De alliantie van AEL en PVDA

Dyab Abou Jahjah & Zohra Othman, Resist! Veel meer dan een cultuurschok. Opgetekend door Han Soete & Christophe Callewaert van Indymedia. EPA, Berchem, 96 blz., 6 euro.

De Arabisch-Europese Liga van Dyab Abou Jahjah heeft al voor heel wat commotie gezorgd. Bij gevestigde partijen zijn er al stemmen opgegaan om de groep te verbieden. Premier Verhofstadt is er al meer dan eens tegen uitgevaren en de baas van de Staatsveiligheid, Koen Dassen, beweert (zonder enig bewijs) dat de AEL een "verborgen agenda" heeft. Maar ook bij linkse groepen, andersglobalisten en noem maar op staat men zeer kritisch tegenover de AEL en tegenover een aantal uitspraken, zoals over rechten van vrouwen en homo’s, van Dyab Abou Jahjah. De verkiezingsalliantie in de lijst Resist! van de AEL met de maoïstische Partij van de Arbeid heeft de controverse maar aangezwengeld. Mensen die bereid waren Resist! te steunen, hebben daar van afgezien wegens de band met de PVDA. (Zie in verband hiermee ook de rubriek Discussie van Uitpers).

Han Soete en Christophe Callewaert van Indymedia zijn gaan praten met de twee hoofdrolspelers van de lijst Resist!, Dyab Abou Jahjah, Belg van Libanese afkomst, van de AEL en met Zohra Othman, Belg van Marokkaanse afkomst, van de PVDA. Beide doen hun verhaal en leggen hun standpunten uit. Ten slotte volgt de tien punten tellende beginselverklaring van Resist!

Kortom, een kennismaking met de AEL en Resist! en met het waarom van de gezamenlijke lijstvorming met de PVDA. Een bron van informatie dus. Persoonlijk hadden we graag gehad dat de interviewers actief waren tussenbeide gekomen en ook kritische vragen hadden gesteld en de geïnterviewden met vroegere uitspraken hadden geconfronteerd. Dit zou heel wat misverstanden uit de weg hebben kunnen ruimen. Maar het is nu eenmaal eigen aan een "actualiteitsboek" dat het snel moet gaan, in dit geval in het vooruitzicht van de parlementsverkiezingen van 18 mei. (PVB)

(Uitpers, nr. 42, 4de jg., mei 2003)

Print Friendly, PDF & Email
Visited 21 times, 1 visit(s) today

Visited 282 Times, 1 Visit today

×