INTERNATIONALE POLITIEK

Diplomatie maakt blind en stom

 

De ” Westerse ” academici, mediacommentatoren en politieke leiders (ook de socialistische) zorgen er voor dat de mensen zolang mogelijk blijven geloven in de diplomatie om problemen zoals oorlog, armoede, werkloosheid op te lossen. Intussen word er dagelijks bewezen dat diplomatie of resoluties deze toestanden niet oplossen.

Integendeel er zijn nog nooit zoveel beschavingen verwoest, zoveel mensen vermoord. In naam van god, democratie en vrijheid werd het 4de RIJK opgebouwd. Zogezegd in “ONS” (het volk) belang.

Een zaak staat als een paal boven water, het gebeurd met “ONS” geld (van de belastingsbetaler) en niet in ons belang, noch voor de democratie of de vrijheid. Maar wel in het belang van de heersende politiek-economische belangengroepen en met de steun van de socialistische partijbonzen. Voor de Sociaal-democratische (Socialistisch) leidingen is het belangrijkste: het kapitalisme mogen medebeheren door ten kostte van alles in een Regering te kunnen zetelen, zogezegd omdat als zij er niet bij zijn het nog slechter zou zijn!! En als het dan toch slechter gaat (Renault, Sabena, General Motors, enz) dan zwijgen zij zich bijna dood of komen zij tot het besluit: wij zijn machteloos.

Een van de belangrijkste progressieve denkers Michael Parenti in de VS, heeft in 1997 zijn boek uitgebracht met als titel: Against Empire. Dit werd onlangs vertaald in het Nederlands met als titel: Het Vierde Rijk of de brutale realiteit van de VS-wereldheerschappij.

Het is een absolute aanrader, Parenti legt op een begrijpelijke wijze uit met een hele reeks voorbeelden hoe het 4de Rijk ontstaan is en waarom het zover kunnen komen is. Daarom dacht ik hierover in twee afleveringen een korte samenvatting te maken over de inhoud, die de aanleiding kan zijn om deze in zijn geheel te lezen.

HET VIERDE RIJK of de brutale realiteit van de VS-wereldheerschappij (1)

Michael Parenti. Het Vierde Rijk of de brutale realiteit van de VS-wereldheerschappij. Uitg. EPO, Lange Pastoorstraat 25-27, 2600 Berchem Antwerpen. 285 blz. € 23.

IMPERIALISME

De ene natie die zich verrijkt met de grond, de arbeid, de grondstoffen en de markten van een ander volk. Groei van het kapitaal is een eerste vereiste voor allen die geld hebben (veel geld) daarvoor zijn alle middelen goed, dus ook oorlog of enorme financiële steun aan groepen of leiders (presidenten, koningen, partijbonzen) die openlijk de belangen van de rijken (klasse) willen in stand houden.

Tussen 1985 en 1990 investeerden VS bedrijven 85% meer in landen zoals Zuid-Korea, Taiwan, Spanje en Singapore. Hierdoor liggen de winsten van deze VS-bedrijven in de derde wereld 50% hoger dan in de geïndustrialiseerde landen. City Bank haalt 75% van zijn winst uit overzeese operaties (dus buiten de VS).

Zo ontstonden de zogeheten transnationale ondernemingen, één vb: General Motors produceert auto’s, vrachtwagens en allerlei onderdelen in Canada, Brazilië, Venezuela, Spanje, België, Joegoslavië, Nigeria, Singapore, de Filippijnen, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en nog een dozijn andere landen. Deze GESPREIDE productie geeft G.M. de kans stakingen in het ene land op te vangen door de PRODUCTIE op te voeren in het andere land en de arbeiders in verschillende landen tegen elkaar op te zetten. Het antwoord van de leider van de Sp.a in België was: ” Wij zijn machteloos” maar laat ons de expansiesteun (geld) aan Ford nog opdrijven ..!

Investeerders vallen een land niet binnen om het te verheffen, maar om zich zelf te verrijken. Landen die de kapitalistische logica trachten te doorbreken worden geconfronteerd met economische sancties en militaire dreiging

IMPERIALISME VANDAAG..

Derdewereldlanden worden onderbetaald voor hun export en moeten regelmatig te veel betalen voor wat zij uit de geïndustrialiseerde wereld importeren. Zo moeten zij hun koffie, katoen, vlees, tin, koper en olie goedkoop ter beschikking stellen van buitenlandse vennootschappen om tegen pijnlijk hoge prijzen afgewerkte producten, machines en vervangstukken in te voeren.

DE BUITENLANDSE HULP ALS WAPEN

Het nettoresultaat van de buitenlandse hulp is, net als bij de meeste overzeese investeringen, dat de rijkdom zich alsmaar meer concentreert bij alsmaar minder mensen en dat de armoede van de overgrote meerderheid toeneemt.

