DHL haalt de meet

In vorig nummer van Uitpers (Private post in Argentinië vierkant gebuisd!, nr. 116 van januari 2010) deden wij er ons beklag over dat de private Argentijnse postdiensten jammerlijk faalden. Van de drie bij Andreani, met uiterst dure zegels, afgegeven kaartjes kwam er slechts één aan. Van de drie bij DHL bezorgde postkaarten was er bij het afsluiten van vorig nummer nog geen enkel gearriveerd.

Wat dit laatste betreft zijn ze inmiddels, bijna twee maanden na op de “post” te zijn gedaan in Ushuaia, bij de bestemmelingen gearriveerd. Toch al iets, maar zeker alles behalve efficiënt, ook al kostte de “zegel” één peso (zowat 20 eurocent) minder dan bij Correo Argentino, de staatspostdienst – een postkaart naar Europa kost bij CA 6 peso of 1,2 euro, bij DHL 5 peso of 1 euro.

Bij Andreani wordt daarentegen meer dan het dubbele aangerekend: 13 peso (ruim 2 euro), maar dat is blijkbaar nog niet voldoende om een kaart de Atlantische Oceaan over te krijgen. Mag men van een privé-bedrijf vragen dat het ook nog werkt voor het aangerekende bedrag? Of zijn er ergens oneerlijke werknemers aan de slag? Hoe het ook zij, noch DHL, noch Andreani hebben ooit geantwoord op mails met vragen om uitleg voor hun wanprestaties. Die dreigen vanaf volgend jaar ook hier schering en inslag te worden bij het begin van privé-concurrentie voor De Post.

(Uitpers nr. 117, 11de jg., februari 2010)

Print Friendly, PDF & Email

Visited 151 Times, 1 Visit today

Paul Vanden Bavière

Paul Vanden Bavière (°1944) is historicus en journalist. Hij werkte een 30-tal jaar in de gedrukte pers als journalist gespecialiseerd in buitenlandse politiek. Vooral het Midden-Oosten, waarover hij ook enkele boeken publiceerde. Toen de media veel te veel “mainstream” – d.w.z. gezagsgetrouw – en commercieel werden, richtte hij met enkele mensen in 1999 Uitpers, het eerste Nederlandstalig webzine voor Internationale politiek, op met de bedoeling weerwerk te bieden aan de mainstream media (MSM).