Geopolitieke Ontwikkelingen
Mensenrechten

INTERNATIONALE POLITIEK

Regionale Conflicten
Economie

De wereld is veranderd ….. zeggen de socialistische leiders

De Europese socialistische partijleiders doen alsof Imperialisme iets is, uitgevonden door uiterst links, en zwijgen in alle talen over de misdaden in de wereld begaan door het Imperialisme en dit sedert tientallen jaren, de sociaal-democratie stelt niets meer in vraag: niet het kapitalisme noch het imperialisme of de vrije markteconomie. Zij zijn maar in één zaak geïnteresseerd, deelnemen aan de regering (kapitalisme medebeheren) en de mensen doen geloven dat: als het slecht gaat, het de schuld is van de katholieken, de liberalen, de rechtsen de terrorristen, of … de wereld is veranderd. Waar ze in alle talen over zwijgen is dat zij zelf overal en altijd medebeslissen over alles wat een regering doet. Dat de wereld geworden is wat hij vandaag is, is hoofdzakelijk te wijten aan het verraad van de Socialistische leiders in de wereld dus ook de Belgische leiders tegenover de arbeidersklasse in zijn geheel (wereld). Een Socialistishe partij mag enkel bestaan voor zover zij geen bedreiging is, Nationaal of Internationaal voor:

  • De superrijken, grootgrond bezitters, banken, verzekeringen, eigenaars van fabrieken.
  • Het staatsapparaat (leger, politie, BOB, rechtbanken ) die als het moet kiezen tussen het verdedigen van het gewone volk, of het verdedigen van de super rijken, fabriekseigenaars enz . Een absolute prioriteit geeft om het zogeheten “Privé” -bezit met alle middelen waarover zij beschikken, te beschermen, met andere woorden het gewone volk die opkomt voor zijn belangen moet niet beschermd worden.

De sociaal-democratie in Europa heeft deze boodschap goed begrepen en haar leiders hebben al lang beslist om het kapitaal, nationaal en internationaal niet meer in vraag te stellen en de vrije markt te aanvaarden. Erger, zij aanvaarden dat er in tientallen landen ganse volkeren worden uitgemoord in naam van de democratie, de vrijheid en de veiligheid Ze weten zelfs wie de moordenaars zijn, maar naar t’schijnt zijn ze machteloos …..! T’is natuurlijk gemakkelijker gewoon aanwezig te zijn in allerlei verschillende soorten tv-programma’s, waar niet gesproken wordt over kapitalisme of imperialisme of in zoveel mogelijk tijdschriften “iets” zeggen. Kwestie van naar de nakende verkiezingen toe zo sociaal mogelijk over te komen. Intussen laat men het imperialisme maar verder moorden. En worden al diegenen die niet akkoord gaan om alles te aanvaarden zoals het is, af te schilderen als communisten, marginale uiterst linksen of gasten die niet weten wat ze zeggen, want ” De Wereld is veranderd “.

De houding van de Socialistiche partijleiders is CRIMINEEL tegenover de miljoenen dodelijke slachtoffers van het Imperialisme met name: Palestijnen, Nicaragua, Kosovo, Kongo, Z-Afrika, Irak, Bolivië, Chili, Panama, Vietnam, Laos, Argentinië, Brazilië, Guatemala, Syrië, Indonesië, Griekenland, Haïti, Dominikaanse Republiek, El-Salvador, Pakistan, Turkije, Zaire, Filipijnen, Portugal, Marokko, Ethiopië, Oost-Timor, Cambodja, Cuba, Jamaïca, Zuid-Jemen, Noord-Korea, Joegoslavië, De Sovjetunie, enz.

De zogeheten socialistische leiders ( ook de SPa ) zeggen niet wat ze doen, ze doen niet wat ze zeggen. Ze zeggen wat ze niet doen, ze doen wat ze niet zeggen.. met andere woorden Horen Zien en Zwijgen is voor deze heren de te volgen weg.

De SPa …. of anders met de SP anders.

 

Etienne Heyndrickx

 

De internationale herdenking van de overgave van Nazi Duitsland.

 

De media en de politieke leiders ook de zogeheten socialistische blijven herhalen dat er 6 miljoen joden werden vermoord en daarom moeten wij er voor zorgen dat zoiets niet meer gebeurd. Waar ze in alle talen over zwijgen dat er ook 20 miljoen Russen werden vermoord. Daarnaast heeft Nazi-Duitsland ook nog enkele miljoenen Belgen, Fransen, Italianen, Polen Joegoslaven, Nederlanders en nog vele andere nationaliteiten, vermoord.

We moeten er voor zorgen dat zoiets niet meer gebeurt …. Dit is intussen wel gebeurd, met miljoenen dodelijke slachtoffers in Irak, Vietnam, Nicaragua, Kosovo, Kongo, Chili, Bolivia, Laos, Argentinië, Brazilië, Guatemala, Syrië, Indonesië, Griekenland, Haïti, Dominicaanse Republiek, El-Salvador, Panama, Palestina.

Alle Amerikaanse presidenten hebben deze landen kapot gebombardeerd, uitgehongerd en economisch geboycot. Omdat de VS-politiek de wereld wil veilig stellen voor de grote vermogens en hun wereldwijd systeem van kapitaalsaccumulatie. Regeringen die de rijkdom onder het volk willen verdelen, riskeren niet alleen de toorn van de VS maar ook een militaire interventie en bezetting.

De Europese leiders, de socialistische partijbonzen en de media passen de politiek toe van HOREN ZIEN en ZWIJGEN. Dus we …? …. zorgen er niet voor dat zoiets nog gebeurd.

 

Daarom ben ik van mening dat het nodig is om het boek De Holocaust-industrie. Bespiegelingen over de exploitatie van het joodse lijden, geschreven door Norman Finkelstein langs dit kanaal meer bekendheid te geven.

Het boek word geboycot ( verboden ) in de VS.

 

Norman Finkelstein

Dit boek is een ontleding van en een aanklacht tegen de Holocaust-industrie. Op de hierna volgende bladzijden zal ik betogen dat de ” Holocaust ” een ideologische voorstelling van de holocaust van de nazi´s is.De centrale dogma’s ervan ondersteunen significante politieke en klassebelangen.De Holocaust is zonder meer een onmisbaar ideologisch wapen gebleken.Door het in stelling te brengen heeft een van de meest geduchte militaire machten ter wereld, met een verschrikkelijke staat van dienst wat de mensenrechten betreft, zich opgeworpen als een slachtofferstaat: en evenzo heeft de meest succesvolle etnische groep in de Verenigde Staten zich de slachtofferstatus toegeëgend.

 

Word vervolgd

Heyndrickx E.

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

STANDPUNT VAN DE REDACTIE : Gaza, nu eindelijk sancties?

Schieten op mensen die willen eten. In Gaza-stad zijn 112 doden en 760 gewonden gevallen bij een beschieting van mensen die naar de voedselbedeling holden, aldus het ministerie van…

Print Friendly, PDF & Email

Argentinië: clash en boem, boem

‘Volslagen gek, maar niet idioot’, zo wordt nu gezegd. Het is hard tegen hard in Argentinië. De nog niet zo lang geleden verkozen President Javier Milei werkte eerst met…

Print Friendly, PDF & Email

CIA 10 jaar – en meer – Oekraïne

De Russische oorlog tegen Oekraïne is zijn derde jaar ingegaan. De tweede verjaardag van de “speciale militaire operatie” viel ook samen met de tiende verjaardag van de stevige inplanting…

Print Friendly, PDF & Email
Onze sociale zekerheid

You May Also Like

×