INTERNATIONALE POLITIEK

De Europese Commissie verbiedt een democratisch debat over de liberalisering van de openbare diensten

Voor 31 maart 2003 moet de Europese Commissie een lijst sectoren opstellen die ze ter liberalisering, dit wil zeggen het toelaten van concurrentie van buitenlandse multinationals, wil aanbieden. Deze lijst wordt onderhandeld in het zogenaamde Comité 133. Op basis van deze lijst wordt dan onderhandeld over een verdere liberalisering van de internationale handel in diensten.

De lidstaten van de Europese Commissie voeren de onderhandelingen niet zelf. Zij worden vertegenwoordigd door de Europese Commissie in hoofde van het kabinet van Europees Commissaris van Buitenlandse Handel de Heer Pascal Lamy. De lijst aanvragen en aanbiedingen wordt ver van elk publiek debat opgemaakt in het ‘Comité 133’. Er is zo goed als geen informatie over hoe de onderhandelingen binnen dat ‘Comité 133’ verlopen en wat daar beslist wordt.

De meest fundamentele doelstelling is de beperking van de handelingsruimte voor alle niveaus van de overheid in het verlenen van diensten en het voor transnationale ondernemingen gemakkelijker maken om toegang te krijgen tot een aantal domeinen, waaronder gezondheidszorg en onderwijs.

Deze en andere sociale sectoren zijn het jachtgebied geworden van transnationale handelscorporaties. Door de publieke diensten te onderwerpen aan de regels van de internationale competitie en aan de discipline van de WHO beogen zij niets anders dan deze te ontmantelen.

Eenvoudig gesteld: het publieke domein, of wat er van overblijft, zou volledig onder vuur liggen.

Wat eens behoorde tot het gemeenschappelijke erfgoed: zaden, genen, water en lucht, cultuur, gezondheidszorg, onderwijs, openbaar vervoer en post zou nu geprivatiseerd worden, gereduceerd tot koopwaar die verkocht wordt aan de meest biedende. Dat is de uitverkoop van onze duurbevochten verzorgingsstaat en de vestiging van een staat waarin “alleen de kinderen van de sterksten zullen overleven”. In de praktijk zal dat uitmonden in een sociaal apartheidsregime, een tweedeling in de dienstverlening: zeer goed onderwijs in elitescholen voor diegenen die het kunnen betalen, middelmatig tot minderwaardig onderwijs in openbare scholen voor de minder kapitaalkrachtigen; fantastische gezondheidszorg in private gezondheidsbedrijven, middelmatige medische verzorging in openbare zorginstellingen.

ATTAC-BELGIË, voert reeds meer dan een jaar acties tegen de non-transparante vergaderingen van het ‘Comité 133’ in samenwerking met de Europese anti-GATS koepel, het Seattle-to-Brussels netwerk, vanuit de visie dat wat nu achter gesloten deuren bekokstoofd wordt het democratische daglicht niet zal overleven.

ATTAC-BELGIË ijvert er ook reeds meer dan een jaar via acties en de publicatie van informatie de burgers en consumenten te overtuigen onze publieke diensten te verdedigen tegenover de machtsgreep door de private roofridders van de transnationale corporaties.

ATTAC-BELGIË wil binnen het Belgisch Sociaal Forum samen met de vakbonden, NGO’s en vele andere sociale bewegingen de mobilisatie tegen de GATS/WHO onderhandelingen en tegen de liberalisering van publieke diensten zoals openbaar vervoer, post, water, energie, onderwijs, gezondheidszorg en cultuur op de voorgrond van de sociale strijd te plaatsen.

Ondanks een aantal toegevingen van de Europese Commissie is er op dit ogenblik ook geen sprake van een democratische gang van zaken. De Europese Commissie, met de kampioen der antidemocraten, de Heer Pascal Lamy voorop, is blijkbaar ook niet van plan in te binden. Een citaat van het ‘Comité 133’ van de Europese Commissie maakt duidelijk hoe zij over politieke democratie denken: “Aan de lidstaten wordt gevraagd te verzekeren dat deze teksten niet publiek gemaakt wordt en enkel verspreid wordt onder de betrokken ambtenaren”.

