Congres EVP in mineur

De Europese Volkspartij (EVP), waarvan CD&V deel uitmaakt, kon op haar congres in Zagreb (20-21 november) alleen maar constateren dat ze sinds de Europarlementsverkiezingen van mei niet meer hetzelfde gewicht heeft. Bovendien is het gewicht binnen de EVP naar het oosten geschoven, in West-Europa is de EVP “slank” geworden. . Daar heeft ze alleen nog het Duitse kanselierschap als hoofdpost.
Het Hongaarse Fidesz is nog steeds geschorst, in januari zou een definitief oordeel vallen. Misschien, want verscheidene partijen vinden het raar dat precies het meest succesrijke lid zou worden uitgesloten. Nu de partijen uit Centraal-Europa, de Balkan en de Baltische staten meer leden in het EU-parlement hebben dan de rest, weegt dat door in het voordeel van Fidesz
De EVP blijft het trouwens niet nauw nemen met de relaties tot uiterst-rechts. Op het congres was ook lid Forza Italia van Silvio Berlusconi. Die vormt de brug met de uiterst-rechtse Lega waarvoor in de EVP geen plaats is, aldus voorzitter Dondald Tusk. Alsof de Lega dat zou gevraagd hebben. En in Italië is en blijft Forza een zeer trouwe partner van de Lega. Samengaan met uiterst-rechts is al lang geen uitzondering meer. De Spaanse PP werkt ongegeneerd samen met Vox. En dan Oostenrijk, Kroatië, Bulgarije…
Dat “oosters” gewicht weegt op de koers van de EVP. De partijen uit Centraal-Europa en de Balkan zien de klimaatopwarming en andere milieuproblemen minder als een prioriteit, de ‘groene’ druk vanuit hun samenlevingen is minder dan in West-Europa.