INTERNATIONALE POLITIEK

De 27ste ‘zwarte’ verjaardag van de staatsgreep van 1980 in Turkije

Nieuw parlement moet alle overblijfselen van het militaire regime verwijderen

12 september 2007 was de 27ste ‘zwarte’ verjaardag van de militaire staatsgreep van 1980. Ondanks manifestaties van de democratische krachten in Turkije, slagen de parlementaire politieke machthebbers er al 27 jaar in om deze criminele staatsgreep, gepleegd door bevelhebbers van het Turkse leger, te verzwijgen. De grondwet die toen door de junta werd opgelegd, is nog steeds van kracht. De opeenvolgende regeringen die het land hebben geleid, hebben zich onderworpen aan de bedreigingen en chantage van de militaire hiërarchie.

De verkiezingen van 22 juli 2007 waren een buitengewone gelegenheid om zich van dit juk te ontdoen en om alle overblijfselen van het repressieve regime dat door de militairen werd geïnstalleerd te verwijderen.

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Republiek Turkije, hebben het Turkse leger en zijn militaire bondgenoten in de politieke wereld, ondanks hun bedreigingen, druk, obstructies en chantagemiddelen, een verpletterende nederlaag geleden bij de parlementsverkiezingen van 22 juli jl.

Vandaag is de Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP), voortgekomen uit de islamitische beweging, bijna de enige politieke machthebber, zeker na de verkiezing van haar nummer 2, Abdullah Gül, tot president van de republiek. Zij heeft nu geen excuses meer wat haar beloftes betreft aangaande een werkelijke democratisering van het land dat zich nu in de voorkamer van de Europese Unie bevindt.

Ondanks alle obstructies die door de niet-Koerdische politieke partijen in de vorige Nationale Vergadering werden opgeworpen, hebben 20 Koerdische vertegenwoordigers hun intrede gedaan in het parlement. Samen vormen zij de politieke groep van de Partij voor een Democratische Samenleving (DTP).

De huidige AKP-machthebbers, die bestaan uit de president van de republiek, de éénpartijregering en de parlementaire meerderheid, moeten deze historische kans aangrijpen om een vreedzame en achtenswaardige oplossing te vinden voor een vreedzaam en solidair samenleven met het Koerdische volk en met alle etnische en religieuze minderheden van het land.

Ondanks een positieve evolutie in de richting van een democratisering, blijven de stafchefs van het leger illegale en provocerende verklaringen afleggen. Het gaat hier over een ontoelaatbare inmenging in het politieke leven.

Dat is de reden waarom het nieuwe parlement de grondwet van 1982, die werd opgelegd door de militaire junta, onmiddellijk nietig moet verklaren en een nieuwe grondwet moet aannemen die de universele en Europese democratische normen waardig is.

Eén van de eerste zaken die men moet doen in een demilitariseringproces is de stafchef onderwerpen aan de autoriteit van de minister van nationale defensie en de buitensporige macht van de Nationale Veiligheidsraad (MGK) en van de Hoge Militaire Raad (YAS) bij te schaven.

Men moet tevens het budget voor de militaire uitgaven die gebruikt worden om het Koerdische volk te onderdrukken en om de buurlanden te bedreigen, met name Cyprus, Irak, Syrië, Armenië en Iran, aanzienlijk inkrimpen.

Indien de militaire chefs hun inmengingen en provocaties blijven voortzetten, moeten zij onmiddellijk uit hun functies worden ontzet.

De zwarte balans van de militaire staatsgreep van 1980

Vandaag, op de 27ste verjaardag van de staatsgreep van 12 september 1980, moeten wij eens te meer de misdaden die door de putschisten, die nog steeds ongedeerd en ongestraft blijven, werden gepleegd in herinnering brengen:

–        De staatsgreep van 12 september 1980 vormde de tweede fase van een militariseringproces van alle facetten van de samenleving. Voordien had de staatsgreep van 12 maart 1971 reeds verschillende rechten en democratische instellingen afgeschaft of vernietigd door de uitoefening van een repressie zonder voorgaande.

–    De grondwet die door de militaire junta in 1982 werd opgelegd, heeft de laatste restjes vrijheid, die door de grondwet van 1961 erkend werden, afgeschaft. De grondwet van 1982 ontkent de fundamentele rechten van het Koerdische volk en van de Armeense, Assyrische en Griekse minderheden van Turkije. De artikelen 3, 42 en 66 prediken de superioriteit en het monopolie van het Turkse ras en taal. Artikel 4 verklaart dat artikel 3 nooit gewijzigd zal worden en dat zelfs de wijziging van dit artikel nooit voorgesteld zal kunnen worden.

–      De controle van het leger op het politieke, economische en sociale leven werd onaantastbaar gemaakt door de privileges die door deze grondwet aan de Nationale Veiligheidsraad (MGK) werden toegekend.

–         In twee jaar tijd werden meer dan 650 000 personen gearresteerd en gefolterd.

–         Duizenden personen werden gehandicapt gemaakt.

–         210 000 politieke processen werden voor de militaire hoven geopend.

–         98 404 personen werden wegens hun mening berecht.

–         6 353 personen werden onder bedreiging van de doodstraf berecht.

–         21 764 personen werden veroordeeld tot zware gevangenisstraffen.

–         Vijftig personen werden na afloop van hun proces geëxecuteerd.

–         Vele veroordeelden hebben het leven gelaten in de gevangenis ten gevolge van de slechte behandelingen of tijdens een hongerstaking in protest tegen deze slechte behandelingen.

–         Over 1.683.000 personen werden dossiers geopend.

