Doorzichtig VS manoeuvre

De Verenigde Staten van Amerika sloot 22 van haar buitenlandse bureaus in 17 landen. De grote Europese bondgenoten, Duitsland, Frankrijk en Groot –Brittannië, als trouwe vazallen van Washington, sloten tijdelijk hun ambassade in Jemen. Tijdens een interview op CNN zegt een CIA-medewerker: “Dat heb ik in mijn ganse carrière nog niet beleefd”.

 

De Amerikaanse geheime dienst National Security Agency (NSA) zorgde wereldwijd voor grote verontwaardiging, nadat de gewezen CIA medewerker, Edward Snowden, geheime computerbestanden naar buiten bracht. Nu wil de Obama administratie het aangeslagen imago oppoetsen door te beweren dat de NSA belangrijke communicaties van het Al-Qaida terroristennetwerk heeft onderschept. Daaruit zou volgens de NSA blijken dat er terroristische aanslagen op Amerikaanse instellingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn gepland.  “De terroristen kunnen hierbij over een groot aantal middelen en wapens beschikken die ze mogelijk kunnen inzetten tegen privé en officiële instellingen.” Aangezien er geen echt concrete aanwijzing over aanslagen zijn, roept het State Departement de burgers op tot verhoogde waakzaamheid zowel in de VS als in het buitenland.

Maar hier lijkt toch wel een geurtje aan te zitten? Het is uitermate ongewoon en ongeloofwaardig dat Al-Qaida kopstukken via e-mails of andere communicatie dergelijke gesprekken over de planning van aanslagen zouden voeren, zeker niet in deze omvang.

Volgens de Amerikaanse krant New York Times is hier het opdrijven van paniek en angst de ware bedoeling. Voor ABC News echter is het onderscheppen van dergelijke gesprekken van groot strategisch belang. Meerdere leden van het Amerikaanse congres, waaronder de republikein Saxby Chambliss, ondervoorzitter van de senaatscommissie die de geheime diensten opvolgt, spreken van de ernstigste bedreiging sinds jaren. Hierbij valt het sleutelwoord “nine eleven”.

De beslissing om enkele weken ambassades te sluiten en voor 1 maand een reiswaarschuwing af te kondigen voor Amerikaanse burgers dient in feite alleen maar om de angst en het paniekgevoel aan te wakkeren. Blijkbaar zijn de geheime diensten niet in de mogelijkheid om concreet de locatie van de geplande Al-Qaida aanvallen bekend te maken. Dus krijgen we een passende vage algemene wereldwijde reiswaarschuwing van het Amerikaanse State Departement waarbij ze haar burgers aanraadt niet naar bepaalde landen te reizen.

Het gunstige tijdstip

Analisten en congresmedewerkers wijzen er in de New York Times op dat de terroristische bedreiging op dit ogenblik een goed afleidingsmanoeuvre vormt om de kritiek over het NSA spionageprogramma te counteren. Des te beter wanneer gelijktijdig duidelijk kan gemaakt worden dat de NSA activiteiten een mogelijk terroristisch complot hebben verijdeld.

De door de VS verspreide waarschuwingen zijn duidelijk politiek gemotiveerd. Ze beogen het beschadigde imago van de VS regering op te poetsen en het wereldwijde spionageprogramma van NSA  te legitimeren. Heel wat Amerikaanse politici waarschuwen om het afluisterprogramma niet in te perken. Verrassend is dat niet. De republikeinse senator, Lindsey Graham, beweerde in een vraaggesprek met CNN dat de ontwikkeling aantoont hoe belangrijk het is om de NSA spionage activiteiten verder te zetten.

Met het oppoken van de wereldwijde terroristische paniek en de waarschuwing voor een nieuwe “ nine eleven”, doet de Obama administratie een vlucht naar voren en probeert ze om vanuit een paniekstemming een win-win situatie tot stand te brengen. Komt het niet tot grote terroristische aanslagen, dan is het dankzij de NSA dat men de plannen van de terroristen heeft kunnen verijdelen. Komt het toch tot terroristische aanvallen, dan wordt de roep voor een verdere uitbreiding van de werkingsmiddelen voor de geheime diensten nog luider.

Wie zich verder blijft verzetten tegen de inperking of afschaffing van burgerrechten, kan dan als handlanger en waterdrager van de terroristen aan de schandpaal genageld worden. Het is bijna een ritueel geworden van de VS regering om twijfels of kritiek op de alles omvattende burgercontrole te counteren met het schrikbeeld van “nine eleven”. De voorzitter van de veiligheidscommissie, Mike Rogers, zette de commissieleden onder druk met zijn bewering dat de morele verontwaardiging twaalf jaar na de aanslag van 11 september 2001 zodanig verzwakt is dat we vergeten zijn wat die dag gebeurde.

Aangezien Al-Qaida sinds 9/11 niet meer in de mogelijkheid is geweest of geen plannen heeft gehad om in de VS aanslagen te plegen, moeten de VS instanties zelf het initiatief nemen om de vrees voor het permanente terroristengevaar in stand te houden. De New York Times schreef een jaar geleden dat praktisch alle in de VS gepleegde aanslagen na “9/11”, door het FBI zelf in scene gezet werden. Om een verdere verontwaardiging tegen te gaan werd het nuttig geacht om een wereldwijd gevaar af te kondigen. Het vermeende gevaar voor een strategische aanslag tegen de Amerikaanse belangen is uitermate geschikt om het beschadigde blazoen van het VS imperium in alle domeinen op te poetsen.

De oorlog tegen het” terrorisme” is gewoon de nieuwe manier om de eigen strategische belangen te vrijwaren.

Print Friendly, PDF & Email

Visited 250 Times, 2 Visits today

Tags :

zie ook