INTERNATIONALE POLITIEK

De Gucht voor kernwapens

De voorbije dagen brachten de Vredesweek-partners, Abolition 2000-België, Mayors For Peace en de federale parlementaire werkgroep het kernwapendebat tot bij de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, resp. dhr. De Gucht en dhr. Flahaut. Dit met een gemengd resultaat.

Minister De Gucht maakte meteen duidelijk dat van hem geen initiatief te verwachten viel.
Minister Flahaut maakte daarentegen duidelijk dat de kernwapenpolitiek onvermijdelijk ter sprake zal komen in de debatten over de transformatie van de NAVO-strategie de komende jaren. De defensieminister wil daarin een positieve rol spelen, zonder dat hij zich op een resultaat wil laten vastpinnen.

Wel stelde hij dat succes boeken enkel kan als de kabinetten van Buitenlandse Zaken en Defensie dezelfde agenda hanteren. We verwachten minstens een coherent Belgisch regeringsbeleid inzake de NAVO-strategie met betrekking tot de eliminatie van de kernwapens .

Vrijdag 23 september, bij aanvang van de Vlaamse Vredesweek, vond het nderhoud met minister De Gucht plaats. Bij aanvang van het gesprek trachtte hij positief uit de hoek te komen met de aankondiging dat België tijdens zijn voorzitterschap van de OVSE volgend jaar een conferentie over militaire doctrines zal organiseren. De nucleaire doctrines zullen hiervan
een onderdeel vormen. Hij maakte duidelijk dat België géén initiatief zou ondernemen in de NAVO-structuren om de kernwapens ter discussie te brengen. Zelf had hij niet de intentie om dit te doen en niemand in de regering vroeg hem om dit te doen. De vraag of België initiatieven van andere landen zou steunen, ontweek hij door te zeggen dat er eerst dergelijke
initiatieven moeten zijn.

We betreuren de luchtigheid waarmee minister De Gucht de vraag van het parlement naar een initiatief binnen de NAVO over de nucleaire aanpak onder de mat schuift. Volgens de buitenlandminister mochten de kernwapens in Kleine Brogel gerust verdwijnen, maar om daarvoor nieuwe moeilijkheden in de relatie met de VSA te riskeren, vindt hij te vergaand.

Maandag 26 september volgde dan het onderhoud met minister Flahaut. Hij wees op het transformatieproces waarmee de NAVO momenteel bezig is. Hierbij wordt de strategie in al zijn aspecten, dwz. ook het nucleaire, herzien. Maar zoals bij alle onderhandelingen blijven de moeilijkste punten tot het laatste liggen, en bijgevolg komt de nucleaire doctrine pas op het einde aan bod. Deze herziening wordt waarschijnlijk eind 2006 afgerond met een top van regeringsleiders. Dit proces geeft ons een buitenkansje maar een goed resultaat is zeker niet gegarandeerd.

Op de vraag of België geen steun bij andere landen kan zoeken voor een initiatief rond de kernwapens, stelde de defensieminister dat in bilaterale contacten getracht wordt iets op te bouwen. Resultaten boeken lukt maar als beide Belgische ministeries, Defensie en Buitenlandse Zaken, in hun bilaterale contacten dezelfde agenda hanteren. België is echter geen voorstander van een apart initiatief omdat dit nu tot een blokkade zou leiden, maar wel van een strategie op lange termijn waarbij verwezen werd naar het transformatieproces. Gesteld werd dat België geen nut ziet in kernwapens voor de NAVO.

Moeten we de nadruk op de noodzaak van een gelijke agenda tussen Buitenlandse Zaken en Defensie als kritiek op De Gucht beschouwen? In elk geval leek minister Flahaut de kernwapenpolitiek relevanter te vinden, dan bij zijn collega-minister De Gucht te merken was. Wij roepen de Belgische regering dan ook op om minimaal tot een coherent regeringsbeleid naar de NAVO toe te komen, gericht op het schrappen van de nucleaire strategie met als gevolg de verwijdering van de kernwapens. Dat het hier om een NAVO-verplichting gaat, is geen excuus om deze verplichting niet ter discussie te stellen. Vrijdag 30 september om 14u.30 wordt het politieke debat – dat reeds opgenomen is in de verschillende media en tijdens de verkoop van 32 000 vredesbomen op de Vredesweek-straatacties – verder gezet
in het federale parlement met een hoorzitting over de nucleaire ontwapening in de Senaatscommissie Buitenlandse Zaken en Defensie. Het debat is geopend!

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Vlaamse Vredesweek en Abolition
2000 België, het Belgische NGO netwerk voor de afschaffing van alle
kernwapens http://abolition2000.org/members/?c=Belgium


Namens de partners van de Vlaamse Vredesweek en Abolition 2000 België

Meer informatie:
Hans Lammerant  0479-68 24 43
Pol D’Huyvetter 0495-28 02 59

(Uitpers, nr. 68, 7de jg., oktober 2005)

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Macronie zet links een neus

De vier partijen van het Nouveau Frot populaire (NFP) waren het dan toch eens geraakt over een gezamenlijke kandidaat voor het voorzitterschap van de Nationale Assemblée. Als grootste blok…

Print Friendly, PDF & Email

Ursula of de chaos

Als de herverkiezing van Ursula von der Leyen voor een tweede mandaat als Voorzitster van de Europese Commissie iets geleerd heeft, dan is het wel dat de verdeeldheid en…

Print Friendly, PDF & Email

Aura Lolita Chávez na zeven jaar ballingschap terug in Guatemala

  Sommige politieke ballingen hebben genoeg vertrouwen gekregen in de regering van de sociaaldemocratische president Bernardo Arévalo om terug te keren. Een onder hen is Lolita Chávez.  Verzet Op…

Print Friendly, PDF & Email
De oorlog in Oekraïne en de Euraziatische wereldorde.

You May Also Like

×