INTERNATIONALE POLITIEK

De “herziening” van de Bolkestein-richtlijn

Charly McGreevy, de Europese Commissaris voor de Interne Markt, kondigde aan dat de Bolkestein-richtlijn voor de liberalisering van de Europese dienstenmarkt herzien zou worden. McGreevy wil het ‘land van oorsprong’-principe zo aanpassen dat dit niet langer leidt tot sociale dumping en de ondermijning van veiligheidsregels. Gezondheidszorg en diensten van algemeen belang zouden uitgesloten worden van de richtlijn. Attac vlaanderen is uiteraard tevreden dat het verzet van de Europese andersglobalisten en vakbonden gehoor vindt bij de Commissie. De invoering van de Bolkestein-richtlijn zou leiden tot sociale dumping, zou de arbeidsmarkt ontwrichten, ons systeem van gezondheidszorg ondermijnen en nationale en lokale overheden verder opsluiten binnen een neoliberaal keurslijf.

Attac vlaanderen blijft echter waakzaam. Er is immers nog niets veranderd. Doordat de Commissie zelf geen concrete voorstellen doet om de Bolkestein-richtlijn aan te passen, lijkt het erop dat ze de hete aardappel probeert door te schuiven naar het Europees Parlement. Het feit dat de aankondiging van de herziening er kwam net vóór de Europese top waar de Lissabonstrategie zal besproken worden, wijst erop dat dit eerder een tactische zet van de Commissie is dan een fundamentele koerswijziging. Bovendien heeft het Europees Parlement momenteel een rechtse meerderheid, zodat moet afgewacht worden welke wijzigingen er daar gevraagd zullen worden.

We mogen niet vergeten dat de Bolkestein-richtlijn slechts een concrete uitwerking is van de onbeperkte vrijheid van vestiging en van verkeer van diensten die vastgelegd werd in de Europese verdragen. Terwijl voor de harmonisering van het sociaal en fiscaal beleid de unanimiteit geldt, probeert de Commissie via een grootschalige deregulering een interne markt voor diensten te creëren. Zolang vrije, ongestoorde concurrentie in het Europees grondwettelijk verdrag ingeschreven staat als een van de grondwaarden van de Europese Unie is onze strijd niet gewonnen. Een ander Europa zal er pas komen wanneer gebroken wordt met de neoliberale marktlogica. Onze strijd tegen de richtlijn blijft dus onverkort van kracht. Er is nog niets veranderd.

Daarom blijft onze eis voor de intrekking van de Bolkestein-richtlijn onverkort van kracht. We hebben ons verzet tegen deze richtlijn samen met de Europese Attac’s, NGO’s en vakbonden op de Euro-manifestatie op 19 maart in Brussel massaal geuit.

Omdat een andere Europese Unie en een ander beleid nodig en mogelijk zijn,

Omdat een andere wereld mogelijk is,

eric goeman
woordvoerder attac vlaanderen
vlaanderen@attac.be
http://vl.attac.be
Tel.09/372.44.91 Mobiel.0476/99.07.14

(Uitpers, nr. 63, 6de jg., april 2005)

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Macronie zet links een neus

De vier partijen van het Nouveau Frot populaire (NFP) waren het dan toch eens geraakt over een gezamenlijke kandidaat voor het voorzitterschap van de Nationale Assemblée. Als grootste blok…

Print Friendly, PDF & Email

Ursula of de chaos

Als de herverkiezing van Ursula von der Leyen voor een tweede mandaat als Voorzitster van de Europese Commissie iets geleerd heeft, dan is het wel dat de verdeeldheid en…

Print Friendly, PDF & Email

Aura Lolita Chávez na zeven jaar ballingschap terug in Guatemala

  Sommige politieke ballingen hebben genoeg vertrouwen gekregen in de regering van de sociaaldemocratische president Bernardo Arévalo om terug te keren. Een onder hen is Lolita Chávez.  Verzet Op…

Print Friendly, PDF & Email
De oorlog in Oekraïne en de Euraziatische wereldorde.

You May Also Like

×