De cultuur van de oorlog: tot waar leidt de mensheid!?

De geschiedenis van de mensheid is een geschiedenis van oorlogen, dit is spijtig genoeg de waarheid!! Oude en nieuwe imperia werden en worden steeds gegrondvest op de lijken van de volkeren die overvallen werden.

De blinde instincten overheersten het verstand, meer nog, het oorlogsinstinct heeft het verstand onderworpen voor haar eigen voordeel!! Hier ligt het grote gevaar in verscholen: wanneer de wetenschappen en de techniek evolueren, evolueert ook de manier waarop gemoord en vernietigd wordt!! Het ergste is dan nog dat we nu staan tegenover een cultuur die toegewijd is aan de logica van de oorlog en die haar verdedigt!!

In het algemeen wordt de cultuur van de volkeren gedreven door een perverse gedachte, namelijk de gedachte van verlies en overwinning. Het is alsof mensen niet kunnen leven tenzij ze overwinnaars of verliezers zijn!! Telkens weer vergeten wij dat het in ieders voordeel is als we in vrede leven, namelijk niet als overwonnenen of als overwinnaars.

Is er ooit een volk geweest dat steeds de overwinnaar was? Is er ooit een volk geweest dat steeds de overwonnene was? Natuurlijk niet. Waarom? Omdat de overwinning het andere gezicht van het verlies is. Dit is de waarheid die sommigen liever verdoezelen, die ze met andere woorden liever verwijderen uit de cultuur van de volkeren. Waarom?

Omdat er een kleine elite is die voordeel haalt uit de oorlog en de cultuur van de oorlog. Het zijn monsters die lijken op mensen en ze kunnen enkel leven op de lijken van hun slachtoffers!! Ze kunnen enkel leven op de ruines en op de rook van de branden. Om die reden zijn er mensen die praten over “De clash van de culturen” en niet over wederzijdse verstandhouding en begrip tussen de volkeren!!

De cultuur van de rechten en van de democratie is ontwikkeld in de Verenigde Staten, de menswetenschappen, de kunsten en de letteren zijn er geëvolueerd. Een mens kan geen hedendaagse cultuurmens zijn terwijl hij ver van de Amerikaanse universiteiten wegblijft. Maar evenzeer zijn daar de dodelijke wapenfabrieken geëvolueerd, zowel in aantal als naar soort. Om deze wapens te kunnen verkopen en om de rekeningen van de financiële en industriële groepen de hoogte in te jagen, moet er zeker altijd oorlog gevoerd worden; moeten er altijd maar doden vallen en branden gesticht worden!!

Waarom staan we hen toe het leven van volkeren te verwoesten? Waarom worden steeds meer Amerikaanse soldaten gedood buiten de grenzen van hun land!?

Het excuus van George Bush was dat hij het terrorisme wou bestrijden buiten de grenzen van de Verenigde Staten. De bezettingsmacht veroverde Irak en vanuit alle hoeken en kanten kwamen de terroristen en na vijf jaar bezetting staan we voor vijf miljoen kinderen die wees geworden zijn en met meer dan een miljoen weduwen. Ze leven allemaal in uiterst armoedige omstandigheden, in een verwoest land, Irak. Is er grotere terreur dan dit!?

Waarom straffen jullie Irak!? Irak is de bakermat van de eerste menselijke beschavingen. Het waren de Irakezen die vijfduizend geleden voor het eerst taal opgeschreven hebben. Duizend jaar geleden waren het de Irakezen die het systeem van de logaritmen ontwikkeld hebben. Dit systeem vormde de basis van de moderne computers.

Waarom, George Bush? Waarom hebben jullie Irak vernietigd!? Waarom straffen jullie een vredelievend onschuldig volk!? Is dit de boodschap van de democratie!? Is dit de boodschap van de Amerikaanse beschaving!?

(Uitpers, nr 96, 9de jg., 19 maart 2008)

Deze tekst staat te lezen, tussen vele andere, in de “Berichten aan de bevolking n.a.v. 5 jaar oorlog in Irak”, die door het Brussels Tribunal op het web werden gezet. Zie: http://www.brusselstribunal.org. Een aantal auteurs lezen hun teksten voor tijdens een wake woensdag 19 maart om 20 in het Literatuurhuis Passa Porta, A. Dansaertstraat, 46, 1000 Brussel. Zie: www.passaporta.be

Print Friendly, PDF & Email

Visited 269 Times, 1 Visit today