INTERNATIONALE POLITIEK

COP28, een doorbraakje in Abu Dhabi

Image

Een doorbraak in de strijd tegen de klimaatopwarming? Want wat is het geval? Sultan Ahmed Al Jaber pleit ervoor om vanaf nu ernstig werk te maken van CO2-recuperatie technologieën, omdat met enkel een overschakeling naar hernieuwbare energieën men de Parijse doeleinden niet zal halen. Hij stelde deze nieuwe aanpak voor op een “klimaat tech-forum” dat in Abu Dhabi doorging op 10 en 11 mei 2023. Zou hij het 280ppm KlimaatHerstel-plan in UITPERS hebben gelezen? Er mag aan worden getwijfeld want bij nader toezien, is het niet zeker of de klimaat-doorbraak al een feit is.

Van alle markten thuis

Het pleidooi is belangrijk omdat Al Jaber de verkozen voorzitter is van COP28, de volgende klimaatconferentie die zal plaats hebben eind november in Dubai, economisch centrum van de Verenigde Arabische Emiraten. De VAE behoort tot de top 5 olieproducenten van de wereld. Sultan Al Jaber is minister van Industrie en Technologie; CEO van National Oil Company (ADNOC groep) en tenslotte voorzitter van het VAE-staatsbedrijf voor hernieuwbare energieën. Hij kan kiezen uit drie hoofddoeken: als minister en verdediger van het algemeen belang of als leider van een staatsbedrijf, verdediger van het overheidsinitiatief of als olie-CEO, belangenverdediger van de olie-industrie. Altijd slim om een specialist die van alle ‘markten’ thuis is aan het hoofd te stellen van een belangrijke wereldconferentie.

Zaken- en technologie-forum in aanloop naar COP28

Het “VAE klimaat tech-forum” in Abu Dhabi heette officieel een samenkomst te zijn van “olie en gas, industrieën met hoge emissies (sic), technologie-leveranciers, bankiers en financiële instellingen om tastbare oplossingen te vinden om de dringende behoefte aan decarbonisatie en emissiereductie aan te pakken”. Hashem Osseiran, een Arabisch journalist voor AFP, doet op een wetenschappelijke site (phys.org, zie bron 1) verslag van de toespraak die Al Jaber blijkbaar als opening van dit tweedaags forum hield.

In het kort was zijn stelling dat de “CO2-rekensom” niet kan kloppen wanneer men, om de CO2-uitstoot tot netto-zero te herleiden, zich beperkt tot de overschakeling op hernieuwbare energieën. Men moest volgens hem, ook beroep doen op CO2-captatie technologieën.

Het sprak duidelijk als voorzitter van de toekomstige COP28, bezorgd om het halen van de Parijse doelstellingen.

Ook CCS en DAC ernstig nemen

Als argument gaf hij aan dat de CO2-uitstoot in de “staal-, cement- en aluminium-industrieën” zeer moeilijk reduceerbaar zijn. Daarom zal focussen op enkel het vervangen van  fossiele brandstoffen door hernieuwbare energieën, onvoldoende zijn om de Parijse 1,5°C te halen. Dit is voor hem een feit.

Wat hij voorstelde, was dat COP28 de CO2-captatie technologieën bovenaan haar agenda en deze van de overheden en industrieën moet plaatsen. Hij vernoemde uitdrukkelijk als technologieën: CO2-captatie bij de productie (‘Carbon Caption and Storage’) en CO2-recuperatie rechtstreeks uit de lucht (‘Direct Air Capture’).

“De hoge kosten zijn een belemmering” en daarom is het aan “de politieke beleidsmakers om de bedrijven te stimuleren tot het commercialiseren van de technologische oplossingen”. Hier sprak hij als minister van Industrie en Technologie die graag subsidies wil uitdelen.

Er zat zelfs enige morele bewogenheid in zijn pleidooi. “Als we de vermindering van industriële emissies ernstig nemen, dan moeten we ook ernstig zijn over CO2-captatie-technologieën”. Waaraan hij toevoegde dat dat het enige realistische scenario is.

Doorbraakje ten opzichte van het IPCC standpunt

Zijn visie blijft vasthouden aan het net-zero-CO2-uitstoot-scenario; alleen de nadruk op de middelen en de timing is opvallend. In de laatste IPCC-rapporten wordt het gebruik van CO2-capatatietechnologieën pas gepland voor 2050 en zelfs later. Ze moeten dienen om de ‘residuele’ CO2-uitstoot van dat moment, op te vangen om vooralsnog de 1,5°C doelstelling te bereiken. Niet eerder, omdat momenteel deze technologieën als te duur en te inefficiënt worden beschouwd, althans door de IPCC-eindrapporteurs.

Maar Al Jaber sprak luidop wat de IPCC- en COP-gemeenschappen niet durven zeggen: de 2050-objectieven via enkel vermindering van CO2-uitstoot zijn niet haalbaar, en dus ook niet de 1,5°C. Daarom komt hij tot het besluit dat onmiddellijk moet worden begonnen met het ontwikkelen en in gebruik nemen van CO2-captatie technologieën.

Dit zou, objectief bekeken, voor het IPCC-denken een belangrijke bijsturing zijn van de energietransitie strategie.

