dus OKAY zijn? Ik heb haar destijds op dit heilloze idee aangesproken!
Zij gaat zelfs nog een stapje verder: ” veel liever hevige emoties, straatrumoer en ruwere zeden dan de handjeklap en zelfgenoegzaamheid van de besloten sociëteit” , zegt ze in haar afscheid van de Tweede Kamer. Straatrumoer? Ruwere zeden? Voor mij riekt dit tot aanzet tot geweld [tegen bevolkingsgroepen’]. En ook al IS dat niet de bedoeling van Halsema,
het is al erg genoeg dat zij vindt, dat haatzaaierij a la Wilders buiten het parlement [al erg genoeg dat het IN het parlement gebeurt], moet kunnen.
Nu vind ik het [al is het gevaarlijk gestook] prima, als een zich als racistisch of ultra nationalistisch profilerend Tweede Kamerlid dergelijke voorstellen doet, daarvan verwacht ik zoiets, maar van iemand, die zich als “progressief” en “anti racistisch” voordoet, vind ik het een lelijke Stoot onder de Gordel! Maar er komen er meer!
Pijnlijk feit 3
Uit “Pijnlijk feit 3” blijkt des te meer, dat Halsema geen bondgenoot is in de strijd tegen racisme, maar een gedoger van racisme, een enabler [iemand, die feitelijk racisme de ruimte geeft]. Want wat horen we Halsema beweren in een interview [in de Volkskrant] dd 11 januari 2018? Nadat ze eerst de feministische Me Too beweging belachelijk gemaakt heeft, zijn de “anti-racisme activisten” Kop van Jut.
Halsema: “Iets vergelijkbaars geldt voor de anti-racisme-activisten. Zij bewijzen zichzelf geen dienst met bijvoorbeeld het gebruik van het Amerikaanse begrip ‘white privilege’. In Nederland hebben zwarte mensen niet apart achter in de bus hoeven zitten. Je kunt niet een discours uit een land dat een systematische onderdrukking heeft gekend, zomaar naar hier verplaatsen, en tegen Nederlanders zeggen: jullie doen hetzelfde. Dat klopt niet, en leidt af van het racisme dat hier wel degelijk is.
‘Als je alles racisme noemt, kun je de echte racisten niet meer vinden. En als je alles seksisme noemt, wordt het heel moeilijk om seksueel geweld te onderscheiden. Een heldere publieke discussie is niet gebaat bij generalisaties en permanent slachtofferschap.’
Wat een HUBRIS [Grieks: Overmoed, arrogantie] voor iemand [en dat is niet racistisch bedoeld, maar de zuivere waarheid], die nooit anti zwart racisme gekend heeft en dat ook niet KAN kennen, tegen zwarten, die racisme [soms] dagelijks ervaren, te zeggen, of ze wel of niet van het woord ”white privilege” gebruik mogen of moeten maken.
Wat een HUBRIS, om te praten over ”permanent slachtofferschap” als jij zelf nooit slachtoffer
kan zijn van racisme tegen zwarten! Dat betekent niet, dat Halsema als blanke vrouw [politica] geen kritiek kan hebben op zwarte anti-racisten, maar vertellen welke woorden ze wel of niet kunnen gebruiken en hoe zij racisme [moeten] ervaren, is niet mogelijk en gaat dus te ver!
Maar ook feitelijk is wat La Halsema zegt onjuist. White privilege heeft lang niet alleen te maken met het feit, of zwarte mensen wel of niet achterin de bus moeten zitten, dat is slechts een aspect dat kan optreden en een simplificering van het racisme probleem, zoals meer redenaties van Halsema, met opzet of niet [dat laat ik in het midden].
Het is een maatschappelijk-politiek onderdrukkingssysteem, waarvan zwarte mensen
[vaak] het slachtoffer worden op grond van hun afkomst en blanke mensen niet [vandaar de term ”privilege] en kan allerlei uitingsvormen hebben, politiek, in het dagelijks leven, op
de arbeidsmarkt en in politieoptreden. Etnisch profileren is er een voorbeeld van, discriminatie op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd heb je ook discriminatie waarvan
homo’s slachtoffer worden en hetero’s niet. In dat geval kun je spreken van hetero privilege.
Het begrip is dus veelomvattender dan men denkt. Maar hier dus racistische onderdrukking
van zwarten op grond van hun afkomst, waarvan blanken dus geen slachtoffer kunnen worden. Halsema heeft het over ”permanent slachtofferschap”
Nogal arrogant voor een blanke vrouw [politica], die niet kan ervaren/invoelen wat tegen
zwarte mensen gerichte discriminatie is, om hen te beschuldigen van “permanent slachtofferschap”. Het is, evenals Halsema’s verkeerd gebruik van het
begrip “White Privilege” , ook nog onjuist.
Niemand binnen de anti-racistische beweging hanteert het “permanente slachtofferschap-model”, integendeel! Juist het einde van een toestand van ”slachtofferschap” wat machteloosheid impliceert, wordt nagestreefd. Einde aan de ongelijkheid en het disrespect,
