De bijdragen in Uitpers van Wim De Neuter

In totaal schreef Wim de Neuter 153 bijdragen voor Uitpers. Niet meegerekend de vele artikelen die hij vertaalde, zoals die van Raoul Marc Jennar over de Wereldhandelsorganisatie en aanverwante onderwerpen. Ook maakte hij de redactie attent op goede stukken en auteurs.

Een kleine helft van zijn bijdragen, juist geteld 70, waren recensies. Wim de Neuter las enorm veel en liet de lezer van Uitpers delen in zijn leeservaringen. Hij deed dit op schitterende wijze – hij was een geboren recensent.

Zijn belangstelling was zeer breed. Wel besteedde hij bijzondere aandacht aan bepaalde landen en problemen. Hij was een groot kenner van het Nabije Oosten, in het bijzonder van het Palestijnse probleem, maar ook van Libanon en Syrië. In Noord-Afrika schreef hij geregeld over Marokko, het probleem van de Westelijke Sahara en over Algerije. Elk racisme was hem vreemd en werd door hem aangeklaagd.

Ook goede journalistiek boeide hem zeer. Vandaar zijn bewondering voor de Poolse journalist Ryszard Kapuściński, van wie hij twee boeken besprak en aan wie hij in februari 2007 (Uitpers nr. 83) een in memoriam wijdde. Het was bijna symbolisch dat zijn laatste artikel voor Uitpers, een bespreking was van Kapuściński’s boek De Ander, dat postuum dit jaar in het Nederlands verscheen. De bijdrage verscheen onder de titel “Het testament van Ryszard Kapuściński”.

De bewondering voor Kapuściński, maar ook voor iemand als Robert Fisk, had alles te maken met de degelijke en ernstige journalistiek van Kapuściński. Een aanpak die Wim de Neuter zijn baan kostte bij De Morgen toen Yves Desmet hoofdredacteur werd en daar het tijdperk van de oppervlakkige en commerciële “mainstream”-journalistiek opende. Wim de Neuter had minder geluk dan Robert Fisk, die toen de Londense Times hem liever kwijt dan rijk was, onderdak vond bij de nieuwe krant The Independent.

Wim de Neuter was integer en principieel, wat duidelijk blijkt uit zijn werk. Hij kon nooit baron worden – moest hij hypothetisch gesproken ooit die mainstream-ambitie hebben gehad – omdat hij elke gatlikkerij en propaganda verafschuwde. Hij had het principieel ook moeilijk toen zijn laatste werkgever, Oxfam-Solidariteit, op bevel van de internationale organisatie Oxfam een knieval maakte voor de zionistische lobby. Dit om te vermijden dat de Amerikaanse tak van Oxfam van het Congres geen toelating meer zou krijgen om fondsen te werven in de Verenigde Staten. Hij klaagde het aan in Uitpers. Het vertrouwen was gebroken en dat leidde uiteindelijk tot zijn vertrek bij Oxfam.

Hieronder volgt, in chronologische volgorde, de lijst van Wim de Neuter’s bijdragen in Uitpers, met de directe link naar het web bij elk artikel:

“Islamitisch fundamentalisme is vooral islam-business”. Uitpers sprak met Richard Labévière (nr. 2, 1ste jg., november 1999)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=432

De zaak-Öcalan. Turkije, het Westen en de Koerden (nr. 3, 1ste jg., december 1999)

Paul Vanden Bavière, Chris den Hond, Ludo de Brabander, “De zaak Öcalan. Turkije, het Westen en de Koerden“, uitg. EPO, Berchem-Antwerpen, 208 blz., 598 fr. (32,5 gulden)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=503

Westelijke Sahara: waar de VN-bazen zichzelf in de voet schieten (nr. 5, 1ste jg., februari 2000)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=360

Een gesprek met Polisario-leider, Mohammed Abdelaziz. ‘Zal Mohammed VI de fouten van zijn vader Hassan II herhalen?’ (nr. 14, 2de jg., december 2000)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=363

Censuur en repressie in Marokko. Mohammed VI in de voetsporen van zijn vader (nr. 15, 2de jg., januari 2001)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=365

Ali Amar, directeur van ‘Le Journal’ en ‘Assahifa’: ‘Misschien zijn we wel een stelletje naïevelingen’ (nr. 15, 2de jg., januari 2001)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=364

Kolonialisme is de belangrijkste fout van de staat Israël (nr. 26, 3de jg., januari 2002)

Alain Gresh, Israël, Palestine : vérités sur un conflit, Editions Fayard, Parijs, 2001, 204 bladzijden, 14,03 euro (566 frank).

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=535

Een binationale uitdaging voor Israëli’s en Palestijnen (nr. 26, 3de jg., januari 2002)

Michel Warschawki, Israël-Palestine: le défi binational, Editions Textuel, verspreiding Editions Seuil, 158 blz., 18,54 euro (748 frank).