Nog een kleine zet nodig

De visie van Al Jaber heeft het correct voor om niet alleen bij CO2-uitstoot-vermindering strategieën te blijven (door transitie naar hernieuwbare energieën). Maar wat betreft zijn onderliggende gedachte die erin bestaat wel alleen bij het “net-zero-CO2-uitstoot” scenario te blijven, daarin is hij dan weer fout. Dit laatste is, zoals we hebben aangetoond in het 280ppm KlimatHerstel-plan artikel, het gevolg van een fundamentele verkeerde inschatting van de aard van de klimaatopwarming.

Wetende dat we sinds het laatste decennium midden in de tweede fase, deze van zelfopwarming, zijn aanbeland, komt het er nu op aan om rechtstreeks en massaal de historische CO2 uit de lucht te halen (DAC techniek), om zo snel als mogelijk terug te keren naar CO2-concentratie van 280 ppm, of anders gezegd naar een hersteld klimaat (bron 3).

Er is dus nog een ‘kleine zet’ nodig opdat de IPCC- en COP-strategen zouden inzien dat CO2-capatatie – en in het bijzonder de DAC-variant – de hoofdstrategie dient te worden. In deze strategie dient het verminderen van de toekomstige CO2-uitstoot ervoor het doel van de 280ppm sneller te bereiken.

Te vrezen valt dat er meer nodig zal zijn dan een ‘kleine zet’, wat niet tot vreugde stemt. Want dit bewustzijn is waarschijnlijk nog niet tot op het niveau van COP en IPCC doorgedrongen. Men kan alleen maar hopen, mochten de CO2-capatatie technologieën toch op de voorgrond komen dat het gemakkelijker zal zijn de volgende stap richting klimaatherstel te zetten.

CCS en DAC het COP28 hoofdthema?

Waarschijnlijk paste zijn stellingname in een poging om het hoofdthema van de komende COP28 te bepalen: de klimaatopwarming ‘beperken’ door enkel een energietransitie, is niet meer mogelijk. Tot dit realistisch inzicht is de voorzitter van de volgende COP28 gekomen. Dit is op zich een verheugend feit. Men mag hopen dat dit besef stilaan bij de wereldleiders begint in te dalen.

Maar toch blijft er een grote ongerustheid. Van het geargumenteerd pleidooi pro-CO2-recuperatie, is niets weer te vinden in het slotcommuniqué van het tweedaagse ‘VAE klimaat tech-forum’. Het vermeldt slechts in één zinnetje dat Al Jaber verwijst naar het IPCC rapport waar CO2-recuperatie als een cruciale factor wordt gezien voor hoge-emissie-industrieën (bron 2); niets meer. Waarom zijn betoog het slotcommuniqué niet heeft gehaald, is gissen.

Bronnen

1) ‘VAE klimaat tech-forum’ in Abu Dhabi, openingsrede van Al Jaber: artikel van journalist Hashem Osseiran (Dubai) voor AFP (10 mei 2023):

https://phys.org/news/2023-05-climate-maths-doesnt-carbon-capture.html

2) ‘VAE klimaat tech-forum’ in Abu Dhabi, slotcommuniqué:

https://wam.ae/en/details/1395303156758

3) 280ppm KlimaatHerstel-plan in UITPERS:

https://www.uitpers.be/pleidooi-voor-het-280ppm-klimaatnoodplan-2/

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Twee nieuwe en alarmerende milieurapporten

Het mondiale regenwoud wordt aan tien voetbalvelden per minuut ontbost en de meeste fossiele brandstofbedrijven produceerden meer fossiele brandstoffen in de zeven jaar na het Klimaatakkoord van Parijs (12…

Print Friendly, PDF & Email

De Mensenplaneet anno 2024 en verder

Een Essay over grootschalige oorlogen, talloos veel moorden, de planetaire grenzen overschreden maar kijk … A.I. zal ons redden … Of net niet ? Het valt niet mee anno…

Print Friendly, PDF & Email

Levert COP28 toch iets op ondanks kaping door oliebonzen?

Ze is weer gestart: de jaarlijkse VN-klimaatconferentie. Deze keer in één van de landen die het ijverigst mee ons aller planeetklimaat verpesten: de Verenigde Arabische Emiraten. In de ultra-geklimatiseerde…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Verliest de linkerzijde haar ziel?

Het spreekt voor zich dat de linkerzijde in Frankrijk een fantastische krachttoer heeft neer gezet met een coalitie voor de Parlementsverkiezingen tussen vier partijen. Bovendien heeft die coalitie ook…

Print Friendly, PDF & Email

Macron en de nieuwe volgorde

President Emmanuel Macron mag de trappen van het Elysée kussen, hij is aan een cohabitatie met de uiterst-rechtse Jordan Bardella als premier ontsnapt. Of had hij zich daar al…

Print Friendly, PDF & Email

De scharlaken zelfmoordbrigade van de Tories

In het slotwoord bij de tien uur onafgebroken verkiezingsuitzending op BBC, viel één omschrijving erg op: “Een meteoor is op aarde ingeslagen”. Het zegt alles over de zelfironie (tongue…

Print Friendly, PDF & Email
De oorlog in Oekraïne en de Euraziatische wereldorde.

You May Also Like

×