dat mensen ongewild tot ”slachtoffer” maakt, is het doel! Door te suggereren, dat de anti racisme beweging “alles” racisme noemt, ridiculariseert Halsema het wel degelijk ook in Nederland levensgroot aanwezige probleem van dagelijks EN institutioneel racisme! Daarvoor hoef je als zwarte man/vrouw niet achterin de bus te zitten om toch de aanwezigheid van het racistische Kwaad te merken! Of Halsema het nou leuk vindt of niet, racisme is niet alleen in de VS, maar ook in Nederland nadrukkelijk aanwezig, hoeveel mensen van goede wille er ook zijn!
Dus Halsema, stop voor vrouwen [zie Me Too opmerkingen] en [vooral zwarte] anti racisten te bepalen, hoe zij hun strijd moeten voeren! Ik verwijs naar het citaat uit de Volkskrant
“Als je alles racisme noemt, kun je de echte racisten niet meer vinden. En als je alles seksisme noemt, wordt het heel moeilijk om seksueel geweld te onderscheiden. Een heldere publieke discussie is niet gebaat bij generalisaties en permanent slachtofferschap.”
Pijnlijk feit 4
Het vierde, pijnlijke feit waaruit blijkt, dat Halsema om het racisme probleem heen draait, heeft betrekking op het buitenland en wel op de Israëlische stad Tel Aviv. Wat zij daarover te berde heeft gebracht komt zometeen aan de orde. Eerst dit: Met Tel Aviv stad ging, na een hoop protesten, waaraan ondergetekende per brief deelnam, de Gemeente
Amsterdam een ”samenwerkingsverband” aan. Geen ”stedenband”, zoals men aanvankelijk wilde, waartegen onze protesten gericht waren, maar een samenwerkingsverband dus.
Voor mij geen principieel verschil.
Waarom waren wij, protesteerders, nou zo gekant tegen die stedenband [en evenzeer
tegen dat “samenwerkingsverband”] tussen Amsterdam en Tel Aviv? Nou, heel simpel.
Vanwege Israël´s hoedanigheid als bezettende macht [in juni 2018 al 51 jaar!] en de daaraan inherente onderdrukking, (oorlogs) misdaden en misdaden tegen de menselijkheid!
Met een stad [en ook nog een van de belangrijkste!] uit bezettingsstaat Israël sluit je geen steden/samenwerkingsverband zolang die bezetting en onderdrukking wordt gecontinueerd!
Voor mij persoonlijk kwam daar dan nog bij het racistische karakter van Tel Aviv, ondanks alle mooie praatjes over de zogenaamde”’tolerantie”. Nou zal dat wel gelden voor homo’s en dat juich ik toe, maar kijk eens naar de behandeling van Afrikaanse asielzoekers, die ronduit racistisch en gevaarlijk is, variërend van demonstraties met leuzen ”Death to the Sudanese”,
bomaanslagen op kinderdagverblijven voor [Afrikaanse] migranten en mishandelingen van
Afrikaanse vluchtelingen! In het ”tolerante” Tel Aviv!
Terug naar Halsema: Als kersverse burgemeester van Amsterdam heeft zij over Tel Aviv gesproken als een “voorbeeldstad”. Ik citeer Joods.nl: ”Halsema prees in haar ontmoeting met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap de vrijheid en tolerantie waar Tel Aviv voor staat als voorbeeld voor Amsterdam wat betreft LGBT-rechten.”
Joods. Kennelijk tellen voor Halsema WEL LGBT-rechten, maar laat de Klu Klux Klan-achtige behandeling van Afrikaanse asielzoekers, waarover zij met geen woord rept, haar koud. Ook lijkt het feit, dat Tel Aviv een van de belangrijkste steden is van een nu 51 jaar oude Israëlische bezettingsstaat, voor Halsema geen reden voor verontrusting te zijn.
Daarmee heeft zij dus zowel lak aan de rechten van Afrikaanse asielzoekers als aan het Internationaal Recht! en gedoogt en negeert zij virulent racisme!
Het enablen van de Israëlische bezetting blijkt des te meer uit een ander citaat van Joods.nl:
”Tijdens de ontmoeting heeft Halsema laten weten onlangs in Tel Aviv op reis te zijn geweest en de politisering van de discussie omtrent een stedenband tussen Mokum en Tel Aviv”onjuist en onterecht” te vinden, maar geen politieke uitspraak te kunnen doen over een stedenband met Tel Aviv.” WAT nou ”politisering”, madame Halsema! Of is het ”politisering” wanneer mensen zich verzetten tegen bezetting, onrecht, terreur? Duidelijk blijkt aan welke kant Halsema staat.
Samengevat: Halsema IS geen bondgenoot in de strijd tegen racisme, maar een tegenstander en wel van het geniepige soort! Dan heb IK liever racisten als Wilders en Baudet, die van hun racisme tenminste geen geheim maken.

