De verkeken kans van de Europese volksraadpleging!

Belgie zal geen volksraadpleging houden over het Europese grondwettelijk verdrag. Attac Vlaanderen betreurt deze beslissing en meent dat hiermee een unieke kans werd verkeken om eindelijk een democratisch debat over de Europese Unie te laten plaats vinden.

De politieke partijen zijn blijkbaar bang van zichzelf en van elkaar. Zij durven de confrontatie niet aan over dit verdrag over de Europese Unie en over haar beleid.

Attac Vlaanderen meent dat dit verdrag dat zich ‘grondwettelijk’ noemt geen steun verdient wegens zijn democratische tekorten, wegens zijn ontbrekend sociaal beleid, wegens de neoliberale klemtonen en wegens het ondoorzichtig buitenlands beleid.

De grootste capitulatie van de politieke partijen schuilt in het feit dat ze de ruimte voor het democratisch debat afsluiten. Een parlementaire ratificatieprocedure is, in een context van toenemende mondialisering, een achterhaalde en ongepaste manier om beslissingen door te drukken die het leven van de burgers nochtans dagelijks beïnvloeden.

In alle internationale fora wordt momenteel gepleit voor meer participatie en voor een grotere betrokkenheid van de burgers bij het beleid. De Europese Unie zou een voorbeeld moeten en kunnen zijn voor een vernieuwd democratisch beleid. Maar dit verdrag zal dus geen democratische legitimering krijgen, eens te meer door toedoen van nationale partijen.

Een ruim opgezet debat in alle landen van de Europese Unie was het enige middel geweest om alle punten van dit verdrag te bespreken en al dan niet de steun van de bevolking te krijgen. Zonder volksraadpleging in België blijft dit verdrag het stempel van de ondoorzichtigheid dragen.

Attac Vlaanderen zal blijven wijzen op de tekortkomingen van dit grondwettelijk verdrag en zal zich blijven inzetten voor een ander Europees beleid.

Omdat een andere Europese Unie en een ander beleid nodig en mogelijk zijn,

Omdat een andere wereld mogelijk is,

eric goeman
woordvoerder attac Vlaanderen
eric.goeman@attac.be
http://vl.attac.be
Tel.09/372.44.91
Mobiel.0476/99.07.14

(Uitpers, nr. 61, 6de jg., februari 2005)

(Visited 1 times, 1 visits today)
Deel dit artikel

Visited 59 Times, 1 Visit today