INTERNATIONALE POLITIEK

Colombië : nog geen ‘totale vrede’

Image

De weg lijkt erg lang naar de ‘totale vrede’ die de Colombiaanse President Petro nastreeft.

Er zijn vandaag méér gewapende groepen actief in het land dan acht jaar geleden, toen het vredesakkoord met de FARC werd afgesloten.

In meer dan vijfhonderd dorpen zijn vier guerrillagroepen en diverse paramilitairen actief. Hun wapens komen grotendeels uit de arsenalen van het leger zelf. Het ELN heeft nog zo’n zesduizend guerrilleros, de twee dissidente groepen van de FARC, Estado Mayor Central en Segundo Marquetalia respectievelijk vier en twee duizend. De Clan del Golfo, een groep van ‘narcoparamilitairen’ zou zo’n vijfduizend leden tellen.

Het leger heeft problemen met zijn bewapening. Zijn helikopters komen uit Rusland, en dat levert geen reserve-onderdelen meer. Bovendien heeft Colombië de banden met Israël verbroken en ook daar vandaan kwamen heel veel wapens, geweren en gevechtsvliegtuigen.

Vredesakkoord geblokkeerd

Het vredesakkoord met de FARC mag dan zijn afgesloten, het wordt daarom nog niet uitgevoerd en dit verklaart waarom heel wat guerrilleros weer de jungle intrekken. De landhervorming en de beloofde sociale hervormingen blijven achterwege. President Petro overweegt nu om op de volgende bijeenkomst van de Veiligheidsraad de Staat aan te klagen wegens het blokkeren van de akkoorden. Eigenlijk gaat het zelfs verder, President Duque herhaalde diverse keren dat hij het akkoord in de prullenmand zou gooien. De V.N. staan garant voor het vredesplan, samen met Noorwegen, Cuba, Venezuela en Mexico.

President Petro stelt ook voor om het vredesplan te gebruiken voor een constitutioneel proces en aan een nieuwe grondwet te werken. Het lijkt hem de enige mogelijkheid om de impasse te doorbreken. De ex-Presidenten van rechts zijn er ronduit tegen en zien het als een stap in het ongewisse.

Uribe voor de rechtbank

Goed nieuws tenslotte is het feit dat ex-President Uribe voor de rechtbank komt. Dat heeft niets te maken met zogenaamde misdaden tegen de menselijkheid, wel met een wraakactie tegen senator Iván Cepeda van het Historisch Pact, de alliantie die Petro aan de macht heeft gebracht. Uribe had Cepeda aangeklaagd wegens het beïnvloeden van getuigen, maar dit kwam als een boemerang in zijn gezicht terug. Het bleek namelijk dat het Uribe was die getuigen had omgekocht en daarvoor staat hij nu terecht.

Het was tijdens het mandaat van Uribe dat het schandaal van de ‘valse positieven’ naar buiten kwam, boerenjongens die werden vermoord en in een uniform van de guerrilla werden gestoken om te tonen hoe efficiënt het leger wel op trad tegen de rebellen! De bedoeling was de hele linkerzijde in diskrediet te brengen en een eind te maken aan elke rebellie tegen de misbruiken van de grootgrondbezitters.

Het is ook Uribe die Petro nu beschuldigt van aanzetten tot geweld en bevorderen van een intern conflict in Colombië.

Petro is er wel in geslaagd een nieuwe Procurerur-generaal te benoemen die de scheiding der machten respecteert. Er zou nu een eind kunnen komen aan de gruwelijke samenwerking tussen institutioneel uiterst rechts en de doodseskaders van de paramilitairen.

‘Totale vrede’ is er echter nog lang niet.

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Gustavo Petro: de wind van voren

Hij is de knuffel van de mondiale linkerzijde geworden, de ‘enig echte linkse president van Latijns Amerika’, maar in eigen land krijgt hij wel de wind van voren. Het…

Print Friendly, PDF & Email

Harde coup, zachte coup. De roze golf onder de hamer

Het is makkelijk praten over de ‘roze golf’ in Latijns Amerika. In alle landen waar een ietwat progressieve regering aan de macht kwam, staat de muur van de realiteit.…

Print Friendly, PDF & Email

Colombia zet stap naar verzoening met Venezuela

Amper enkele dagen na zijn eedaflegging neemt de eerste socialistische president van Colombia reeds een belangrijke beslissing. Hij herstelt de diplomatieke relaties met buurland Venezuela. Daarmee gaat hij lijnrecht…

Print Friendly, PDF & Email
Standpunt van de redactie: De schijnbescherming van rechts

You May Also Like

×