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=537

Een nieuwe golf van antisemitisme? (nr. 28, 3de jg., maart 2002)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=341

Heeft de Marokkaanse monarchie nog een toekomst? (nr. 28, 3de jg., maart 2002)

Jean-Pierre Tuquoi, Le dernier roi. Grasset, Parijs, 2001, 317 blz., 16,3 euro

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=540

Westelijke Sahara: een bekentenis van onmacht van VN-baas Kofi Annan (nr. 29, 3de jg., april 2002)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=300

Open brief aan de joodse gemeenschap over de boycot van Israëlische producten (nr. 31, 3de jg., juni 2002)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=272

De lont aan 200 miljard olievaten (nr. 31, 3de jg., juni 2002)

Ahmed Rashid. Jihad. De opkomst van het moslimfundamentalisme in Centraal-Azië. Amsterdam, Atlas, 280 blz., 23,50 euro.

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=546

Algerije : de schone schijn van verkiezingen (nr. 32, 3de jg., juli-augustus 2002)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=374

‘The Clash of Fundamentalisms’. Brits-Pakistaanse auteur Tariq Ali over 11 september 2001 (nr. 33, 4de jg., september 2002)

Tariq Ali, The Clash of Fundamentalisms. Crusades, Jihads and Modernity, uitg. Verso, Londen, New York, 2002, 324 blz., 24 €

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=142

Operettevertoning voor de kusten van Marokko (nr. 33, 4de jg., september 2002)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=375

Peter Franssen en Mathias Bröckers over 11 september 2001. Pertinente vragen over een aangekondigde aanslag (nr. 34, 4de jg., oktober 2002)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=391

Edward Said over het tijdperk na 11 september: “Het terrein niet aan Huntington overlaten” (nr. 34, 4de jg., oktober 2002)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=237

“Ik ben zeer pessimistisch over de toekomst van de Palestijnen”. Een gesprek met Lucas Catherine (nr. 34, 4de jg., oktober 2002)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=478

Op het Afghaanse oefenterrein van Osama Bin Laden (nr. 34, 4de jg., oktober 2002)

Jef Lambrecht, IX-XI – Hoe 11 september mogelijk werd, Houtekiet, Antwerpen, 463 blz., 24,95 euro.

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=550

Parlementsverkiezingen in Marokko. De kiezer heeft gesproken, het woord is weer aan het paleis (nr. 35, 4de jg., november 2002)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=377

De Arabische dichter Abu’l Ala al-Ma’arri: Een Vrijdenker in de moslimwereld (nr. 35, 4de jg., november 2002)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=145

Wolven in het Algerijnse bos. Een gesprek met de Algerijnse auteur Yasmina Khadra (nr. 35, 4de jg., november 2002)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=378

Een niet-Westerse blik op de “humanitaire jihad” (nr. 38, 4de jg., februari 2003)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=9

Het relaas van een etnische zuivering (nr. 38, 4de jg., februari 2003)

Jacques de Reynier, 1948 à Jérusalem, (oorspronkelijke titel : A Jérusalem un drapeau flottait sur la ligne de feu), heruitgave Georg Editeur, Genève, 2002, 175 blz., 20 €

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=18

Nieuwe etnische zuivering in de maak. “Transfer” van Palestijnen opnieuw op de Israëlische politieke agenda (nr. 39, 4de jg., maart 2003)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=31

Een nieuw essay van Jean Ziegler: De nieuwe meesters van de wereld (nr. 39, 4de jg., maart 2003)

Jean Ziegler, Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent, uitg. Fayard, Parijs, 2002, 364 blz., 20 €

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=36

George Bush en de elementaire principes van de oorlogspropaganda (nr. 40, 4de jg., speciaal nummer 23 maart 2003)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=44

Een gesprek met AEL-leider Dyab Abou Jahjah: “Waar zitten de echte antizionisten?” (nr. 41, 4de jg., april 2003)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=65

“Het onthaal van Chileense vluchtelingen: het was een unieke solidariteit”. Interview medt Diane de Wouters en Jeanne Roland (nr. 45, 5de jg., september 2003)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=582

Ballingschap en de ondraaglijke straffeloosheid van een dictator (nr. 45, 5de jg., september 2003)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=583

Zionistische lobby schiet met scherp, Belgische NGO gaat door de knieën… (nr. 46, 5de jg., oktober 2003)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=606

Het onverwerkte verleden van Israël (nr. 47, 5de jg., november 2003)

Lander Corluy, De strijd om het geheugen van Isrsaël. De New Historians en het Israsëlisch-Palestijns conflict, uitg. ACCO, Leuven, 2003, 221 blz., 23,80 €

