31 October 2008

De Crem, de Navo en de ‘rechtvaardige oorlog’ in Afghanistan

Belgisch Defensieminister Pieter De Crem en de Navo willen ons doen geloven dat de oorlog in Afghanistan een rechtvaardige oorlog is, die gevoerd wordt om humanitaire redenen. Maar is dat wel zo?

De Crem & Co legitimeren de oorlog aan de hand van de sociale, politieke en economische vooruitgang die in Afghanistan zou zijn geboekt sinds de oorlog is begonnen en de Taliban van de macht zijn verdreven. Maar zijn de humanitaire doelstellingen werkelijk bereikt?

Via deze link kan u een uitgebreide analyse lezen. Het artikel behandelt drie vragen in afzonderlijke hoofdstukken: 1.De oorlog, de Taliban en de geopolitiek; 2.Een rechtvaardige oorlog? Over vrouwen, vooruitgang en heropbouw; en 3.Humanitaire oorlogen? Kritiek op het interventiedenken. Deze bijdrage is geïllustreerd met nuttige kaartjes, en wordt afgesloten met enkele vooruitzichten en bedenkingen.

(Uitpers, nr 103, 10de jg., november 2008)

Print Friendly, PDF & Email
Visited 7 times, 1 visit(s) today
Geschreven door David Kums
×