–         Aan 348.000 personen werd een paspoort geweigerd.

–         De universiteiten werden onder de autoriteit van de Raad voor het Hoger Onderwijs (YOK) geplaatst waardoor zij afhankelijk werden van de politieke macht.

–         15.509 personen werden van hun universiteitsposten verjaagd door de wet nummer 1402.

–         18.000 functionarissen, 2000 rechters en procureurs, 4000 politieofficiers, 2000 legerofficiers en 5000 onderwijzers werden gedwongen ontslag te nemen.

–         Alle politieke partijen werden ontbonden.

–         De activiteiten van 23667 verenigingen werden stopgezet.

–         De pers werd onderworpen aan de censuur.

–         4509 personen werden gedeporteerd door bevelhebbers van de krijgswet.

–         113 607 boeken werden verbrand.

–         39 ton boeken, tijdschriften en kranten werden vernietigd door papierfabrieken van de staat.

–         937 films werden verboden.

–         2792 auteurs, vertalers en journalisten werden berecht.

–         In totaal werd er tegen journalisten en schrijvers 3315 jaar en 3 maanden gevangenisstraf uitgesproken.

 

Voor een ware democratisering die beantwoordt aan de Europese normen

Ondanks de terugkeer naar een parlementair regime, gaan de mensenrechtenschendingen voort, worden protesterende intellectuelen en verdedigers van de mensenrechten bedreigd met juridische vervolgingen, fysieke agressie en met de dood.

Zelfs na de laatste verkiezingen, worden de nieuwe Koerdische parlementsleden en de burgemeesters van Koerdische steden voortdurend geconfronteerd met politieke processen. Om hen het uitoefenen van hun functies onmogelijk te maken, worden ze onophoudelijk op allerhande manieren geprovoceerd.

Daarom roepen wij, ter gelegenheid van de 27ste verjaardag van de staatsgreep van 1980, de huidige burgerlijke macht – zowel het parlement, de president van de republiek als de regering – op om alle overblijfselen van het militaristische regime te verwijderen door de volgende maatregelen te nemen:

  1. De volledige wijziging van de huidige grondwet die door de militairen werd opgelegd; verwijdering van de artikels 3, 4, 42 en 66 die de superioriteit en het monopolie van het Turkse ras en taal prediken.
  2. Het verkiezingssysteem dat een nationale kiesdrempel van 10% oplegt ten nadele van politieke partijen die andere meningen vertegenwoordigen, met name de pro-Koerdische of linkse, moet radicaal gewijzigd worden.
  3. De verantwoordelijken van de staatsgreep uit het verleden moeten berecht worden voor de misdaden tegen de menselijkheid.
  4. De inmenging van de militairen in het politieke, sociale en culturele leven van het land moet definitief verboden worden, de huidige bevelhebbers die hun bedreigingen en provocaties voortzetten, moeten van hun posten verwijderd worden.
  5. Alle politieke gevangenen of beschuldigden moeten recht hebben op een algemene amnestie.
  6. Niet enkel Artikel 301, maar alle antidemocratische artikelen van de Turkse strafwet, van de antiterreurwetgeving en van andere repressieve wetgeving moeten worden afgeschaft en de gerechtelijke vervolgingen tegen journalisten, schrijvers, artiesten en onderwijzers moeten worden stopgezet.
  7. De fundamentele rechten van het Koerdische volk en van de Assyrische, Armeense en Griekse minderheden moeten zonder enige uitzondering of beperking worden erkend.
  8. De genocide die in het begin van de 20ste eeuw gepleegd werd tegen de Armeniërs en de Assyriërs moet door de Turkse staat plechtig worden erkend.
  9. Elke inmenging van Ankara in het politieke en sociale leven van landen die onderdanen van Turkije ontvangen moet worden gestopt.

Indien de machthebbers van de AKP enkel bepaalde cosmetische hervormingen doorvoeren, zoals zij in het verleden hebben gedaan, zonder de diepgaande veranderingen die hierboven werden opgesomd, zal men nooit over een ware democratisering van Turkije kunnen spreken.

Brussel, 12 september 2007

Vereniging van Democratische Armeniërs in België

Verenigingen van Assyriërs in België

Het Koerdisch Instituut vzw

De Stichting Info-Türk

 

(Uitpers, nr 90, 9de jg., oktober 2007)

 

Correspondentie:
collectif1971@scarlet.be

Meer inlichtingen:
http://www.info-turk.be/
http://www.kurdishinstitute.be

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

In ‘oostelijke’ EU is links verdampt

De fractie van S&D (sociaaldemocraten) blijft veruit de tweede grootste in het EU-parlement. Maar onder die 140 gekozenen zitten bitter weinig afgevaardigden uit nieuwe lidstaten van Centraal-Europa en de…

Print Friendly, PDF & Email

Spanje: Genoeg gefeest!

De 17,8 miljoen Spaanse stemmen voor de Europese verkiezingen veroorzaakten voorbije zondag geen aardverschuivingen. Dat werd, na de verschillende nationale, regionale en lokale verkiezingen die in Spanje plaatsvonden het…

Print Friendly, PDF & Email

De steeds meer gefantaseerde oorlog om Gaza.

Ergens lijkt de teller te blijven, stilstaan. Nog steeds hebben, we het over “meer dan 36.000” dode Palestijnen in Gaza, ondanks de onophoudelijke Israëlische raids en bombardementen en de…

Print Friendly, PDF & Email
De Vlaams-Bourgondische bijdrage aan de Portugese ontdekkingsreizen in de 14de en 15de eeuw

You May Also Like

×