Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de geboorte van Ernest Mandel (1923-1995) organiseert ‘Mandel Lezingen’ in Brussel een conferentie. “Ernest Mandel penseur du possible?” (Mandel over reformisme, revolutie)? Die verloopt in het Frans, zaterdag 2 december aan ULB.

Ernest Mandel was decennia lang, tot aan zijn dood, het grote boegbeeld van de door Leon Trotsky opgerichte Vierde Internationale.
In België speelde hij een grote rol als de stichter van het weekblad La Gauche dat jarenlang, samen met Links in Vlaanderen, de linkervleugel van de BSP organiseerde. Tijdens de conferentie wordt ingegaan op diverse aspecten van Mandels werk en activiteit.

Mateo Alaluf, socioloog, heeft het over de rol die de linkse tendens binnen de arbeidersbeweging speelde. Over de programmatorische bijdragen met o.m. rond arbeiderscontrole en antikapitalistische structuurhervormingen. Historicus Vincent Scheltiens is hier de ‘discutant’, die de discussie op gang brengt.

Catherine Samary (experte politieke economie, medewerkster o.m. Le Monde Diplomatique) gaat in op de discussie ‘overgang naar het socialisme’. Discutante is filosofe Melodie Vandelook.

Michael Lowy, socioloog, spreekt rond het thema “Repenser la révolution à l’ère de la destruction écologique et sociale”. Discutabnte Clara Seynaeve, economiste.

Georganiseerd in samenwerking met Institut Marcel Liebman-ULB , Formation Leon Lesoil, Jeunes anticapitalistes (JAC) et Conférences Mandel Lezingen. Contact : conferences.mandel.lezingen@gmail.com Site : Conférences Mandel Lezingen

De Mandel Lezingen organiseren ook een activiteit in het Nederlands. We houden u op de hoogte.

Zaterdag 2 december om 13.30 – 18.00 uur . ULB – Campus du Solbosch, bâtiment B (chemin Marie Popelin), auditoire Roger Lallemand (B1.315)

Print Friendly, PDF & Email