De Orbanisering van Europa

De onbetwistbare zege van de Hongaarse premier Viktor Orban is geen lokale aangelegenheid. Dat zijn partij Fidesz haar tweederde meerderheid in het parlement nog versterkt, is goed nieuws voor haar uiterst-rechtse bewonderaars als Geert Wilders, Marine Le Pen, Vlaams Belang. Zij juichen, na Matteo Salvina met de Lega in Italië, heeft alweer een van hen gewonnen – ook al zit Fidesz nog veilig onderdak bij de EVP. Hongarije is voor rechts radicaal de baken van een “nieuw Europa” met als kern de Groep van Visegrad (Tsjechië, Slovakije, Polen, Hongarije). Orban zal Hongarije beslist niet uit de Europese Unie halen, integendeel, hij wil de EU “orbaniseren” en doet dat al met de EVP.

Spreekbuizen

Bijna een kiezer op twee – met een hoge opkomst van bijna 70 % – stemde op Fidesz en haar satellieten. Met een kiesstelsel op maat gesneden voor de grootste partij, komt Fidesz op 133 van de 199 zetels, een  comfortabele meerderheid van tweederde waarmee Fidesz verder de instellingen naar haar hand kan zetten.
Dat heeft ze de voorbije acht jaar al ruimschoots gedaan, onder meer in justitie en onderwijs. Fidesz controleert de openbare media, maar daar bovenop zijn de meeste andere media ook in handen van bevriende oligarchen. Zodat de media  volgens critici voor minstens 90 % regeringsgezind zijn. “Berlusconi heeft het nooit zover gebracht”, aldus opposanten verwijzend naar de tijd dat deze Italiaanse zakenman als premier de meeste media controleerde.

Platonisch xenofoob

De meeste Hongaarse media bezondigen zich niet aan dosering. Bijeenkomsten van Fidesz of bevriende organisaties krijgen de ruimste aandacht, die van de oppositie blijven onopgemerkt. Tijdens de verkiezingscampagne wedijverden ze in alarmerende reportages over de toenemende criminaliteit in Europese landen met veel migranten. Zweden werd afgetekend als een land waar ganse streken overgeleverd zijn aan islamitische criminele terreur, in het verlengde van wat VS-president Donald Trump ooit raaskalde over Zweden. Zelfs in het nabije Wenen  worden christenen uit hun wijk verjaagd, was op tv te horen. In Hongarije zelf zijn er erg weinig niet-Europese migranten. Veel Hongaren lijden dus aan “platonische xenofobie”.
De bronnen voor die reportages zijn meestal Hongaren die er geweest zijn en met die angstverhalen uitpakken. Die moeten allemaal bewijzen dat Orban groot gelijk heeft om migranten radicaal te weren, hij zorgt ervoor dat hun  land homogeen kan blijven. Want mondialisme en multiculturalisme leidt alleen maar tot onveiligheid en verlies aan eigen identiteit.
Hongarije is in die visie een baken van christelijk verzet. Maar ook al is het katholicisme nogal ingeplant, dan liefst niet het christelijke van de huidige paus, want volgens Orban vertegenwoordigt die alleen maar de katholieken van Latijns Amerika en  Afrika. Orban zelf doet het voorkomen alsof hij een herboren protestant is, maar vindt dat men vooral moet luisteren naar de patriarch van de Russisch-orthodoxe kerk als hoogstaand moreel gezag in de strijd tegen de decadentie.

Vijandelijk complot

Hongarije moet in zijn strijd voor zichzelf en Europa echter opboksen tegen vele vijanden, benadrukt Orban voortdurend. Er zitten veel vijanden in Brussel die Hongarije weer – zoals vroeger de Turken, de Habsburgers en de Sovjet-Unie – willen knechten. Er zijn ook de mondialistische samenzweerders met op kop George Soros, de superrijke Amerikaanse (en joodse) zakenman afkomstig uit Hongarije die volop ngo’s en de Central European University in Boedapest financiert.
Hij doet dat niet uit liefdadigheid, aldus Orban en daarin heeft hij geen ongelijk. Soros financierde organisaties die onder meer in Servië, Georgië en Oekraïne politieke revoltes aanmoedigden uit naam van strijd voor de democratie. Hongaarse ngo’s klagen dat ze in eigen land afgesneden worden van elke geldstroom zodat ze wel in het buitenland moeten aankloppen voor financiering. Waarop Orban dan  weer het bewijs ziet dat ze voor vijandige buitenlandse krachten werken.

Tegen de stroom

Orbans nationalisme blijft niet beperkt tot identiteit. Na de schandalige manier waarop in de jaren 1990 massaal werd geprivatiseerd en geroofd met alle nefaste sociale gevolgen vandien, voert Fidesz de voorbije acht jaar een “patriottische” economische politiek. Dat bestaat onder meer uit het fiscaal tegenwerken van buitenlandse banken en het ontmoedigen van sommige buitenlandse investeringen, Boedapest nationaliseerde bedrijven, terwijl de EU overal verdere privatiseringen oplegt. In plaats van een soberheidbeleid voerde Orban een expansiebeleid. Hij pakte in de campagne uit met een voorziene groei van meer dan 4 % en een lage werkloosheid (3,8%), terwijl de lonen (eindelijk) gevoelig stijgen.
Tegelijk met het “hongariseren” van de economie, neemt ook de corruptie sterk toe, aldus Transparency International. Openbare aanbestedingen gaan naar bevriende ondernemingen, familie en vrienden van de premier hebben zich zwaar verrijkt met o.m. fondsen van de EU. Die klachten daarover komen niet van de Hongaarse justitie – die beweegt niet in zaken waar Fidesz bij betrokken is, maar van de fraudebestrijders bij de EU. De ongelijkheden zijn sterk toegenomen, maar dat is ook elders in Europa het geval. Hoe dan ook, veel Hongaarse kiezers tillen er niet erg zwaar aan, te oordelen naar de verkiezingsuitslagen.

Orbanisatie EVP

Orban wordt toegejuicht door uiterst-rechts. Fidesz zit nochtans bij de EVP, uiterst-rects heeft toch een andere partij, Jobbik, bijna een kiezer op vijf. Jobbik tracht sinds kort respectabel over te komen, maar uiterst-rechts is ze wel. Fidesz en Jobbik samen, dat is bijna 70 % van de kiezers.
Toch heeft de EVP geen problemen met haar lid Fidesz. Die partij zit trouwens in de EVP meer en meer op haar plaats. Bij die EVP zit ook de doldraaiende Spaanse PP van Rajoy, zit Forza Italia van Berlusconi die met uiterst-rechts in één schuitje zit, hebben we de Oostenrijkse ÖVP die met uiterst-rechts regeert, hebben we de Kroatische nationalisten, de Beierse CSU die een verdere zwenking naar rechts maakte… Het ziet er sterk naar uit dat de EVP aan het orbaniseren is, identiteit wordt er mainstream….
Wat vindt de CD&V daarvan? De klassieke christendemocratie gaat Europees dezelfde weg op als de sociaaldemocratie, stijl naar beneden. Die sociaaldemocratie, de MSzP, haalt in Hongarije nog een kiezer op acht. Ze is dan ook mee verantwoordelijk voor de privatiseringen en de zware sociale gevolgen van vroeger. Erg links is ze al lang niet meer, zelfs nooit geweest. Fidesz profiteert ervan.

Print Friendly, PDF & Email

Visited 369 Times, 1 Visit today

Tags :
Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

zie ook