INTERNATIONALE POLITIEK

Conflictloods, een proactieve aanpak van conflicten

Image

De meeste mensen trachten conflictsituaties te ontlopen en snel te vergeten. Ze voelen zich daarbij vaak wel tekortgedaan, maar verkiezen toch te zwijgen en contact te mijden. Zo lijkt het soms dat ruzies niet vaak voorkomen.
In werkelijkheid is dit niet zo. Conflicten horen bij interacties tussen individuen. Dit is het standpunt van Lianne van Lith en Jocelyn Weimar, auteurs van “De conflictloods. Een praktische gids voor omgaan met conflicten op de werkvloer”. Met cijfers ondersteunen ze hun stelling. Zo blijkt uit berekeningen in Nederland dat meer dan 1,2 miljoen mensen jaarlijks met ruzies op het werk te maken hebben en dat bedrijven jaarlijks zo’n 15% van hun brutoloonsom besteden aan juridische bijstand en afvloeiingsregelingen.
De paradox is dat er net een voedingsbodem voor conflicten ontstaat, als betrokkenen wrijvingen of verschillen uit de weg gaan, bijvoorbeeld om de uiterlijke vrede te bewaren. Want onopgelost kan een conflict groeien en een eigen leven leiden.
Met grote gevolgen op organisaties en individuen. Zo bederven onopgeloste ruzies de werksfeer en kunnen het zelfvertrouwen, de motivatie, de prestaties van de medewerkers en de kwaliteit van het geleverde werk aantasten. Bovendien hebben ze effect op de gezondheid. “Werknemers hebben klachten als gewichtsverlies of juist gewichtstoename, slecht slapen en slapeloosheid, hoge bloeddruk, angstaanvallen, zweetaanvallen en nekklachten.” Hierdoor melden zich in Nederland per jaar zo’n 90.000 mensen ziek en neemt ongezond gedrag zoals roken en drinken toe, weten de auteurs te vertellen.
van Lith en Weimar hebben echter ervaren dat betrokkenen niet gemakkelijk de stap naar de personeelsafdeling of zelf naar een vertrouwenspersoon maken. Daarom stellen ze in hun boek een alternatief voor: een proactieve aanpak met de aanstelling van op te leiden “conflictloodsen” binnen de organisaties.
Conflictloodsen zijn medewerkers die een empathische houding hebben, een aantal basistechnieken kennen en beheersen om conflicten constructief aan te pakken, weten welke psychosociale mechanismen kenmerkend zijn bij conflicten en signalen van spanningen en conflicten op tijd leren waar te nemen en te diagnosticeren. Want mensen in conflicten reageren vaak volgens een vast patroon. Daardoor is hun conflictgedrag herkenbaar en voorspelbaar.
Het grote voordeel van hun voorgestelde aanpak is dat conflictloodsen beter kunnen inspelen op wat er tussen de collega’s in de omgeving gebeurt. Een vertrouwenspersoon ziet niet wat er zich voordoet wanneer hij tewerkgesteld is in een andere afdeling en zal dus in het beste geval pas na de feiten kunnen reageren.
Bovendien wijzen van Lith en Weimar er op dat conflicten ook een positieve keerzijde hebben: “Als men de uitdaging aanvaardt om te investeren in conflictloodsen binnen de arbeidsorganisatie neemt de kans op positieve effecten van conflicten toe. Want sociale conflicten zijn meestal een signaal van dieper liggende problemen, die op deze wijze ontdekt worden”.
Met dit boek leveren de auteurs een knap werkstuk af. Het boek is een vlot leesbare,  aantrekkelijke en overtuigend pleidooi voor “conflictloodsen” op de werkvloer. Daarnaast is het een nuttig werkinstrument met inzichten over hoe conflicten zich ontwikkelen en met een reeks methodieken, inzetbaar bij conflicthantering zoals het “meetinstrument teamontwikkeling”, waarvan de resultaten kunnen dienen als basis om een gesprek te voeren over de samenwerking.

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Weg met het wij-zij-denken!

  Onze conceptualisering van religie strookt helemaal niet met de werkelijkheid. Dat is de conclusie die we kunnen trekken uit Religie Herzien, het nieuwste boek van filosoof, theoloog en antropoloog…

Print Friendly, PDF & Email

Klimaatvluchtelingen en conflict

De afgelopen maanden trokken Europese jongeren en volwassenen massaal de straat op om krachtdadige klimaatmaatregelen te eisen. De klimaatopwarming vormt een bedreiging voor mens en planeet. Volgens het internationaal…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

In ‘oostelijke’ EU is links verdampt

De fractie van S&D (sociaaldemocraten) blijft veruit de tweede grootste in het EU-parlement. Maar onder die 140 gekozenen zitten bitter weinig afgevaardigden uit nieuwe lidstaten van Centraal-Europa en de…

Print Friendly, PDF & Email

Spanje: Genoeg gefeest!

De 17,8 miljoen Spaanse stemmen voor de Europese verkiezingen veroorzaakten voorbije zondag geen aardverschuivingen. Dat werd, na de verschillende nationale, regionale en lokale verkiezingen die in Spanje plaatsvonden het…

Print Friendly, PDF & Email

De steeds meer gefantaseerde oorlog om Gaza.

Ergens lijkt de teller te blijven, stilstaan. Nog steeds hebben, we het over “meer dan 36.000” dode Palestijnen in Gaza, ondanks de onophoudelijke Israëlische raids en bombardementen en de…

Print Friendly, PDF & Email
De Vlaams-Bourgondische bijdrage aan de Portugese ontdekkingsreizen in de 14de en 15de eeuw

You May Also Like

×