19 September 2020

Constructieve voorstellen tegen uitstoot van CO2

De maatregelen die de Belgische regering wil nemen tegen de stijgende CO2-uitstoot, zijn allerminst constructief. Het heffen van een belasting op verpakkingen, is de koe bij de staart grijpen. Ook de acties van Greenspeace lijken ludiek, maar echt concrete alternatieven bieden zij niet. Van Groen! is helemaal geen geluid te horen.

GreenSailor Foundation werkte reeds aan echt constructieve voorstellen, die de oorsprong van vervuiling daadwerkelijk zal aanpakken. MIS heeft deze voorstellen integraal overgenomen in haar programma. MIS staat immers voor Mensen Integraal Samen. (http://www.mensenintegraalsamen.be)

Het COMBO-project : Dit is een resoluut voorstel om niet alleen de uitstoot van CO2 in het verkeer terug te dringen, maar tevens snelheid te controleren en taksen te heffen als vervanging op de forfaitaire lasten van onze voertuigen. Belasten op verbruik i.p.v. straffen op het bezit.
Het ENERGIE voorstel: deels een maatregel voor de uitstoot van CO2 terug te dringen. Dit voorstel omvat een vervanging van CV-installaties en Energiewinning door verbranding van fossiele brandstoffen en kernenergie. Enkel door drastische aanpassingen inzake invoering van hernieuwbare energie, is er een mogelijkheid om een gezondere toekomst te garanderen voor onze kinderen en de planeet.

De voorstellen vragen een ruime visie op de problematiek. Steeds meer geïnteresseerden verdiepen zich in ons programma en onze voorstellen, omwille van de creativiteit en de waardigheid naar de bevolking toe. Geen betutteling en opgelegde strafmaatregelen, maar de vrijheid om bewust om te springen met energie. De bevolking in dit land beschikt over voldoende gezond verstand om deze voorstellen te steunen.

Deze voorstellen werden reeds positief ontvangen in het buitenland. Spijtig genoeg vinden deze voorstellen geen enkel gehoor binnen ons eigen landje. Misschien toch eens ten gronde doornemen, kwestie van de bevolking in dit land echt te informeren. Indien u echter alleen respons geeft aan acties, willen wij dit graag weten.

Paul Schietekat

(Uitpers, nr. 80, 8ste jg., november 2006)

Print Friendly, PDF & Email
Visited 4 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Paul Schietekat
×