INTERNATIONALE POLITIEK

De waanzin van oorlog tegen Iran

Image

Hoe waanzinnig is de oorlogsdreiging tegen Iran? Een Israëlische of Amerikaanse luchtaanval om de Iraanse kerninstallaties te bombarderen, zou volgens een artikel van Wade Stone op ‘globalresearch’ de ganse Golfregio virtueel onleefbaar maken.

Winden

Tijdens de lente- en zomermaanden zijn er krachtige windstormen in de Perzische Golf, gekend onder de naam “ Shamal” en “Sharqi” die van het noorden en noordoosten over de woestijnzandvlakte razen richting Saoedi-Arabië. Deze hevige winden gaan gepaard met zandstormen in de hele regio. Deze zandstormen teisteren ook de steden en bedelven zelf Ryad geregeld onder een dikke laag woestijnzand. De winden hebben een snelheid van 30 tot 300km per uur, maken een circulaire beweging waardoor ze ook het zuiden van de Golf – dus ook de Golfstaten – teisteren. Op jaarbasis kennen de Golfstaten, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Koeweit en Saoedi-Arabië honderden van deze woestijnstormen. Meestal komen ze zoals gezegd van het noord-noordoosten, dus vanuit Iran, Koeweit, Irak en soms vanuit Turkije.

Verarmd uranium

De recente ervaring met de grote nucleaire ramp van Fukushima doet vele wetenschappers geloven dat de desastreuze gevolgen van de nucleaire ramp nog van lange duur zullen zijn voor de burgers en het milieu.

Een luchtaanval op de nucleaire reactors van Iran in Bushehr die veel krachtiger zijn dan deze in Fukushima, en op de verschillende uraniumverrijkingsinstallaties en wapenopslagplaatsen van Iran, zou de nucleaire brandstof doen exploderen en in de atmosfeer verspreiden. Ook mag men niet uitsluiten dat deze aanvallen op de nucleaire inplantingen van Iran zullen uitgevoerd worden met projectielen van verarmd uranium. Zoals de VS die gebruikt heeft tijdens de oorlog tegen Irak en waarvan de Iraakse burgers nog steeds de gevolgen dragen.

Verarmd uranium is een concentraat van het zware uranium. Het is een radioactief en chemisch afvalproduct uit de kernenergiesector. Het heeft een halfwaardetijd van 4,5 miljard jaar, het blijft dus nog miljarden jaren schadelijk. De projectielen met verarmd uranium zijn veel harder en kunnen door pantser dringen. De VS gebruikte dit soort munitie voor het eerst tijdens de Golfoorlog, later ook tijdens de interventie tegen Joegoslavië en opnieuw in de Iraakse oorlog.

Verarmd uranium heeft een lage alfastraling die bij blootstelling in het lichaam de ingewanden besmet, kanker en genetische afwijkingen veroorzaakt. Het staat wetenschappelijk vast dat, gezien de lange halfwaardetijd, het leefmilieu gedurende jaren radioactief besmet wordt, met alle gevolgen van dien voor opeenvolgende generaties.

Gevolgen

De nucleaire ramp en de milieucatastrofe als gevolg van een dergelijk militair ingrijpen zal in vergelijking met Chernobyl en Fukishima veel groter zijn. De nucleaire gevolgen zullen enorm zijn, waarbij duizenden onschuldig burgers van het leven beroofd worden in het eerste jaar na de aanval. Hun aantal zal in de daarop volgende decennia blijven stijgen. De radioactieve neerslag zal zich in de eerste dagen en weken verspreiden over de Arabische woestijn gedreven door de bovenvermelde woestijnwinden en het ganse gebied besmetten met de radioactieve zandkorrels. Geen enkel land of waterbron zal gespaard blijven. Hierdoor worden de levensverwachtingen voor de bewoners in alle Golfstaten heel onzeker. Ook de Perzische Golf loopt het gevaar radioactief besmet te worden en een tweede dode zee te worden.

De halveringstijd van cesium-137 is iets meer dan 30 jaar, van strontium-90 ongeveer 29 jaar. Het plutonium-239, het meest gevaarlijke van de radioactieve substantie, heeft een levensduur van meer dan 24 duizend jaar. De vernietiging van het Iraanse uranium, dat het doelwit van de aanval zal zijn en het grootste percentage van de radioactieve neerslag zal veroorzaken, heeft een levensduur van miljoenen jaren naargelang het type van het gebruikte uranium U-235 of U-238.

