De desinformatie over Kif Kif: een recht van antwoord

Alhoewel het niet met zoveel woorden wordt gezegd is dit ook een reactie op de “Open brief aan Kif Kif en MRAX over hun klacht tegen Filip Dewinter”, van Dyab Abou Jahjah en Ludo De Witte, die gepubliceerd werd in Uitpers nr. 70 van december 2005.

De media – en deze keer kunnen we spijtig genoeg veralgemenen, een enkele journalist en enkele opiniemakers niet te na gesproken – hebben zich schromelijk laten vangen door het Vlaams Belang-discours. Alweer primeert sensatiezucht en populisme op het recht op informatie en onderzoeksjournalistiek. Onderzoeksjournalistiek is zelfs een te zwaar woord, het gaat over het verifiëren van bronnen, in dit geval een persbericht van Belga.

Niemand van de media vond het blijkbaar nodig om het toegestuurde dossier door te nemen, om de informatie over de klacht op de site van Kif Kif te raadplegen, om aanwezig te zijn op de georganiseerde persconferentie of om Kif Kif zelf iets te vragen. Er werd de laatste tijd veel over Kif Kif gepraat, niemand van de media getrooste zich de moeite om met Kif Kif te praten, ondanks herhaalde uitnodigingen. Het gevolg is een veralgemeende desinformatie over de klacht die Kif Kif en MRAX hebben ingediend, die niet lijkt op te houden.

De klacht van Kif Kif en MRAX gaat niet over de ‘islamofobie’ van Filip Dewinter of van zijn tot racisme veroordeelde partij, hoewel ook over de term islamofobie veel te zeggen valt. Het gaat over het aanzetten tot haat tussen twee grote geloofsgemeenschappen in onze democratische samenleving. Aanzetten tot haat jegens een groep op basis van bepaalde kenmerken is strafbaar (Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, art. 1 par. 1 & 2). Naast strafbaar, zijn deze uitlatingen onaanvaardbaar in onze democratische samenleving. Voor Kif Kif staan ze op gelijke voet met de haatboodschappen van sommige geestelijke leiders binnen de islam, of de haatboodschappen die verspreid werden voor de genocide in Rwanda en de oorlogen in de Balkan. Daarom de klacht.

Dat we niet alleen staan met die mening is duidelijk. Voor het eerst verenigen joodse, vrijzinnige en islamitische middenveldorganisaties zich in de strijd tegen het opzetten van gemeenschappen in onze democratische samenleving. Niemand is gebaat bij de uitspraken van Dewinter, tenzij de extremisten van welke slag ook. De grote groep gematigden in elk van de geloofsgemeenschappen en vrijzinnigen hebben kleur bekend en zich afgekeerd van dergelijke uitspraken. De media volgt ons niet.

We wensen te benadrukken dat joden en moslims letterlijk naast en met elkaar leven in Antwerpen. Sinds decennia doen ze dat ook in vrede en respect voor elkaar, ondanks de internationale gebeurtenissen. Deze openlijke haatboodschap van het Vlaams Belang en Dewinter is zeer gevaarlijk voor onze Antwerpse en Vlaamse samenleving. Kif Kif en MRAX wensen te leven in een democratische, open en leefbare samenleving op basis van onvoorwaardelijk wederzijds respect en vrede. Daarom de klacht.

Inhoudelijke kritiek op de islam of op eender welke andere ideologie of religie mag én moet kunnen. Hoewel het concept islamofobie volgens internationale organisaties zoals de VN, de IHF-HR en de EU een vorm van racisme is en op gelijke voet staat met antisemitisme, hebben Kif Kif en MRAX geen moeite met mensen of partijen die angst zouden hebben voor de islam. Wie angstig is vraagt hulp, informatie, ontmoeting etc. En die hulp willen wij en vele anderen graag geven. Dus het gaat ons niet over de kritiek, noch over de irrationele angst ten aanzien van de islam. We willen wel niet meegesleurd worden in een opportunistisch opbod van het Vlaams Belang om kiezers te ronselen onder onze buren en vrienden met een andere geloofsovertuiging. En zij denken er blijkbaar net hetzelfde over. Nu de media nog…

Kif Kif

(Uitpers, nr. 71, 7de jg., januari 2006)

 

www.kifkif.be  
Contact: 
Tarik Fraihi, voorzitter Kif Kif, 0477/74.64.41
Dany Neudt, coördinator Kif Kif , 0498/11.32.36 

Visited 179 Times, 1 Visit today