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=627

Oxfam-Wereldwinkels blijft achter boycot Israëlische landbouwproducten staan (Peter Cristiaensen) en antwoord van Wim de Neuter (nr. 47, 5de jg., november 2003)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=631

De puntjes op de i’s (Stefaan Declercq) met repliek van Wim de Neuter (nr. 47, 5de jg., november 2003)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=632

Racisten vinden elkaar altijd en overal… (nr. 48, 5de jg., december 2003)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=637

Lapidarium van Ryszard Kapuscinski. De derde wereld en de verloedering van het journalistenvak (nr. 50, 5de jg., februari 2004)

Ryszard Kapucinski, Lapidarium. Observaties van een wereldreiziger. 1980-2000, uitg. De Arbeiderspers, Amsterdam, 2003, 196 blz., 22,95 €

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=707

Palestijnen over de muur van de schande (nr. 51, 5de jg., maart 2004)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=731

De Nederlanden, de Turken en de Arabieren… (nr. 51, 5de jg., maart 2004)

Lucas Catherine, Rijstpap, Tulpen & Jihad, uitg. EPO, Berchem, 186 blz., 16,50 €

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=726

Wachten op Bin Ladengate… (nr. 52, 5de jg., april 2004)

Richard Labevière, Les coulisses de la terreur, uitg. Grasset, Parijs, 2003, 367 blz., 22 €

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=744

De oude is de nieuwe president in Algerije (nr. 54, 5de jg., juni 2004)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=785

Een gesprek met Samir Amin: “De globale strategie van de Verenigde Staten berust op waanzin” (nr. 54, 5de jg., juni 2004)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=790

De laatste kolonie van Afrika (nr. 54, 5de jg., juni 2004)

Nicolien Zuijdgeest, De laatste kolonie van Afrika. Reizen door de Westelijke Sahara, uitg. Bulaaq, Amsterdam, 255 blz., 18,50 €

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=781

Washington, de Koude Oorlog en de wortels van het terrorisme (nr. 55, 5de jg., juli-augustus 2004)

Mahmood Mamdani, Good Muslim, Bad Muslim. America, the Cold War and the Roots of Terror, Pantheon Books, New York, 2004, 304 blz., 25,90 €

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=804

Boycotactie Israëlische producten terug naar af ? De ondraaglijke lichtheid van een niet-gouvernementele organisatie (nr. 56, 6de jg., september 2004)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=838

‘Arafat, de onverzettelijke’ van Amnon Kapeliouk. Kroniek van Oslo als doodlopende straat (nr. 56, 6de jg., september 2004)

Amnon Kapeliouk, Arafat, l’irréductible, (voorwoord van Nelson Mandela), uitg. Fayard, Parijs, 2004, 520 blz., 26,95 €

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=835

De Canadezen en de bevrijding van België (nr. 57, 6de jg., oktober 2004)

Jacques R. Pauwels, De Canadezen en de bevrijding van België 1944-1945, uitg. EPO, Berchem, 2004, 200 blz., 18,5O €. ISBN 90-6445-361-6

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=861

Een man van cultuur (nr. 58, 6de jg., november 2004)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=891

Apartheid : in Zuid-Afrika begraven, in Israël springlevend (nr. 58, 6de jg., november 2004)

Uri Davis, Apartheid Israël. Possibilities for the struggle within, Zed Books, Londen-New York, Media Review Network, Pretoria, 2003, 242 blz., 22,5 €. ISBN 1 94277 339 9

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=886

‘Mannen van hun tijd’: Stalin en zijn hofhouding (nr. 58, 6de jg., november 2004)

Simon Sebag Montefiore, Aan het hof van de rode tsar, uitg. Het Spectrum, Utrecht, Manteau, Antwerpen, 2004, 725 blz., 39,95 €. ISBN 9 0712 060 5X

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=898

Post-Arafattijdperk: naar post-zionisme of een voldongen pax americana) (nr. 59, 6de jg., december 2004)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=910

De islamofobie van de blanke elite. Een gesprek met Ludo De Witte (nr. 59, 6de jg., december 2004)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=905

Theodor Herzls utopie werd Palestijnse nachtmerrie (nr. 59, 6de jg., december 2004)

Theodor Herzl, De Jodenstaat, uitg. Mets & Schilt, Amsterdam, 2004, 142 blz., 19 €. ISBN 90 5330 411 8

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=899

Marokko : de grote mensenrechtenshow van Mohammed VI (nr. 60, 6de jg., januari 2005)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=934

Israël, de undercover agent van het Pentagon (nr. 60, 6de jg., januari 2005)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=942

Occidentalisme… verse munitie voor George W. Bush (nr. 60, 6de jg., januari 2005)

Ian Buruma, Avishai Margalit, Occidentalisme. Het Westen in de ogen van zijn vijanden, uitg. Atas, Amsterdam-Antwerpen, 2004, 160 blz., 17,50 €. ISBN 90 4500409 7