Gehak op de islam

”Als uw burgemeester beschouw ik het hoeden van vrijheid, helpen die belofte voor alle Amsterdammers gestand te doen, als mijn eerste en grootste verantwoordelijkheid.”
Oja? En hoe zit dat dan met vrijheid van meningsuiting en keuzevrijheid van moslims? Volgens mij krijgen moslims, zeker de meer kritische, aan Halsema een gevaarlijke burgemeester! Want haar enabling van Islamofoben en eenzijdig gehak op de Islam begint bijna spreekwoordelijk te worden. Persoonlijk ben ik dit meer dan zat en met mij kritische
anderen.
Mijn hoofdbezwaar is NIET dat Halsema kritiek zou hebben op de Islam, natuurlijk mag religiekritiek, maar dat ze haar pijlen UITSLUITEND op de Islam richt en andere in
Nederland bestaande godsdiensten ongemoeid laat, ook al geldt [soms] voor dezen dezelfde kritiek als zij op de Islam heeft. Dat noemt men: discriminatie. Dat noemt men: Islamofobie.
Alvorens inhoudelijk te worden een niet onbelangrijk punt, haar houding tegenover de voormalige Somalisch-Nederlandse politica Hirsi Ali. Deze beruchte Islamofobe, die op het moment van dit gebeuren Tweede Kamerlid was voor de VVD, haalde zich de woede van
hardliner minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie op de hals, toen uit de uitzending van TV programma Zembla naar voren kwam, dat Madame Hirsi Ali bij haar asielaanvraag een valse naam en geboortedatum zou hebben opgegeven en ook nog eens gelogen zou hebben over haar land van herkomst. Reden om haar haar verworven Nederlanderschap te ontnemen, volgens wetgeving. Sterker nog, volgens Verdonk was zij, vanwege het verstrekken van onjuiste informatie, uberhaupt nooit Nederlander geweest!
Want dit moet ik vurige Rita [Verdonk] nageven: “Gelijke monnikken, Gelijke kappen”.
Geen voorkeursbehandeling omdat Madame Tweede Kamerlid was! Maar net toen het hele “schandaal” op zijn hoogte/dieptepunt was, vertrok Hirsi Ali naar de VS, waar ze in dienst trad van een conservatieve denktank. EEN grappige noot wil ik de lezer niet onthouden en dat is de namenreeks van haar afstamming, die door Hirsi Ali werd voorgelezen:
“Nu vraagt u zich wellicht af: hoe heet ik? Ik ben Ayaan, de dochter van Hirsi, die de zoon is van Magan, de zoon van Isse, de zoon van Guleid, die de zoon was van Ali, die de zoon was van Wai’ays, die de zoon was van Muhammad, van Ali, van Umar, van het geslacht Osman, de zoon van Mahamud. Ik ben van deze clan. Mijn oervader is Darod, die achthonderd jaar geleden vanuit Arabië naar Somalië kwam en de grote stam van de Darod stichtte. Ik ben een Darod, een Macherten, een Osman Mahamud en een Magan. Vorige week was er nog enige verwarring over mijn naam. Hoe ik heet? U weet nu hoe ik heet.”
Toen Hirsi Ali verkaste naar de Verenigde Staten, werden de kosten voor haar beveiliging nog steeds door de Nederlandse Overheid betaald. Dat is een Ding. Maar tijdens een debat over verlenging van die beveiliging, terwijl Hirsi Ali al een jaar in de Verenigde Staten
woonde en werkte, bleef Groen Links voorzitter Halsema er maar op aandringen, dat de kosten voor die beveiliging zou worden verlengd. Waarom eigenlijk? Hirsi Ali was toch al een jaar geen Kamerlid meer. De Kamer ging hierin-gelukkig- ook niet mee.
Eerder al had Halsema een lans gebroken voor Hirsi Ali, toen de kwestie rond haar echt/vermeend onrechtmatig verkregen Nederlanderschap aan het rollen kwam. Wel erg opvallend, al die begaanheid, terwijl ze haar eigen partijgenoten, die zich inzetten voor een rechtvaardige zaak [anti-racisme] keer op keer tegenwerkte!
Op zich is haar lansbrekerij voor Hirsi Ali uiteraard geen bewijs voor Islamofobie, maar wel circumstantial evidence [indirect bewijs], als je alles bij elkaar optelt en kijkt naar andere, gevaarlijke uitspraken van Halsema.

