10 November 2023

De troef van de sociaal-democratie?

Portugal, dat is het land waar meer en meer mensen met pensioen gaan of gewoon een tweede verblijf hebben. Het is ook het land met een linkse regering, eerst een coalitie van sociaal-democraten, radikaal links en communisten, nadien een absolute meerderheid van sociaal-democraten.

Het is een uitzondering in de Europese Unie en het kon niet anders of de sociaal-democratie begon te dromen van het voorzitterschap van de Europese Commissie of van de Europese Raad. Antonio Costa, ex Minister van Sociale Zaken en huidig premier was de ideale kandidaat.

Helaas, deze week gaf het wonderkind zijn ontslag, te midden van een wel omvangrijk corruptieschandaal.

Costa zelf wordt niet vervolgd en is niet beschuldigd. Maar twee van zijn bijzonder naaste medewerkers wel, samen met nog zes andere politici. De hele zaak draait om concessies voor lithiummijnen in het Noorden van het land en om de bouw van een reuzegroot datacentrum in het Zuiden. De telefoons van de verdachten werden al enige tijd afgeluisterd.

Diogo Lacerda Machado is een goede persoonlijke vriend van de premier en meer businessman dan politicus. Victor Escaria was kabinetchef van de premier en kwam al eerder in de problemen. In 2017 was er sprake van een ‘Galpgate’, een energiebedrijf dat naarstig vliegtuigtickets uitdeelde aan bevriende politici.

Of Costa zelf betrokken is bij al deze zaken is niet geweten. Maar er kan op zijn minst gezegd worden dat hij enigszins soepel omsprong met alle verdachtmakingen. Het gonsde al een hele tijd van de geruchten over corruptie, maar nooit werd er opgetreden. In de eerste negen maanden van deze regering moesten 11 staatssecretarissen ontslag nemen wegens ‘belangenconflicten’.

De President, Marcelo Robelo de Sousa heeft nu verkiezingen uitgeschreven voor 10 maart 2024. Het is bang afwachten, want hoewel de peilingen tot voor dit nieuwe schandaal erg positief uitvielen voor de regering, is er nu angst voor het opkomende uiterst rechts van de partij Chega. Veel zal afhangen van de houding van de centrum-rechtse partij PSD. Als die voldoende afstand weet te houden van uiterst rechts, kan ze als winnaar uit de verkiezingen komen. Zoniet, kan links eventueel weer winnen.

Afwachten.

Print Friendly, PDF & Email
Visited 94 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

Meer ..

×