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=923

Islam, moderniteit en globalisering (nr. 60, 6de jg., januari 2005)

Fatima Mernissi, Sadik Al-Azm, Abdulkarim Soroush, Religie en moderniteit, uitg. De Geus, Breda, 2004, 249 blz., 18,90 €. ISBN 90 445 0582 3

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=924

Palestijnen met duidelijke politieke agenda in Porto Alegre (nr. 61, 6de jg., februari 2005)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=960

Eduardo Galeano’s school van de omgekeerde wereld (nr. 61, 6de jg., februari 2005)

Eduardo Galeano, Ondersteboven. De school van de omgekeerde wereld, uitg. EPO, Berchem, 2004, 312 blz., 26 €. ISBN 90 6445 260 1

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=954

Mikpunt ‘Mister Lebanon’, Rafik Hariri, doelwit Damascus (nr. 62, 6de jg., maart 2005)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=985

Algerije : alles is te koop behalve Sonatrach (nr. 62, 6de jg., maart 2005)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=974

Het Al Qaeda-dividend van president Bouteflika (nr. 62, 6de jg., maart 2005)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=973

Algerije bedekt het gezicht… (nr. 62, 6de jg., maart 2005)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=975

Kruitvat Kaukasus (nr. 62, 6de jg., maart 2005)

Nic Vanderscheuren, Elmira Zeynalian, Freddy De Pauw, Derwich M. Ferho, Hugo Van Rompaey, Kruitvat Kaukasus, uitg. EPO en Koerdisch Instituut te Brussel, 2004, 199 blz., 17,75 €. ISBN 90-6445-370-5

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=978

Palestijnen in Porto Alegre: succesvol lobbywerk? (nr. 62, 6de jg., maart 2005)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=997

‘We hebben niet eens de kans om de Europese grondwet te verwerpen’. Interview met Raoul M. Jennar (nr. 63, 6de jg., april 2005)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1019

De meedogenloosheid van de Europese Unie en haar lidstaten (nr. 63, 6de jg., april 2005)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1009

Nederland na de moord op Theo van Gogh. Heeft Geert Mak een ‘fout boekje’ geschreven? (nr. 63, 6de jg., april 2005)

Geert Mak, Gedoemd tot kwetsbaarheid, uitg. Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 2005, 95 blz., 5 €. ISBN 90 450 1382 7

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1001

Algerije: Bouteflika, de kleine keizer stevig in het zadel (nr. 64, 6de jg., mei 2005)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1024

Oud kolonialisme, nieuw negationisme (nr. 64, 6de jg., mei 2005)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1035

Israëlische lobbygroep AIPAC in nauwe schoentjes. Een spion van Ariel Sharon met kantoor bij Donald Rumsfeld (nr. 65, 6de jg., juni 2005)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1045

‘Arabisch onbehagen’ bij de kinderen van de kolonisatie (nr. 65, 6de jg., juni 2005)

Dominique Vidal, Karim Bourtel, Le mal-être arabe. Enfants de la colonisation, uitg. Agone, Contrefeux, Marseille, 2005, 233 blz., 15 €. ISBN 2-7489-0045-6

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1061

Terug van nooit weggeweest: ‘le Liban à papa’ (nr. 66, 6de jg., juli-augustus 2005)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1081

Intifada in de Westelijke Sahara (nr. 66, 6de jg., juli-augustus 2005)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1076

Palestijnse verkiezingen uitgesteld: wie is bang van Hamas? (nr. 66, 6de jg., juli-augustus 2005)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1083

Marokkaanse literatuur, een collectie samizdatboeken (nr. 66, 6de jg., juli-augustus 2005)

Salim Jay, Dictionnaire des Ecrivains marocains, Editions Eddif, Casablanca, Editions Paris-Mediterranée, Parijs, 2005, 371 blz., 25 €. ISBN 2-84272-227-2

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1066

De politieke islam vanuit een historisch perspectief (nr. 66, 6de jg., juli-augustus 2005)

Mark Heirman, Oosterse dagen, Arabische nachten. Politiek en religie in de geschiedenis van de islam, uitg. Houtkeit, Antwerpen, 2005, 240 blz., 19,95 €. ISBN 90 5240 814 9

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1067

Met een engel van Nabloes naar het paradijs (nr. 67, 7de jg., september 2005)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1100

Venezuela: Uncle Sam vs Bolívars zoon (nr. 67, 7de jg., september 2005)

Eva Golinger, The Chávez Code. Cracking U.S. Intervention, Editorial José Marto, Havana, 2005, 267 blz.. ISBN 9590030x

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1093

‘Herinneringen van een marginaal’ (nr. 67, 7de jg., september 2005)