Hoofddoeken

Na 11 september 2001 heb ik mij vaak afgevraagd waarom men in het politiek-maatschappelijke Nederland zo is geobsedeerd door islamitische vrouwen met hoofddoeken,
voor hen wil bepalen, of het ”onderdrukkend” is of niet, er maatregelen tegen wil nemen [hier door Wilders de kwaadaardige] en niet schijnt te kunnen accepteren, dat het al dan niet dragen ervan een kwestie is van religieuze opvatting [al is een hoofddoek niet verplicht volgens de Koran] en vooral ook de keuzevrijheid van de vrouw zelf! Het zoveelste teken van Westers paternalisme, als het al geen regelrechte Islamofobie is.
Van politici [politicae] als Halsema, die beweren uit te gaan van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap mag je toch verwachten, dat zij zich tegenover kledingkeuze van islamitische vrouwen op zijn zachtst gezegd terughoudend opstellen en henzelf de discussie over hoofddoeken laten voeren. Niets is minder waar, want ook hier wilde Halsema, ongevraagd,
een duit in het zakje doen!
Want wat horen we Halsema roepen? In een interview met het nu opgeheven nieuwsmedium
“De Pers”, getiteld “Ik raak niet verwoest door verlies”, verklaart Hare Hoogheid Halsema, na een schijnheilige opmerking, dat zij geen bezwaar heeft tegen het dragen van
hoofddoeken, mits het in vrijheid gebeurt. Maar al gauw blijkt het addertje onder het gras, dat onthult, dat La Halsema in feite vol staat van de vooroordelen en “anti-hoofddoek” is. Ik citeer verder uit het Pers interview:
Wat vindt u van de hoofddoek?
‘Geen enkel bezwaar tegen, zolang die in vrijheid wordt opgedaan.’
Wat vindt u ervan?
‘Ik vind het doodjammer dat vrouwen hun mooie haren verbergen.’
Dat is het?
‘Nee. Dat zeg ik uit speelsheid. Als ik op de school van mijn kinderen kom, valt het mij wel eens moeilijk – ik kom echt voort uit de feministische beweging – dat ik dan tussen allerlei gesluierde vrouwen zit. Ik zal hun rechten niet aantasten daarin. Maar ik kan niet wachten op het moment waarop ze in vrijheid hun hoofddoek zullen afslingeren. Ik zie het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos. En volstrekt vrij’.
Three things are rotten here. TEN EERSTE beweert Madame nog het ene moment, geen bezwaar te hebben tegen de hoofddoek “zolang die in vrijheid wordt opgedaan”. Maar enkele zinnen later komt de Aap al uit de Mouw: “Als ik op de school van mijn kinderen kom, valt het mij wel eens moeilijk – ik kom echt voort uit de feministische beweging – dat ik dan tussen allerlei gesluierde vrouwen zit
”Maar ik kan niet wachten op het moment waarop ze in vrijheid hun hoofddoek zullen afslingeren. Ik zie het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos. En volstrekt vrij”. Ze heeft dus geen bezwaar tegen de hoofddoek, mits het in vrijheid wordt gedragen, maar ziet het liefst iedere vrouw in Nederland “hoofddoekloos”. ZEG dan eerlijk, dat u tegen de hoofddoek bent, Halsema!
TEN TWEEDE gaat Halsema er gewoon vanuit, dat al die “gesluierde vrouwen” tussen wie zij zit, de hoofddoek niet “in vrijheid” zullen dragen. Een vooroordeel, discriminatie dus. Anders gezegd: Islamofobie!
TEN DERDE is daar weer het wijzende vingertje van de Westers-feministische vrouw, die wel even aan niet westerse hoofddoekendraagsters zal vertellen, wat wenselijk is. Weer die paternalistische arrogantie, alsof moslima’s niet zelf de discussie over de hoofddoek kunnen voeren!
Zoals wel te verwachten, barstte er een flinke discussie los rond dat Pers interview met La Halsema en ook stevige kritiek. Vooral activiste en feministe Anja Meulenbelt diende Femke flink van repliek. Waarna Halsema zich gedrongen voelde, een soort “apologie” te schrijven “Vrijheid van Geloof en van Hoofddoek” , waarop ze weer een reactie ontving van Anja Meulenbelt [die erin genoemd werd].
