Dinsdag kwam een VS-delegatie België en de EU waarschuwen om qua 5G niet met Huawei in zee te gaan wegens ‘onbetrouwbaar’. De verdeling van de 5G-frequenties kan echter in België (voorlopig) niet doorgaan wegens een geschil over de opbrengsten tussen de federale regering en de gewesten. Gisteren vond in Duitsland een geheime topvergadering plaats over het probleem, maar de Duitse werkgevers kanten zich alvast tegen een Huawei boycot. In Frankrijk heeft de senaat het betrokken amendement op het Ondernemerspact verworpen en eist een debat ten gronde.

Een delegatie van het State Department was gisteren in Brussel om zowel België als de EU de les te lezen over het boycotten Huawei deel te nemen aan offertes voor de aanleg van 5G infrastructuur. De Amerikaanse vrees over spionerende Chinezen is dubbel. Vooreerst zou Huawei kunnen toelaten dat de Chinese overheid het dataverkeer uitpluist zoals de NSA dat volgens The Intercept doet in 6 gebouwen van AT&T.  Ander vermoeden is dat Huawei  ook een programma zoals het NSA-programma XKEYSCORE zou kunnen gebruiken zoals dezelfde bron meldt om het privéverkeer te bespioneren. Toegeven wordt dat er geen echt bewijs van Huawei-spionage bestaat.
Na het Berlaymont bracht de Amerikaanse delegatie een bezoek aan de Belgische federale regering en het NAVO-hoofdkwartier. Daarna trekt de delegatie naar een conferentie in München en het Mobile World Congress in Barcelona om hun bezorgdheid te uiten en hun wensen tot uitsluiting over te maken. In een bui van welwillendheid verklaarde de delegatie niet te verwachten dat 4G-Huaweimaterieel niet meer zou mogen gebruikt..
In eigen land stelt zich nog voor het privacy-probleem al een heus communutair probleem. De Belgische overheden konden het van hun kant in het Overlegcomité echter niet eens worden over de verdeling van de inkomsten die de veiling van de 5G-frequentiebanden meebrengt. Niet enkel de bevoegde federale minister De Backer vreest voor twee jaar uitstel, maar ook Ahlers-voorzitter Christian Leysen haalt in het blad de TIJD fel uit naar het gekrakeel. ‘België benadeelt zijn bedrijven tegenover het buitenland met dit nutteloos tijdsverlies door een interne centenkwestie’, stelt hij.

Duitsland

In Duitsland woedt het debat over Huawei en 5G al meer dan een maand. De operatoren die al jaren met Huawei samenwerken qua 4G willen die samenwerking het liefst verder zetten wegens de kwaliteit van het materieel. Naast Deutsche Telecom opperde ook operator Telefónica dat het uitwijken naar andere leveranciers een proces zou zijn dat lang zou duren, kostelijk uitvallen en bovendien de uitrol van 5G zou vertragen.
Voorzitter van de Duitse werkgevers Dieter Kempf wil niet weten van een Huawei boycot. Hij bekritiseert de druk van de VS regering die haar economische macht misbruikt om eigen sancties bij anderen door te drukken en dit onder het motto “Wie mijn vijand is, moet ook de vijand van mijn vriend zijn”. Dit vindt Kempf tegen het Europees idee van een vrij op regels gebaseerde wereldhandel.  Kanselier Merkel bevond zich deze week in Japan waar ze het idee lanceerde van een pact met China waarin het land zich zou verbinden de bekomen Duitse gegevens niet te misbruiken.
In Duitsland werd woensdag zelfs een geheime topzitting over het onderwerp gehouden met vertegenwoordigers van diverse betrokken diensten. Volgens het Handelsblatt zullen het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik en het Bundesnetzagentur de volgende weken de veiligheidsvoorwaarden vastleggen waaraan de bieders voor deelname aan 5G infrastructuur moeten voldoen. Ook de voorwaarden tot vergunning zullen beter worden gedetailleerd. Naar verluidt kan Huawei leven met deze procedure. Duitsland zou tegen eind maart de frequenties willen toekennen, maar tegen deze procedure heeft operator Telefonica Deutschland bij het gerecht beroep aangetekend wat voor vertraging zal zorgen.

Frankrijk

In Frankrijk wilde de regering in het wetsvoorstel tot ‘Pakt voor de groei van de ondernemingen’ een amendement doen glijden over een ‘betere beveiliging van de netwerken’ maar zonder de naam Huawei te laten vallen. Het was duidelijk met de bedoeling om de macht van L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information  te versterken. De senaat heeft dit amendement op het Pakt verworpen met het argument dat de materie belangrijk genoeg was om er een volwaardig debat over te voeren in plaats van op een drafje afgehandeld te worden. :
De Fédération Française des Télécom  wil echter dat de regering en parlement vlug duidelijkheid verschaffen over de veiligheidsvoorschriften voor de mobiele netwerken. In Frankrijk wordt de toekenning van de frequenties tijdens het tweede semester verwacht en dus hoopt de federatie van de Franse telecomoperatoren vooraf de voorwaarden te kennen waaraan ze zullen moeten voldoen. Deze bezorgdheid wordt gedeeld door voorzitter Sébastien Soriano van de telecom toezichthouder Arcep. Hij vraagt snelle duidelijkheid over het al of niet mogen gebruiken van Huawei voor 5G. Hij vindt dat Frankrijk de 5G revolutie niet mag missen. Soriano herinnert er aan dat Frankrijk vertraging had bij de ontplooiing van 4G en hij vindt dat zijn land zich nog altijd in een inhaalfase bevindt van de achterstand.

China

In China zelf schaart de bevolking zich achter Huawei. Sinds Meng Wanzhou begin december in Canada werd aangehouden, nam de Chinese verkoop van Huawei toe met 20%. Volgens een onderzoek van FT Confidential Research steeg bij een steekproef het aantal personen dat zich een Huawei-toestel willen aankopen van 30% in november tot 40% in december.
De Nikkei Asian Review meldt dat Huawei maatregelen treft voor het geval de VS zou verbieden dat het nog zou bevoorraad worden met Amerikaanse onderdelen zoals het geval was met ZTE en ondertussen ook met Fujian Jinhua. Nikkei Asian Review vermeldt dat Huawei leveranciers als Taiwan’s ASE Technology Holding en King Yuan Electronics -zijn top chips providers- dat het zou willen dat het wil dat het meeste van de productiesites verhuizen naar China. Met Taiwan Semiconductor Manufacturing werd volgens dezelfde bron afgesproken dat een deel van de productie zou verhuizen naar Nanjing.
Bronnen: 7sur7.be,  De Tijd, , Handelsblatt, Der Spiegel, bfmtv.com, La Tribune, FT
 

Print Friendly, PDF & Email