Maxime Rodinson, Souvenirs d’un marginal, uitg. Fayard, Parijs 2005, 415 blz. ISBN 2-213-62487-9, 22 €

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1094

Edgar Morin veroordeeld wegens ‘antisemitisme’.Zionistische lobby voert Kafka op in Parijs (nr. 68, 7de jg., oktober 2005)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1125

Gaza-dividend voor Ariel Sharon (nr. 68, 7de jg., oktober 2005)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1126

Essays over het zionisme en de joodse staat (1945-1950). Filosofe Hannah Arendt als waarzegster (nr. 68, 7de jg., oktober 2005)

Hannah Arendt, Het zionisme bij nader inzien, uitg. Mets & Schilt, Amsterdam, 2005, 188 blz., 20 €. ISBN 90-5530-430-4

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1139

Palestina : zonder verleden geen toekomst en geen vrede (nr. 68, 7de jg., oktober 2005)

Bischara Khader (red.), Palestine: mémoire et perspectives, Centre Tricontinental, Louvain-la-Neuve, Editions Syllepse, Parijs, 2005, 195 blz. ISBN 2-84950-042-9

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1140

VN en VS zetten Bashar al-Assad met de rug tegen de muur (nr. 69, 7de jg., november 2005)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1170

Affaire Ben Barka. Perfecte politieke moord onder veertig jaar stof bedolven (nr. 69, 7de jg., november 2005)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1152

Susan Nathan over ‘de andere kant van Israël’ (nr. 69, 7de jg., november 2005)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1157

Aan de andere kant van de etnische scheidslijn (nr. 69, 7de jg., november 2005)

Susan Nathan, De andere kant van Israël. Mijn reis over de joods-Arabische scheidslijn, uitg. Archipel, Amsterdam, Antwerpen, 2005, 328 blz., 18,95 €. ISBN 90 6305 206 5

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1158

Het tragihilarische lot van de chauffeur van een hond (nr. 69, 7de jg., november 2005)

Soead Amiry, Sharon en mijn schoonmoeder. Oorlogsdagboek uit Ramallah, uitg. Prometheus, Amsterdam, 2005, 216 blz., 15 €. ISBN 90-446-066-2

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1159

Israël: “Met deze man wordt het niet anders” (nr. 70, 7de jg., december 2005)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1190

Het non-debat over de islamitische hoofddoek: “als sluiers vallen” (nr. 70, 7de jg., december 2005)

Nadia Dala, Als sluiers vallen. Vrouwenportretten, uitg. Houtekiet, Antwerpen, 2005, 184 blz., 17,95 €. ISBN 90-5240-843-3

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1178

Verdreven Palestijnen (nr. 70, 7de jg., december 2005)

Naceda Aurangzeb, Ronald de Hommel (fotografie), Evert-Jan Grit (red.), Verdreven Palestijnen, Kit Publishers, Pax Christi Nederland, Amsterdam, 2005, 96 blz., 16,50 €. ISBN 90-6832-589-2

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1194

Shimon Peres’ overstap naar Kadima, de nieuwe ‘centrumpartij’ in Israël (nr. 71, 7de jg., januari 2006)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1209

Drie Arische toeristen in de medina van Rabat (nr. 71, 7de jg., januari 2006)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1212

Het magnum opus van Robert Fisk over het Midden-Oosten (nr. 71, 7de jg., januari 2006)

Robert Fisk, De grote beschavingsoorlog. De verovering van het Midden-Oosten, uitg. Anthos, Amsterdam, De Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 2005, 1437 blz., 39,95 €. ISBN 90-8549-001-4

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1217

Eurocentrisme en etnocentrisme (nr. 71, 7de jg., januari 2006)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1220

Het Syrische dilemma van George W. Bush (nr. 72, 7de jg., februari 2006)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1231

Marokkaanse ‘gerechtigheid’ en ‘verzoening’ niet voor Saharanen (nr. 72, 7de jg., februari 2006)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1235

De ‘ommuurde’ maatschappij van Ariel Sharon & C° (nr. 72, 7de jg., februari 2006)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1242

Kabaal over het ene, stilzwijgen over het andere atoomprogramma (nr. 73, 7de jg., maart 2006)

Michel Karpin, The bomb In The Basement. How Israel Went Nuclear And What That Means For The World, Simon & Schuster, New York, Londen, 2006, 416 blz., 25 €. ISBN 0-7432-6594-2

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1260

Het geval Libération: onafhankelijkheid rijmt niet met commerce (nr. 74, 7de jg., april 2006)

Pierre Rimbert, Libération de Sartre à Rothschild, Editions Raison d’Agir, Parijs, 2005, 142 blz., 6 €. ISBN 2-912-107-25-3

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1290

De Marokkaanse koning Mohammed VI is nog steeds ‘notre ami le roi’ (nr. 75, 7de jg., mei 2006)