Een grote som geld kan onmogelijk op een klasseneutrale manier worden geïnjecteerd in een klassenmaatschappij, het gaat ofwel naar de rijken ofwel naar de armen. Altijd naar de rijken dus.Toen de in 1970 democratisch verkozen Chileense president Allende hervormingen aankondigde ten voordele van de arbeidersklasse en hij de privileges van rijke investeerders wilde afbouwen werd alle VS hulp meteen stopgezet op één na: de steun aan het Chileense leger werd opgevoerd.

MET WELDOORDACHT GEWELD.

De geschiedenis van het imperialisme heeft weinig of geen vreedzame kolonisators gekend. Alleen door een verpletterende en vaak brutale militaire overmacht waren de indringers in staat het land van andere volkeren af te pakken, belastingen af te persen, hun cultuur te ondermijnen, hun dorpen te vernietigen, hun ambachten en nijverheid te liquideren en ze als slaven of contractarbeiders aan het werk te zetten. De Spanjaarden deden het in Zuid- en Centraal-Amerika, de Portugezen in Angola, Mozambique en Brazilië, de Belgen in Kongo, de Duitsers in Zuid-West-Afrika, de Italianen in Libië, Ethiopië en Somalië, de Nederlanders in Oost-Indië, de Fransen in Noord-Afrika, Madagaskar en Indochina, de Britten in Ierland, Mandsjoerije en China en de Amerikanen in Noord-Amerika, de Filippijnen, Centraal-Amerika, de Caraiben en Indochina .. En de lijst is verre van volledig.

De geschiedenis van het imperialisme is de geschiedenis van de slavernij en van de afslachting van miljoenen onschuldigen; een geschiedenis die niet minder gruwelijk is omdat men er in onze scholen gemakshalve over zwijgt. De socialistische partijen zwijgen ook… zoals gewoonlijk.

De globalisering is ontworpen om het lot van de wereldeconomie over te laten aan de genade van bankiers en multinationals, en dus een logisch verlengstuk van het imperialisme. De globalisering is de overwinning van het imperium op de republiek, de overwinning van het internationale financieringswezen op de democratie.

Een wereldwijd Militair IMPERIUM

De wereldoverheersing kost handen vol geld. Vandaag spendeert de VS meer aan bewapening en andere vormen van “Nationale veiligheid” dan alle andere landen ter wereld samen. De VS kunnen naar eigen goeddunken, ongestraft toeslaan, zoals de moorddadige afrekening met Irak (1990, 2003) aantoont.

Sedert de tweede wereldoorlog heeft de VS-regering voor meer dan 200 miljard dollar (8000 miljard fr) militaire hulp gespendeerd om meer dan 2,3 miljoen soldaten en binnenlandse veiligheidstroepen in een achttal landen te trainen en te subsidiëren. De bedoeling was niet die landen te vrijwaren voor een buitenlandse invasie, maar de rijke machthebbers en multinationale investeerders te beschermen tegen de gevaren van binnenlandse antikapitalistische oproer.

VS-leiders hebben de mond altijd vol van democratie. Toch hebben zij gedurende de laatste vijftig jaar democratisch verkozen, hervormingsgezinde regeringen omver geworpen ( met geweld) in Guatemala, Guyana, de Dominicaanse republiek, Brazilië, Chili, Uruguay, Syrië, Indonesië, Griekenland, Argentinië, Bolivia, Haïti, en talloze andere landen. Deze regeringen werden omver geworpen met financiële steun van de nationale veiligheidsmachine van de VS.

(Uitpers, nr. 49, 5de jg., januari 2004)

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Trump en abortus

Na een aantal gerechtelijke uitspraken is abortus weer een belangrijk thema in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dit komt Trump niet goed uit. Het Amerikaanse Hooggerechtshof, door toenmalig president Donald Trump…

Print Friendly, PDF & Email

Mexico Ecuador: een diplomatieke rel

Zoiets is nooit eerder gebeurd, zo wordt gezegd; zelfs Pinochet zou dat niet hebben aangedurfd! Spectaculair was het zeker. Met veel geweld drong de militaire politie van Ecuador, in…

Print Friendly, PDF & Email

Twee nieuwe en alarmerende milieurapporten

Het mondiale regenwoud wordt aan tien voetbalvelden per minuut ontbost en de meeste fossiele brandstofbedrijven produceerden meer fossiele brandstoffen in de zeven jaar na het Klimaatakkoord van Parijs (12…

Print Friendly, PDF & Email
De trein naar het Imperium.

You May Also Like

×