9 September 2020

COVID-19 en zorgverstrekkers: gewoon vermoorden

Zo doen ze het in Mexico. Want is het niet logisch dat als dit virus echt is, en echt gevaarlijk is, het die zorgverstrekkers zijn die het zullen verspreiden?
Neem het zekere maar voor het onzekere, zo moeten sommigen denken en de aanslagen en moorden op dokters en verpleegkundigen nemen toe.
Afgelopen week werden de lijken van drie gewurgde verpleegsters gevonden. In totaal zijn, volgens officiële cijfers in 22 deelstaten, al een vijftigtal agressies en moorden gemeld. In 70 % van de gevallen zijn de slachtoffers vrouwen.
Het is helemaal niet uitzonderlijk meer dat de buren van verpleegkundigen aandringen op een verhuizing. Ze zijn niet langer welkom in hun straat of dorp.
In een land waar velen de ziekte nog weglachen of denken ze met kruidenthee te kunnen genezen, kan dit geweld verbazen. Maar als je niet gelooft in de verhaaltjes van je President, die warm en koud blaast, als de wetenschapper van dienst zwaar wordt aangevallen door de rechtse oppositie en het vertrouwen in de doelmatigheid van de overheid rond nul balanceert, ja, dat ligt zo’n radicale oplossing bijna voor de hand.
En ondertussen zijn het ook in dit land de drugskartels die garen spinnen bij de crisis. Er worden duizenden voedselpakketten uitgedeeld, de maffiosi gaan van deur tot deur om de behoeften te kennen en te helpen.
De President die had gehoopt met zijn 4-T, de vierde grote Transformatie van het land, te kunnen afstappen van het neoliberale beleid van de afgelopen decennia, ziet zijn droom voor zijn ogen verdampen. Zijn populariteit is onder de 50 % gezakt. Een rechts autoritair beleid loert om de hoek.
 

Print Friendly, PDF & Email
Visited 7 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

Meer ..

×