Jean-Pierre Tuquoi, Majesté, je dois beaucoup à votre père…’ France-Maroc, ine affaire de famille, Albin Michel, Parijs, 2006, 250 blz., 19,50 €. ISBN 2-226-17087-1

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1311

De ‘positieve rol’ van het Franse kolonialisme in de Maghreb (nr. 75, 7de jg., mei 2006)

Ignacio Ramonet (red.), Le Maghreb colonial, Le Monde Diplomatique, Manière de voir, nr. 86, april-mei 2006, 98 blz., 7,40 €

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1312

Millenniumdoelstellingen en ‘gezondheid voor iedereen’ (nr. 75, 7de jg., mei 2006)

Werkgroep Gezondheid en Millenniumdoelstellingen, Spoedige beterschap… in 2015!? De lange weg naar ‘gezondheid voor allen’, april 2006, 75 blz., 5 €

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1313

Bedenkingen bij een racistische lente: stil marcheren, van het ene drama naar het andere? (met Ludo De Witte) (nr. 76, 7de jg., juni 2006)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1362

Kofi Annas pirouette in het Saharazand (nr. 76, 7de jg., juni 2006)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1344

Wandelen langs Kongolees koloniaal erfgoed (nr. 76, 7de jg., juni 2006)

Lucas Catherine, Wandelen naar Kongo. Langs koloniaal erfgoed in Brussel en België, uitg. EPO, Berchem, 2006, 140 blz., 15 €. ISBN 90 6445 400 0

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1364

Eurocentrisme? Twee boeken om het af te leren (nr. 76, 7de jg., juni 2006)

Ryszard Kapucinski, Reizen met Herodotos, uitg. De Arbeiderspers, Amsterdam, Antwerpen, 2005, 263 blz., 18,95 €. ISBN 90 295 6323 0

Jacques R. Pauwels, Een geschiedenis van de namen van landen en volkeren, uitg. EPO, Berchem, 2006, 280 blz., 24 €. ISBN 90 6445 399 3

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1365

Europese Unie brengt Palestijnen tot de bedelstaf (nr. 77, 7de jg., juli-augustus 2006)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1391

Leven en dood van de Derde Wereld (nr. 77, 7de jg., juli-augustus 2006)

Alain Gresh (red.), Vies et mort du Tiers-monde, Le Monde diplomatique, Manière de Voir, nr. 87, juni-juli 2006, 98 blz., 7,40 €.

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1368

Het sociaal-economisch programma van het Vlaams Belang (nr. 77, 7de jg., juli-augustus 2006)

Norbert Van Overloop, Wiens Belang? Het Vlaams Belang over inkomen, werk, pensioenen, uitg. EPO, Berchem, 2006, 166 blz., 12,50 €. ISBN 90-6445-403-5

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1369

Wie zorgde voor de ‘onstuitbare’ opgang van Hitler? (nr. 77, 7de jg., juli-augustus 2006)

Kurt Gossweiler, Hitler: een onstuitbare opgang? Opstellen over het fascisme, uitg. EPO, Berchem, 2006, 200 blz., 15 €, ISBN 90 6445 372 1

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1370

Amartya Sen neemt de maat van Samuel P. Huntington (nr. 78, 8ste jg., september 2006)

Amartya Sen. Identity and Violence. The Illusion of Destiny. W.W. Norton & Company, New York, Londen, 2006, 215 p., 27,10 euro, ISBN 13: 978-0-393-06007-2

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1422

Westerse hulp voor Afrika (nr. 78, 8ste jg., september 2006)

Anne-Cécile Robert, L’Afrique au secours de l’Occident, Editions de l’Atelier, Parijs, 2004, 2006, 158 blz., 9 €. ISBN 2-7082-3727-6

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1423

Na de Davidster wappert de Europese sterrenvlag in Zuid-Libanon (nr. 79, 8ste jg., oktober 2006)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1443

Fort Zwitserland nog steviger vergrendeld (nr. 79, 8ste jg., oktober 2006)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1439

Achter het masker van de Israëlische democratie (nr. 79, 8ste jg., oktober 2006)

Jonathan Cook, Blood and Religion. The Unmasking of The Jewish and Democratic State, uitg. Pluto Press, Londen, 2006, 222 blz., 22,50 €. ISBN 0-7453-2555-6

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1433

De ‘banlieues’, het Midden-Oosten en de Fransen (nr. 79, 8ste jg., oktober 2006)

Leila Shahid, Michel Warschawski, Dominique Vidal (red. Isabelle Avran), Les banlieues, le Proche-Orient et nous, Les Editions de l’Atelier, Parijs, 2006, 160 blz., 17 €. ISBN 2-7082-3855-8

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1434

Norman Finkelstein en de ‘nieuwheid’ van het ‘nieuwe antisemitisme’ (nr. 80, 8ste jg., november 2006)

