De lange adem van Ademloos

Op 23 januari 2009 vond er in Antwerpen een persconferentie plaats waarop de actiegroep Ademloos meedeelde dat zij op iets meer dan vier maanden 47.091 handtekeningen van Antwerpenaren bij elkaar hebben gebracht. Dat is tien procent van de Antwerpse bevolking en voldoende om een volksraadpleging te houden rond de plannen voor de omstreden Oosterweelverbinding.

“Zwijgen is voor een medicus geen optie”

Deze uitspraak van dokter Guido Verbeke heeft tot het ontstaan van een merkwaardige actiegroep geleid die intussen onder de naam Ademloos in het Antwerpse bekendheid heeft verworven. Enkele niet meer zo jonge, wijze mensen trokken aan de alarmbel om de megalomane plannen van de stad Antwerpen om de kleine ring te sluiten door middel van onder meer een lange Wapperbrug op overwegend medische gronden terug te fluiten. Het is zonder meer de verdienste van Ademloos dat zij de fijnstofproblematiek zeer duidelijk op de agenda hebben geplaatst. Onder de bezielende leiding van ex-reclame man Wim Van Hees is Ademloos het dossier waarover vanaf 2000 op hoog niveau (gouverneur Paulus en minister Stevaert) een politieke consensus bestond dat via de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) door de strot van de Antwerpenaar moest worden geramd, kritisch gaan bevragen. Door een aantal goed gekozen en weldoordachte acties heeft Ademloos, meestal in samenwerking met stRraten-Generaal, die andere actiegroep die in Antwerpen is opgestaan, de BAM-plannen voor de zogenaamde Oosterweelverbinding deskundig en kritisch ondergraven. De resultaten bleven niet uit. HUMO pakte op 24 juni 2008 uit met een enquête waaruit bleek dat slechts 28 procent van de Antwerpenaars voor de Lange Wapperbrug zou zijn. Medio 2008 besloot de Vlaamse overheid tot het laten uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar de alternatieven en even later werd Karel Vinck aan het hoofd gezet van de BAM. Ook aan de ‘ondersteuning’ van de groep C, het communicatiebureau van Noël Slangen, werd een einde gemaakt.

Volksraadpleging

Op 14 juli 2008 – de herdenkingsdag van de bestorming van de Bastille! – begon Ademloos aan een volgende Don Quichote-actie: de actiegroep kondigde aan dat zij gebruik makend van de wet tien procent handtekeningen van alle inwoners wilden verzamelen om een volksraadpleging af te dwingen. In de Scheldestad woonden op 31 december 2007 470.091 mensen. Dat betekende dus dat er 47. 091 handtekeningen van inwoners vanaf 16 jaar uit Antwerpen-stad en de Antwerpse districten bij elkaar moesten worden gesprokkeld. Ondenkbaar dacht men op het ‘schoon verdiep’. “Ademloos is radeloos,” zei schepen Van Peel toen nog zelfverzekerd.

Dr. Verbeke, secretaris van Ademloos en op zijn achtenzestigste levensjaar nog altijd

actief voetballer, overhandigde samen met de brief een voetbal aan het gemeentebestuur voor een vriendschappelijke match. Ademloos hoopte, dixit Van Hees, hierdoor de wat bitsige sfeer rond dit mogelijk hoogtepunt van democratische besluitvorming te verbeteren.

De vraag die aan een eventuele volksraadpleging zou worden voorgelegd, luidde als volgt: “Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor de stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidig voorziene tracé tussen Zwijndrecht/linkeroever en Merksem/Deurne? Ja of Neen”

7506 euro voor 47.091 handtekeningen

Ademloos startte op een september 2008 met de inzameling van de handtekeningen en iets meer dan vier maanden later staat de teller op 47,091 ongecontroleerde handtekeningen. Met niet weinig trots deelde Wim Van Hees dit resultaat mee op een persconferentie gehouden op 23 januari. Meer dan 2500 handtekeningen per week verzamelen, ook in de bijtende kou van de afgelopen weken, is geen geringe prestatie. Marcel Peeters, de secretaris van Ademloos, deelde op die persconferentie mee dat er voor heel die campagne slechts 7506 euro werd uitgegeven aan drukwerken, affiches en andere kosten. Dat is ridicuul weinig en kan alleen maar omdat Ademloos uitsluitend met vrijwilligers werkt.

Ademloos heeft contacten met vertegenwoordigers van de stad Antwerpen voor de eventuele organisatie van de volksraadpleging, maar weigert voorlopig de handtekeningen ter controle voor te leggen totdat er een veilige buffer van 60.000 handtekeningen is opgebouwd.

Het belooft nog spannend te worden in de Scheldestad met het oog op de regionale en Europese verkiezingen van 7 juni 2009.

(Uitpers, nr 106, 10de jg., februari 2009)

Print Friendly, PDF & Email

Visited 169 Times, 1 Visit today

Tags :
Walter Lotens

Walter Lotens studeerde moraalfilosofie, ex-leraar, woonde lang in Suriname, reiziger, Latijns-Amerika watcher en freelancer. Hij schrijft voornamelijk over bewegingen van onderuit van Borgerhout over Madrid en Barcelona tot Cochabamba en Paramaribo. Hij houdt lezingen rond de thema’s die hij in zijn boeken aansnijdt (www.walterLotens.net).

zie ook