In Irak is vastgesteld dat, nadat het land bestookt werd met projectielen van verarmd uranium, het drinkwater en de bodem aangetast zijn, en dat het drinken of inademen van besmette radioactieve partikels kan leiden tot kanker, leukemie, misvorming bij geboorte, enz.

Het Israëlische en Amerikaanse voornemen om de Iraanse nucleaire installaties middels luchtaanvallen uit te schakelen, zal dus onvermijdelijk leiden tot een ware genocide.

Regio

Mogen we er vanuit gaan dat men dit alles weet in de militaire hoofdkwartieren en dat Israël, Washington en de NAVO aan blufpoker doen om zo de druk op de onderhandelingen over het Iraanse kernprogramma op te drijven? Hierbij kunnen ze op de hulp van onze gevestigde media rekenen en wordt er gezwegen over de mogelijke gevolgen van eenzijdige Israëlische of Amerikaanse operatie. De Israëlische dreiging met een luchtaanval is niet nieuw. Al jaren dient een en ander als respons op het bedreigen van het voortbestaan van Israël.

In deze context moeten we ook vaststellen dat de Golf monarchen Israël, de VS en NAVO alliantie steunen. Voor hen is de bedreiging van Tel Aviv en Washington een rookgordijn om de regering in Teheran bang te maken in de hoop dat Iran zal toegeven aan de dictaten van de VS en NAVO. De Golf monarchen zijn zich er genoeg bewust van dat, – zelf wanneer Iran een kernwapen zou ontwikkelen waarvoor er tot op heden geen enkel bewijs voorhanden is -, Iran met kernwapen minder gevaarlijk is dan bombardementen op de Iraanse kerninstallaties die immers hun eigen ondergang tot gevolg zou kunnen hebben.

Ook Israël dat op 1100km van Iran ligt en regelmatig met sterke winden en zandstormen uit de Arabische woestijn geconfronteerd wordt, zal de consequenties ondergaan van de radioactieve neerslag ten gevolge een luchtaanval op de Iraanse nucleaire sites.

De vraag werpt zich ook op of deze waanzinnige redenering van het Westen om Iran aan te vallen en zodoende de ganse Golf regio en onze planeet te besmetten met radioactief afval, niet de aanleiding kan en zal zijn voor nieuwe conflicten.

Hoe lang nog kan onze elite en kunnen onze gevestigde media dit reële gevaar voor de burgers verzwijgen?

Bron: Wade Stone: Bombing Iran’s Nuclear Facilities would leave the Entire Gulf States region virtually Uninhabitable

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Rechtvaardigheid en ‘Westerse waarden’

Het bloedvergieten in Israël en in Gaza is zinloos. Daarnaast zijn er twee tragische vaststellingen: de Palestijnse bevolking zinkt verder weg in etnische zuiveringen en genocide en wat gemeenzaam…

Print Friendly, PDF & Email

Waarom we niets van de Oriënt begrijpen –

en waarom we dat wel zouden moeten doen. De auteur (°1940) is een voormalig VRT-journalist, gespecialiseerd in het Midden-Oosten, een regio die hij ruim een halve eeuw op de…

Print Friendly, PDF & Email

De Amerikaanse oorlogen hebben sinds 9/11 minstens 38 miljoen mensen op de vlucht gejaagd

Volgens het “War Costs”-project van het Watson Institute bij de Brown University in de VS hebben de “Wars on Terror” voor zeker 38 miljoen vluchtelingen gezorgd. Verleden jaar, in…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Lithiummijnen in Europa, niet in mijn buurt

Neveneffecten van de transitie In het Franse departement Allier loopt een openbaar onderzoek naar de ontginning van een grote lithiummijn. De weerstand is groot. Die was zeker even groot…

Print Friendly, PDF & Email

Israëlisch parlement verwerpt toekomstige Palestijnse staat

De Knesset, het Israëlische parlement, heeft met een overweldigende meerderheid een resolutie aangenomen die de oprichting van een Palestijnse staat afwijst. “De vestiging van een Palestijnse staat in het…

Print Friendly, PDF & Email

Macronie zet links een neus

De vier partijen van het Nouveau Frot populaire (NFP) waren het dan toch eens geraakt over een gezamenlijke kandidaat voor het voorzitterschap van de Nationale Assemblée. Als grootste blok…

Print Friendly, PDF & Email
India. De Onzichtbare Gigant

You May Also Like

×