Norman Finkelstein, De drogreden van het antisemitisme. Israël, de VS en het misbruik van de geschiedenis, uitg. Globe, Roularta Books, Roesekare, 2006, 288 blz. ISBN 90-8679-043-7

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1459

Staat het land van de ceder voor een nieuwe burgeroorlog? (nr. 81, 8ste jg., december 2006)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1490

De dissectie van de extreemrechtse, racistische banaliteit (nr. 81, 8ste jg., december 2006)

Marc Spruyt (met medewerking van Rony Boonen, Patrick Coeman, Mard Saey – fotomontages van VEDEZE), Wat us moet weten over het Vlaams Belang. Het beste van Blokwatch, uitg. EPO, Berchem, 2006, 263 blz., 18,50 €. ISBN 90-6445-421-3

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1516

Olie en business: de twee drijfveren van James A. Baker III (nr. 82, 8ste jg., januari 2007)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1534

Het autisme van David Grossman, doctor honoris causa van de KUL (met Lucas Catherine en Ludo De Witte) (nr. 82, 8ste jg., januari 2007)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1531

Fouad Laroui’s ode aan de rede (nr. 82, 8ste jg., januari 2007)

Fouad Laroui, Over het islamisme. Een persoonlijke weerlegging, uitg. De Geus, Breda, 2006, 190 blz. ISBN 90-445-0852-0

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1517

Antizionistische joden uit het donker gelicht (nr. 82, 8ste jg., januari 2007)

Vakov M. Rabkin, In naam van de Thora. De geschiedenis van de antizionistische joden, uitg. Houtekiet, Antwerpen-Amsterdam, 2006, 336 blz. ISBN 90-5240-895-5

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1522

‘Kuifje in Absurdistan’, een RTBf-reportage (nr. 82, 8ste jg., januari 2007)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1547

Ryszard Kapuscinski (1932-2007): een monument van de reportage (nr. 83, 8ste jg. februari 2007)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1563

Sami Zemni: ‘Islam, islamisten en jihad… het debat wordt fout gevoerd’ (nr. 83, 8ste jg. februari 2007)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1560

Bericht uit Beiroet over de ‘war on terror’ (nr. 83, 8ste jg. februari 2007)

Robert Fisk, Bericht uit Beiroet. Dadboek van een oorlog, uitg. Anthos, Amsterdam, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 2006, 75 blz., 5 €. ISBN 90-022-2278-5

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1551

Hamas en het ‘democratische’ Midden-Oosten van Condoleezza Rice (nr. 84, 8ste jg., maart 2007)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1600

Neoliberale revolutie: gespierde ‘strafstaat’ en overvolle gevangenissen (onder de alias van Birgit Vanhoutte, zijn vriendin, omdat Wim vond dat hij als vertaler van het boek het eigenlijk niet kon bespreken) (nr. 84, 8ste jg., maart 2007)

Loïc Wacquant, Straf de armen! Het nieuwe beleid van de sociale onzekerheid, uitg. EPO, Berchem, 2006, 360 blz., 25 €. ISBN 90 90 6445 402 7

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1578

Libanon : de drieëndertigdaagse oorlog (nr. 84, 8ste jg., maart 2007)

Franck Mermier, Elizabeth Picard (Red.), Liban, une guerre de 33 jours, uitg. La Décuverte, Parijs, 2007, 256 blz. 19,95 €. ISBN 2 7071 5099 8

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1579

VN-rapporteur John Dugard: ‘Israël lijkt op het Zuid-Afrika van de apartheid’ (nr. 85, 8ste jg., april 2007)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1622

Hoe ethisch, humaan en groen is het geel-blauwe IKEA? (nr. 85, 8ste jg., april 2007)

Olivier Bailly, Denis Lambert, Jean-Mars Caudron, Jérôme Chaplier, Ikea : een model op losse schroeven, Oxfam-Magasins du Monde, Waver, 2007, 109 blz., 25 €

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1610

Een portie China uit de fastfoodtent (nr. 85, 8ste jg., april 2007)

Catherine Vuylsteke, Volksrepubliek van Verlangen. Ontmoetingen in het hedendaagse China, uitg. Meulenhoff/Manteau, Amsterdam-Antwerpen, 2007, 227 blz., 18,095 €. ISBN 97 8908542 0941

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1612

Mogen de Palestijnen nog dromen? En van wat? (nr. 86, 8ste jg., mei 2007)

Sus Van Elzen, De Palestijnen. De toekomst van een droom, uitg. Meulenhoff/Manteau, Amsterdam-Antwerpen, 2007, 302 blz., 19,95 €. ISBN 987 90 854 2065 1

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1643

Juni 1967: het keerpunt in de Amerikaans-Israëlische betrekkingen (nr. 87, 8ste jg., juni 2007)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1698

