De jaarlijkse evaluatie

Bravo voor dat stuk over De Standaard dat naar de kern gaat. Dikke proficiat. Ik heb het al aan velen doorgestuurd. Eén opmerking misschien: de jaarlijkse “evaluatie” door de “chefs”’ had ook vermeld kunnen worden, als hét middel om censuur uit te oefenen en mensen onder controle te houden, o.m. met parameters als “inzet voor het bedrijf”, of “attitude”, enz…
Het is een methode die zeer dicht aanleunt bij (zoniet overgewaaid is uit) technieken waarmee sekten hun aanhang onder controle houden. Ik vond het erg pijnlijk dat bij DS zelfs de vakbond met zoiets instemde. Opmerkelijk is dat zelfs Het Laatste Nieuws onlangs een opinie publiceerde waarin “evaluaties niet meer van deze tijd” werden genoemd, en “zeer demotiverend”, net bij de meest gemotiveerden.

Print Friendly, PDF & Email

Visited 285 Times, 1 Visit today