In dat hoogst vermoeiende schrijfsel “Vrijheid van Geloof en Hoofddoek” raakte Halsema hopeloos verstrikt in haar eigen redeneringen en bleek haar vooringenomenheid loud and clear.
DE ISLAM ALS ”PROBLEEM…….”. Weer Hare Hoogheid Halsema aan het woord: “Ik merk het in mijn wijk: natuurlijk is de islam een probleem. Overigens met name de islam in combinatie met ongeletterdheid. Het is: weinig eigen opvattingen hebben over het goede leven. Weinig houvast hebben aan opleiding en werk, angstig zijn voor onze samenleving en daarbij heel bevattelijk worden voor wat de imam vindt. Die dan vaak heel conservatief is.”
Eerst even luchtiger: Wie is Femke Halsema om voor wie ook [hier Islamitische vrouwen] te bepalen wat “het goede leven” is? Wat een mateloze arrogantie! Nu serieuzer: Waarom is in “Halsema’s” wijk de Islam “natuurlijk” een probleem? De keuze van het woord ”natuurlijk” wijst al bij voorbaat op vooringenomenheid en gaat er, dom en achterlijk, vanuit, dat waar de Islam is, er problemen rijzen.
Voor Femke en haar anti Islamgenoten: Net als Christendom en Jodendom is de Islam een religie van Liefde, Vrede [JAZEKER!] en Vergeving. Net als bij Christendom en Jodendom bestaat de Islam uit vele stromingen, variërend van liberaal tot conservatief. De Islam een probleem in combinatie met “ongeletterdheid”? Wat bedoelt Halsema daar in vredesnaam mee? Mensen, die analfabeet zijn? Mensen, die conservatief zijn? Welnu, die hoeven niet ongeletterd te zijn, want conservatisme komt in de hoogste academische kringen voor.
En zijn die conservatieve mensen allemaal zo “angstig” voor “onze” samenleving [is het niet ook hun samenleving?], luisteren ze allemaal blindelings naar de Imam [welke Imams, er zijn Imams met allerlei verschillende opvattingen!] en hebben ze allemaal geen zicht op opleiding en werk? Duidelijk is, dat Halsema haar eigen vooroordelen loslaat op wat zij als de Islam ziet en er totaal geen oog voor heeft, hoe deze door een diversiteit aan mensen wordt beleefd! Ook in ”haar” wijk!
EPILOOG
Femke Halsema’s twijfelachtige politieke carriere waarin zij zich heeft “onderscheiden”
in het afbreken van sociale rechten, het enablen en gedogen van racisme, het gedogen
en bevorderen van Islamofobie en het verraden van haar eigen, anti-racistische partijgenoten Rene Danen en Mohammed Rabbae, is uitgemond in het burgemeesterschap van Amsterdam.
En wat zien wij? Een van haar eerste maatregelen is niet alleen het beëindigen van toenadering tot Salafistische organisaties, waarin nota bene VVD burgemeester van Aartsen haar nog links passeerde, maar het helpen om zeep brengen van de rechtsstaat en vrijheid
van meningsuiting door imams aan te willen pakken, die weliswaar binnen de wet opereren,
maar wier uitspraken Madame “onwenselijk” zijn!
Moet ZIJ “de vrijheid van alle Amsterdammers hoeden”, zoals ze met een valse grijns in
de toespraak na haar beëdiging toezegde?
Klik hier voor het volledige artikel, met de voetnoten.

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Macronie zet links een neus

De vier partijen van het Nouveau Frot populaire (NFP) waren het dan toch eens geraakt over een gezamenlijke kandidaat voor het voorzitterschap van de Nationale Assemblée. Als grootste blok…

Print Friendly, PDF & Email

Ursula of de chaos

Als de herverkiezing van Ursula von der Leyen voor een tweede mandaat als Voorzitster van de Europese Commissie iets geleerd heeft, dan is het wel dat de verdeeldheid en…

Print Friendly, PDF & Email

Aura Lolita Chávez na zeven jaar ballingschap terug in Guatemala

  Sommige politieke ballingen hebben genoeg vertrouwen gekregen in de regering van de sociaaldemocratische president Bernardo Arévalo om terug te keren. Een onder hen is Lolita Chávez.  Verzet Op…

Print Friendly, PDF & Email
De oorlog in Oekraïne en de Euraziatische wereldorde.

You May Also Like

×