Mickey Mouse in Palestina (nr. 87, 8ste jg., juni 2007)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1704

Kijken naar Duitsland met de blik van de minnaar (nr. 87, 8ste jg., juni 2007)

Geert Van Istenbdael, Mijn Duitsland, uitg. Atlas, Amsterdam-Antwerpen, 2007, 464 blz., 22,50 €. ISBN 978-90-450-0020-6

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1676

De Franse Vijfde Republiek en de schaduw van Algerije (nr. 87, 8ste jg., juni 2007)

Frank Renken, Frankreich im Schatten des Algerienskrieges. Die Fünfte Republik und die Erinnerung an den letzten grossen Kolonialkonflikt, uitg. V&R Unipress, Göttingen, 2006, 569 blz., 69 €. ISBN 978-3-89971-300-8

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1678

Sahrawi’s wachten op Godot… en op Ban Ki-Moon, Bush, Sarkozy en Zapatero (nr. 88, 8ste jg., juli-augustus 2007)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1718

Wegwijs in het Palestijns-Israëlisch conflict (nr. 88, 8ste jg., juli-augustus 2007)

Phyllis Bennis, Understanding the Palestinian-Iraeli Conflict. A Primer, uitg. Olive Branch Press, Northampton, Massachusetts, USA, 2007, 196 blz., 10 $. ISBN 978-56656-685-8

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1725

Toen vluchtelingenkinderen nog niet in gesloten asielcentra terechtkwamen… (nr. 88, 8ste jg., juli-augustus 2007)

Hilde Pauwels (coördinatie), Los Niños. Tien vluchtelingenkinderen uit de Spaanse burgeroorlog vertellen, uitg. EPO, Berchem, 2007, 224 blz., 20 €. ISBN 978 6445 444 8

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1727

Een Afrikaans ‘j’accuse’ (nr. 88, 8ste jg., juli-augustus 2007)

Boubacar Boris Diop, L’Afrique au-delà du miroir ; Editions Philippe Rey, Parijs, 2007, 190 blz., 16 €. ISBN 978-2-84876-068

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1730

BHL’ maakt ‘duizelingwekkend’ veel wind, maar doet geen stof opwaaien… (nr. 88, 8ste jg., juli-augustus 2007)

Bernard-Henri Lévy, Duizelingwekkend Amerika, uitg. De Geus, Breda, 2007, 415 blz., 22,90 €. ISBN 978-90-445-0894-9

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1731

De geest van René Magritte waart door het ‘nieuwe Midden-Oosten’ (nr. 89, 9de jg., september 2007)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1770

Twee visies op Standplaats Islamabad/New Delhi (de tweede visie is van Ludo De Brabander) (nr. 89, 9de jg., september 2007)

Sacha Kester, Van onze correspondent Standplaats Islamabad/New Delhi, KIT Publishers, Amsterdam, 219 blz.

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1765

Verkiezingen in Marokko: een ‘royale’ en geldverslindende luxe (nr. 90, 9de jg., oktober 2007)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1782

Reizen in de voetsporen van Jack Kerouac (nr. 90, 9de jg., oktober 2007)

Frank Albers, Beatland. In het spoor van Jack Kerouacs On The Road, uitg. De Bezige Bij, Amsterdam, 2007, 256 blz., 17,90 €. ISBN 978 90 234 2639 4

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1775

Reacties op de veroordeling van Abou Jahjah: Justitie speelt met vuur (samen met Luk Vervaet) (nr. 93, 9de jg., januari 2008)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1870

Rule Britannia… over the Western Sahara…(nr. 95, 9de jg., maart 2008)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1923


Het zionisme: een racistische, kolonialistische ideologie met machtige, westerse beschermheren (nr. 99, 9de jg., juni 2008)

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2039

Het testament van Ryszard Kapuściński (nr. 100, 9de jg., juli-augustus 2008)

Ryszard Kapuscinski, De Ander, uitg. De Arbeiderspers, Amsterdam-Antwerpen, 2008, 115 blz., 10 €. ISBN 978 90 6632 2

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2055

(Uitpers, nr 103, 10de jg., november 2008)

Print Friendly, PDF & Email

Visited 187 Times, 2 Visits today

Tags :
Paul Vanden Bavière

Paul Vanden Bavière (°1944) is historicus en journalist. Hij werkte een 30-tal jaar in de gedrukte pers als journalist gespecialiseerd in buitenlandse politiek. Vooral het Midden-Oosten, waarover hij ook enkele boeken publiceerde. Toen de media veel te veel “mainstream” – d.w.z. gezagsgetrouw – en commercieel werden, richtte hij met enkele mensen in 1999 Uitpers, het eerste Nederlandstalig webzine voor Internationale politiek, op met de bedoeling weerwerk te bieden aan de mainstream media (MSM).

zie ook