INTERNATIONALE POLITIEK

Corona, droogte, transitie en lobby

Image

“Het zal nog erg veel moeten regenen om het grondwater op een normaal peil te brengen, we hebben zeer droge jaren achter de rug. Als het dit jaar wordt zoals voorspeld, ziet het er voor ons, boeren, zeer slecht uit”, zegt een buurman, al 65 jaar boer. Inderdaad, er wordt een wereldwijde droogteramp voorspeld: “2020 staat nu al op lijst van jaren met langdurige droogte” (vrt). Net nu zijn sterke lobby’s in de weer om de maatregelen tegen klimaatopwarming af te zwakken. Met als voorwendsel: corona.

Lobby’s

Lobby’s als Voka drongen al vóór corona aan op soepelheid bij toepassing van de bescheiden maatregelen die België plant. De lobby’s zijn vooral actief in en rond de EU waarvan sommige lidstaten – Polen, Tsjechië voorop – de coronacrisis inroepen om enkele maatregelen tegen klimaatopwarming uit te stellen. Hoe kan de economie hervatten als de ondernemers bovenop al de lasten er ook nog die beperkingen moeten bijnemen, luidt het.
In Frankrijk zeggen de grote kapitalisten het onomwonden: de regering moet haar transitiemaatregelen opschorten. De Medef, de grote patronale organisatie, vroeg in een brief aan minister van Transitie Elisabeth Borne om een moratorium op maatregelen inzake energie en milieu die voorzien zijn in een wet van 10 februari. Medef heeft het vooral gemunt op bepalingen om de CO2 uitstoot terug te dringen. Medef dringt erop aan de sancties te bevriezen voor het schaden van de luchtkwaliteit. “De autosector heeft al zo zwaar geleden”.
AFEP (Association Française des entreprises privées) die 113 zeer grote ondernemingen groepeert, vraagt alvast alle recente milieumaatregelen een jaar op te schorten. “De ondernemingen zijn nu niet in staat die bijkomende lasten op zich te nemen”. Ze vraagt ook een moratorium op Europese beslissingen inzake uitstoot van CO2 .

Europa

Polen en Tsjechië dringen er bij de EU alvast op aan het ambitieuze Green Deal uit te stellen. In Brussel hebben diplomaten uit EU-lidstaten het over “het herdenken van het ambitieuze plan”. Herdenken? Afzwakken, uitstellen? Het argument is dat er gewoon geen geld is voor die Green Deal nu er zoveel andere prioriteiten zijn.
Ze verwijzen ook naar wat de rest van de wereld doet. China overweegt al de bouw van rond de honderd steenkoolcentrales, plus een ‘versoepeling’ van de regels inzake uitlaatemissies.
In de Verenigde Staten zou president Trump heel graag zijn vrienden uit de lijdende oliesector ter hulp snellen. De maatregelen inzake klimaat had hij natuurlijk al veel eerder opgedoekt.

Korte termijn

Is die klimaatpolitiek, zoals die van de Green Deal, dan geen prioriteit? De Italiaanse oud-premier Enrico Letta waarschuwt tegen de korte-termijn politiek die de kop opsteekt. Precies nu zou men om de economische heropleving te stimuleren, al die klimaatingrepen moeten versnellen. Net na deze crisis moeten we de transitie ambitieuzer aanpakken. Dit wordt het moment om zwaar te investeren in openbaar vervoer, aldus Letta.
Zal na deze bijzonder ingrijpende crisis, het korte-termijn beleid toch weer de bovenhand halen? Als het aan de invloedrijke patronale lobby’s ligt: ja. De huidige droogte herinnert er ons nochtans aan dat het klimaat wel degelijk een grote prioriteit is.

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Twee nieuwe en alarmerende milieurapporten

Het mondiale regenwoud wordt aan tien voetbalvelden per minuut ontbost en de meeste fossiele brandstofbedrijven produceerden meer fossiele brandstoffen in de zeven jaar na het Klimaatakkoord van Parijs (12…

Print Friendly, PDF & Email

De Mensenplaneet anno 2024 en verder

Een Essay over grootschalige oorlogen, talloos veel moorden, de planetaire grenzen overschreden maar kijk … A.I. zal ons redden … Of net niet ? Het valt niet mee anno…

Print Friendly, PDF & Email

Levert COP28 toch iets op ondanks kaping door oliebonzen?

Ze is weer gestart: de jaarlijkse VN-klimaatconferentie. Deze keer in één van de landen die het ijverigst mee ons aller planeetklimaat verpesten: de Verenigde Arabische Emiraten. In de ultra-geklimatiseerde…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Meloni’s culturele contrarevolutie

In Italië hebben strategen van uiterst-rechts veel geleerd van Antonio Gramsci’s geschriften over culturele hegemonie. Nu ze met de regering Giorgia Meloni aan de macht zijn, gebruiken ze die…

Print Friendly, PDF & Email

De oorlog die al lang beëindigd had kunnen worden

Terwijl alle actoren in de Oekraïne-oorlog zich al lang hebben ingeschreven in de logica van militaire escalatie, had deze oorlog relatief snel in de kiem gesmoord kunnen worden. Dat…

Print Friendly, PDF & Email

Verliest de linkerzijde haar ziel?

Het spreekt voor zich dat de linkerzijde in Frankrijk een fantastische krachttoer heeft neer gezet met een coalitie voor de Parlementsverkiezingen tussen vier partijen. Bovendien heeft die coalitie ook…

Print Friendly, PDF & Email
De oorlog in Oekraïne en de Euraziatische wereldorde.

You May Also Like

×