Denemarken. De verkiezingsresultaten aan de linkerzijde: SPP wint, RGA verliest

In de nationale verkiezingen van 13 november in Denemarken slaagde de Rood Groene Alliantie er maar ter nauwer nood in haar parlementaire zetels te redden. Zij haalde 2,17 % van de stemmen, terwijl de kiesdrempel 2 % is.

Het resultaat van 2,17% is voor de Rood Groene Alliantie (RGA) het slechtste resultaat sinds zij in 1994 voor het eerst in het parlement verkozen werd. Het is ook een stevige achteruitgang vergeleken met de laatste nationale verkiezingen in februari 2005, toen nog 3,4 % werd gehaald.

Volgens opinieonderzoek verloor de RGA vooral stemmen omdat zij in mei 2007 besliste Asmaa Abdol-Hamid op de lijst te zetten. Zelf hebben we ook gemerkt dat vele vroegere kiezers van de RGA deze kandidate als reden aanhaalden waarom ze niet meer RGA stemden. Het congres van de RGA had haar zo op de lijst gezet dat zij zou verkozen zijn indien de RGA haar zes parlementszetels handhaafde.

Asmaa Abdol-Hamid is een jonge moslimvrouw die een hoofddoek draagt en weigert mannen de hand te schudden. Haar religieuze overtuiging en de wijze waarop ze die uitdrukt hebben twijfel gezaaid over de opstelling van de RGA in zake religie en mensenrechten.

De media hebben hiertoe natuurlijk hun steentje bijgedragen. De RGA kreeg nooit meer media-aandacht dan de laatste zes maanden, maar al deze aandacht ging naar Asmaa en de vraag of ze echt wel tegen de doodstraf was en tegen religieus fundamentalisme. De RGA is er niet in geslaagd haar geloofwaardigheid op die terreinen terug te winnen.

Toch is de kandidatuur van Asmaa niet de enige reden voor de electorale achteruitgang van de RGA.

De links reformistische Socialist Peoples Party (SPP) was de grote winner van de verkiezingen, en deed meer dan haar stemmen verdubbelen van 6 % naar 13 %. Daar zijn twee verklaringen voor. De nieuwe voorzitter Villy Soevndal kwam veel duidelijker en dynamische over dan zijn voorganger Holger K. Nielsen in de verkiezingen in 2005. De SPP wint ook dank zij de radicalisering die het gevolg is van de grote mobilisaties rond de sociale zekerheid het laatste anderhalf jaar. Anderzijds had de RGA geen kandidaat met dezelfde brede uitstraling als in 2005 Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ziehier de resultaten partij per partij:

2007 2005

Liberalen 26,2 29,0

Sociaal democraten 25,5 25,8

Danish Peoples Party 13,9  13,3

Socialist Peoples Party 13,0 6,0

Conservatieven 10,4 10,3

Sociaal liberalen 5,1 9,2

Nieuwe alliantie 2,8

Rood Groene Alliantie 2,2 3,4

Christen Democraten 0,9 1,7

(Uitpers, nr. 92, 9de jg., december 2007)

Thomas Eisler is lid van de nationale leiding van de Rood Groene Alliantie

Print Friendly, PDF & Email

Visited 193 Times, 1 Visit today

Tags :

zie ook