De koninklijke familie

De koninklijke familie krijgt jaarlijks voor 13,043 miljoen € dotaties. Daarnaast vliegen ze gratis met SN Brussels Airlines. Verwarming, gas, elektriciteit en water worden betaald door de federale staat, met andere woorden door de Belgische belastingsbetaler. De telefoon rekening wordt gedragen door Belgacom.

In België wordt de zoon of de dochter van de koning automatisch koning. Met hun inkomen waar ze niets moeten voor doen is het dus niet moeilijk om jaar na jaar snoepreizen te maken in België of het buitenland. En dan maar handjes of schouderklopjes geven met de glimlach, aan zoveel mogelijk mensen, kwestie van de indruk te geven van hun goedheid of hun medeleven En het lukt, de meeste Belgen laten zich meeslepen in allerlei TV programma’s en tijdschriften die laten zien hoe goed de koninklijke familie is…

Ter herinnering enkele jaren geleden was iedereen geschokt toen de media, beelden toonden over hoeveel schoenen en kledingstukken Imelda Marcos in haar paleizen had staan.

Nu gaat er geen dag voorbij of de Belgen zien op tv, in de dag- en weekbladen hoe ieder lid van de koninklijke familie tijdens hun snoepreizen tot driemaal toe op één dag van schoeisel en kledij verandert. Het is ook geen gewone, maar wel luxe en unieke kledij, het prijskaartje zal dan ook wel meer zijn dan 50 €. Men kan er van uitgaan dat ze minimum 250 dagen per jaar één of ander snoepreizen doen. Aan gemiddeld tweemaal per dag van kleren veranderen betekent dit, 500 paar schoenen en kleren per jaar. Imelda Marcos verdwijnt hierbij in het niets.

De Koning heeft geen macht !!

Families die heel veel geld hebben zoals de koninklijke famillie: 429 MILJOEN Bf dotaties per jaar (onbelastbaar); daarnaast heeft de koning een vermogen van 500 miljoen Bf en worden ze beveiligd met bodyguards en kogelvrije luxewagens, kostprijs 500 miljoen Bf per jaar.

De koning betaalt geen BTW en is vrijgesteld van postzegels. Hij heeft een luxejacht ALPA III : 1,5 miljoen € en een villa te Chateauneuf van 1,3 miljoen €.

Geld = macht, dit is ook geldig voor de koninklijke famillie.

Gaan werken voor de kost !!! Met de bovenvermelde inkomsten moeten ze NOOIT gaan werken, nog in geen 1000 jaar. Waarom ze dan nog geld geven? Ik zie persoonlijk geen enkele reden om aan de Koninklijke familie nog één €-cent te geven gelet op hun persoonlijk vermogen en de interesten die ze opstapelen bij de bank. Interesten dank zij de dotaties en de erfenissen van Leopold II, Leopold III en Boudewijn.

 

De politieke partijen.

De grootste persoonlijke vrienden van de koninklijke famillie: W.Claes, Di Rupo en Stevaert. Horen zien en ZWIJGEN …. de rest van de SPa en PS.

Op 12/05/01 beslistte de Ministerraad om tot het einde van hun leven dotaties voor een bedrag van 22 miljoen Bf (onbelastbaar) per jaar toe te kennen aan prins Laurent en prinses Astrid.

Op 28/06/01 stemt de kamer in met het toekennen van de dotaties. Stemden voor: VLD

SPa, Agalef , CVP, MR, PS.

Bronnen: De Standaard – Euro Business – Solidair – monarchie.be

Etienne Heyndrickx

(Uitpers, nr 99, 9de jg., juni 2008)

Deel dit artikel

Visited 176 Times, 1 Visit today