Coup-poging in Venezuela verijdeld

Maandagnacht vond er in Caracas een kleine opstand plaats van militairen. Ze trokken van het Westen naar het Noorden van Caracas, verstuurden berichten via de sociale media en riepen de bevolking op om op straat te komen.
In sommige wijken gebeurde dat ook. Mensen trokken met potten en pannen de straat op en schreeuwden om ‘vrijheid’. Er kwam wat traangas en rubberkogels aan te pas, maar de rebellie was vlug overmeesterd door het leger. Er werden 27 militairen gearresteerd. De rebellie wordt toegeschreven aan extreem-rechtse krachten.
Ondertussen heeft het Hooggerechtshof alle daden van de Nationale Assemblee onwettig verklaard. De Assemblee weigert Maduro als staatshoofd te erkennen en beschuldigt hem van machtsmisbruik. De Verenigde Staten en de Groep van Lima (met uitzondering van Mexico) verklaarden enkel de voorzitter van de Nationale Assemblee als legitiem staatshoofd te erkennen.
De situatie zit weer muurvast.

Print Friendly, PDF & Email

Visited 290 Times, 1 Visit today

Tags :
Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

zie ook