Danske onschuld

Danske Bank en de Deense en Estlandse toezichthouders zijn niet schuldig aan ernstige inbreuken op de Europese wetgeving. Dat is althans het oordeel van de nationale bankrevisoren die met 27 – op de 28 – dat oordeel velden. Nochtans was een onafhankelijke commissie BUL –  Breach of Union law – na onderzoek tot een ander oordeel gekomen: Dankse Bank wordt schuldig geacht aan het versluizen van 200 miljard euro verdachte kapitalen. Een van de grootste bankschandalen die Europa kende.
Op verzoek van de EU-Commissie en van het EU-parlement kwam er een onderzoek naar Danske Bank, de grootste van Denemarken. Die zou via haar Estlands filiaaltussen 2007 en 2015 voor 200 miljard euro verdachte gelden hebben versluisd; Het was onder meer de Russische Centrale ank die de Deense autoriteiten daar vanaf 2007 al had op gewezen. Maar zowel de Deense als de Estlandse  toezichthouders besteedden daar “weinig aandacht aan”.
De BUL legde na onderzoek een rapport voor aan de European Banking Authority (EBA) waarin de beschuldigingen werden bevestigd. Dat rapport had het over vier schendingen van de Europese wet, waaronder inbeuk op de richtlijn van 2005 tegen witwaspraktijken. De EBA, waarin de nationale toezichters zitten, heeft dat rapport naast zich neergelegd, de eerste maal dat zoiets gebeurt.
Sven Giegold, Duits EU-parlementslid van de Groenen, vindt dit ronduit een schandaal. Het zegt veel over de ernst waarmee de lidstaten van de EU de grote financiële misdaad willen bestrijden.

Print Friendly, PDF & Email

Visited 252 Times, 2 Visits today

Tags :
Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

zie ook