Dringende maatregelen nodig tegen Israëlische annexatie

Op 17 januari kondigde Israël de bouw aan van bijna 800 nieuwe huizen in illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied. 11.11.11 roept minister van Buitenlandse Zaken Wilmès op om een voortrekkersrol te spelen in het opstellen van een Europese lijst van ‘tegenmaatregelen’ tegen deze annexatie van bezet Palestijns gebied.

Op zondag 17 januari 2021 kondigde Israël de bouw aan van bijna 800 nieuwe huizen in nederzettingen in bezet Palestijns gebied.

Deze aankondiging komt er niet toevallig twee dagen voor de eedaflegging van de nieuwe Amerikaanse President Joe Biden. Sinds oktober is er sprake van een enorme versnelling in de expansie van nederzettingen en de vernietiging van Palestijnse structuren.

‘Facts on the ground’

Israël wil duidelijk nog snel een aantal ‘facts on the ground’ vestigen nu Trump nog President is. De afgelopen drie maanden werd de bouw van meer dan 6.000 nieuwe nederzettingenhuizen aangekondigd.

Begin november 2020 vernietigde Israël ook meer dan 70 Palestijnse woningen (waarvan verschillende gebouwd werden met Europese/Belgische steun). Israël wees een Belgische vraag tot financiële compensatie voor deze vernietigingen onmiddellijk af.

Al deze ontwikkelingen maken duidelijk dat de de facto annexatie van bezet Palestijns gebied de afgelopen maanden nog versnelde, ongeacht het afsluiten van de zogenaamde ‘Abraham-akkoorden’ tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Soedan en Marokko.

De claim dat deze akkoorden de “de iure” annexatie van bezet gebied (de formele, juridische inlijving van bezet gebied bij Israël) verhinderen, wordt bovendien tegengesproken door de Israëlische Premier Netanyahu zelf. Deze laatste stelde expliciet dat er enkel sprake is van een “tijdelijke” opschorting” van “de iure” annexatie en dat de feitelijke annexatie ondertussen gewoon kan doorgaan.

Nood aan Europese tegenmaatregelen

De Europese Unie staat er ondertussen bij en kijkt er naar. De aankondiging van nieuwe nederzettingen wordt keer op keer “veroordeeld”, maar Europa laat voorlopig na om enige concrete actie te ondernemen tegen deze annexatie.

11.11.11 roept België en de EU op om de vele veroordelingen eindelijk om te zetten in concrete daden. De Koepelorganisatie voor internationale solidariteit vraagt dat België de komende dagen en weken de nodige initiatieven neemt om de discussie over een Europese lijst van “tegenmaatregelen” tegen annexatie nieuw leven in te blazen.

Dit in uitvoering van het federale regeerakkoord, dat op 30 september 2020 beloofde dat “de regering op multilateraal en EU-vlak, of desgevallend met een significante groep gelijkgezinde staten, zal werken aan een lijst van effectieve en proportionele tegenmaatregelen ingeval van een Israëlische annexatie van Palestijns gebied.” Een parlementaire resolutie van 25 juni 2020 vroeg de regering eveneens om een “voortrekkersrol” te spelen in het opstellen van zo’n lijst van tegenmaatregelen.

“De annexatie van grondgebied is één van de zwaarste schendingen van het internationaal recht en is dus illegaal”, zegt Els Hertogen, directeur van 11.11.11. “Palestijnse burgers maken ook geen artificieel onderscheid tussen ‘de facto’ of ‘de iure’ annexatie; ze stellen elke dag opnieuw vast hoe hun land verder wordt ingenomen en hun woningen vernietigd. Minister Wilmès heeft dankzij het regeerakkoord bovendien een helder mandaat om een voortrekkersrol te spelen in de snelle totstandkoming van een Europese lijst van tegenmaatregelen tegen annexatie.”

Print Friendly, PDF & Email
Visited 87 times, 1 visit(s) today

Meer ..

×