9 September 2020

Corona en repressie: Hongkong

De Chinese overheid maakt gebruik van de veiligheidsmaatregelen tegen het virus COVID 19, waardoor geen straatprotest mogelijk is, om de Hongkongers te laten voelen wie de baas is. De Hongkongse regering zit er mee verveeld dat Peking zich onomwonden het recht toezegt zich te mengen in Hongkongs aangelegenhedent. Peking veegt met andere woorden zijn laars aan het akkoord met de Britten in 1997.
De Hongkongse grondwet die daaruit voortkwam, voorziet een speciale administratieve regio tot 2047. Peking aanvaardt daarin een zeer grote autonomie voor Hongkong, ook juridisch. Die grondwet voorziet dat het centraal Chinees gezag of om het even welke instantie die daaronder valt, zich niet mag mengen in de Hongkongse aangelegenheden.

Verkiezingen

Met de arrestaties poogt Peking de oppositie te verlammen met het oog op de verkiezingen in september voor de Legco, het Hongkongse parlement. De kansen van de opposanten staan er goed voor gezien hun overtuigend succes vorig jaar bij de verkiezingen voor districtraden. Peking zit erg in zijn maag met die mogelijkheid.
Onder de arrestanten zijn Margaret Ng en de 81-jarige advocaat Martin Lee, oprichter van de Democratische Partij. Beide zijn al decennia actief in de beweging om het politieke leven van Hongkong te democratiseren. De nu aangehouden activisten moeten op 19 mei voorkomen en men verwacht dat hen verbod op politieke activiteiten zal worden opgelegd. Ze moeten terechtstaan omdat ze tijdens de manifestaties van juni tot november aan niet toegelaten bijeenkomsten deelnamen.
De arrestaties kwamen er op aandrang van het Chinese verbindingsbureau in Hongkong en van het Chinese Bureau voor Hongkong en Macao. Die twee instanties zeggen niet gebonden te zijn door de Hongkongse grondwet en dus het recht te hebben zich met de Hongkongse aangelegenheden te bemoeien.
Het verbindingsbureau wil bovendien dat de Hongkongse grondwet een bepaling opneemt tegen verraad en separatisme. Daarmee zouden opposanten jarenlange gevangenisstraf riskeren.
Tegelijk verhoogt Peking ook de druk op Taiwan, zowel verbaal als met militaire manoeuvres. Taiwan heeft alleszins tot nog toe met succes het coronavirus onder de duim gehouden. Taiwan is onder druk van Peking uit de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) geweerd.

Print Friendly, PDF & Email
Visited 13 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

Meer ..

×