Nu gaat de Europese commissaris echter een stap te ver. Op dinsdag 28 januari deelde de Heer Pascal Lamy namens de Europese Commissie mee dat ze de lijst sectoren die ze ter liberalisering wil aanbieden niet zal vrijgeven aan het Europese, noch aan de nationale parlementen voor ze die in maart 2003 doorgeeft aan het WHO-secretariaat. De regeringen van de EU-lidstaten zouen de voorlopige lijsten ontvangen op 6 februari maar het wordt hen verboden die door te spelen aan hun parlementen. De, nota bene zelf niet verkozen Europese Commissie, verbiedt onze regering dus een open democratisch parlementair debat te organiseren over de liberalisering van de openbare diensten.

Een parlementair debat zal mogelijk zijn wanneer de uiteindelijke liberaliseringbeslissing gemaakt moet worden. Op dat ogenblik echter zal het eindresultaat van de onderhandelingen aan het parlement voorgelegd worden als een pakket dat te nemen of te laten is. Een schijnvertoning dus, een parlementaire democratie totaal onwaardig. Het is weinig waarschijnlijk dat er op dat ogenblik nog tegengestemd zal worden, wat ook de mening van de bevolking ter zake is.

ATTAC BELGIE eist een volledig moratorium op de GATS-onderhandelingen en op de draconische wetsbepalingen in de huidige overeenkomst, zoals de aanval op lokale regelgeving. Het is absoluut onaanvaardbaar dat onze regeringen achter gesloten deuren onderhandelen om onze rechten ten gunste van bevriende bedrijven verkwanselen. Dit moet onmiddellijk eindigen en wij moeten deze situatie aan het publiek duidelijk maken. In essentie eisen wij dat het gemeenschappelijke, publieke eigendom volledig uit de vrije handelsovereenkomsten verwijderd worden.

ATTAC-BELGIË eist waterdichte garanties eisen van onze regering dat geen enkele toekomstige GATS-onderhandeling onze politieke overheden kan verhinderen om publieke diensten en sociale programma’s voor hun burgers uit te bouwen.

ATTAC-BELGIË zal blijven bouwen aan een ware betrokkenheid van de burgersamenleving bij de wetten die de internationale handel en financies regelen. Het wordt tijd dat onze regeringen beseffen dat wij een beweging zijn die niet zal verdwijnen. Wij zullen blijven ijveren voor een wereldomvattende democratie waarin de overheid ten dienste staat van het volk.

Alsof het democratische deficit nog niet voldoende was ontving onze antidemocratische kampioen de Heer Pascal Lamy maandag 3 februari van de Universiteit van Louvain-La-Neuve een eredoctoraat, waarschijnlijk voor zijn verdiensten als veilingmeester van het Europese onderwijs.

ATTAC BELGIË roept op om de authentieke ruimte van de democratie te veroveren en op straat te komen tegen de ondemocratische beslissing van de Commissie. Onze wereld is niet te koop. Dat willen we aan de Heer Pascal Lamy, Comité 133 en de Europese Commissie laten horen.

Omdat een andere wereld mogelijk is !
Eric Goeman, Arnaud Zacharie
Woordvoerders Attac-België

Voor meer informatie:
in het nederlands: Eric Goeman, tel: +32 476 990714
in het frans: Arnaud Zacharie, tel: +32 495 923558
e-mail: belgium@attac.be
http://www.attac.be

(Uitpers, nr. 39, 4de jg., maart 2003)

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Jou vrijheid, mijn vrijheid

Er was behoorlijk wat te doen afgelopen week rond de verboden en weer toegestane bijeenkomst van de uiterst rechtse partijen in Brussel. De ‘National Conservatism Conference’ was al door…

Print Friendly, PDF & Email

Over veto’s in de VN-Veiligheidsraad, Israël, Iran en hypocrisie

Na een lange sessie in de VN-Veiligheidsraad haalde de VS afgelopen donderdag nog maar eens zijn vetorecht boven om Israël te plezieren, deze keer om een volwaardig lidmaatschap van…

Print Friendly, PDF & Email

Val van cruciale grensstad is vernederende nederlaag voor het militair regime van Myanmar

Operatie 1027 heeft in Myanmar voor een kentering gezorgd. Sinds oktober 2023 heeft de opmars van de anti-junta-coalitie van het Arakan-leger (of AA, een voornamelijk Rakhine-groep), het Myanmar National…

Print Friendly, PDF & Email
De trein naar het Imperium.

You May Also Like

×