De NAVO

De NAVO, iedereen heeft er al van gehoord, weinigen hebben een idee van wat deze internationale organisatie doet. Toch wordt het Belgische veiligheidsbeleid voor het grootste deel bepaald door het Belgische lidmaatschap van de NAVO. Kernwapens in België, Belgische militairen in Afghanistan, Amerikaanse militaire transporten door België, Belgische militairen samen met Israëlische in dezelfde militaire oefening, … het zijn allemaal gevolgen van ons NAVO-lidmaatschap.

 

NAVO-kernwapens in België.

Zes Europese landen – België, Duitsland, Italië, Nederland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk – herbergen 480 Amerikaanse kernwapens op basis van de “nuclear sharing” akkoorden van de NAVO.

 

BOEM!
Voor het gebruiken van de kernwapens heeft de NAVO sinds 2000, onder invloed van de VS, een nieuwe strategie goedgekeurd. Die laat toe dat kernwapens worden ingezet tegen staten die zelf geen kernwapens hebben.

 

Just do it!
In 2005 keurden de Belgische Kamer en Senaat, als eerste parlementaire orgaan binnen de NAVO-landen, een resolutie goed waarin de terugtrekking wordt gevraagd van de Amerikaanse kernwapens op ons grondgebied. Tot vandaag heeft onze regering geen enkele stap ondernomen om deze resolutie uit te voeren. !!!

 

Belgische deelname aan NAVO-interventies.


Zou België troepen hebben in Afghanistan als het geen lid was van de NAVO? Het valt te betwijfelen. Als lid van de NAVO schrijven we ons mee in een wereldwijde, militaire interventiepolitiek.

 

Militaire samenwerking met Israël

Een militaire samenwerking met een land dat al jaren grondgebied bezet houdt tegen alle internationale rechtsregels in, dat regelmatig het internationaal humanitair recht overtreedt en een hele reeks VN-resoluties naast zich neerlegt, dat is iets dat niemand zou willen verdedigen. Toch wel: de VS hebben er geen problemen mee. En wat blijkt, ook de NAVO doet het.

 

Bron : VREDESAKTIE

 

E. Heyndrickx

Print Friendly, PDF & Email

Visited 267 Times, 1 Visit today