INTERNATIONALE POLITIEK

Chomsky’s toespraak voor Rojava eindigde als een onverwachte boodschap aan de wereld…

Image
Bron: Youtube.com

 De beroemde Amerikaanse taalkundige, filosoof, cognitief wetenschapper, historicus, sociaal criticus en politiek activist Avram Noam Chomsky, 92, werd uitgenodigd om de inaugurele rede te houden voor de opening van het tweede semester van de Rojava Universiteit in Qamishlo, Syrië. Hij hield een uiterst interessante lezing die niets te maken had met het sociale experiment van de Koerden in het noordoosten van Syrië, maar alles met de schrijnende situatie van onze wereld vandaag. Hij noemde de Koerden of hun strijd helemaal niet in zijn toespraak, en leek het zelfs te vermijden om ‘Rojava’ te noemen in het vraag- en antwoord-gedeelte van de bijeenkomst. Sommige mensen vinden Chomsky misschien niet zo leuk of steunen hem niet, maar deze boodschap is voor iedereen zeker interessant om te horen. Chomsky’s lezing werd gegeven via Zoom, en de volledige video is beschikbaar op youtube.

Chomsky begon met een beschrijving van het grote belang van de milieuproblematiek waar de wereld mee te maken heeft. Hij zei: “We leven in een uniek moment in de geschiedenis, een moment dat in feite een zeer ernstige en dringende situatie is voor alle mensen. Mensen hebben het vermogen om vragen te stellen, en soms om deze te beantwoorden. De grootste vraag waar de mensen nu voor staan is: zullen de mensen uitsterven of blijven bestaan?”.

Wat Chomsky probeert te zeggen, is dat mensen zichzelf niet moeten overschatten. Mensen staan dichter bij zelfvernietiging dan velen beseffen. En dat doen ze door de planeet waarop ze leven te vernietigen en hun medemensen te doden. Hij biedt ons ook oplossingen voor deze uitdagingen, en dat is de belangrijkste boodschap die hij wilde overbrengen.

De oplossing die hij voorstelt voor de milieuproblemen waarmee we te maken hebben, is een allesomvattende reset om te voorkomen dat de wereld, en vooral het Midden-Oosten, verandert in een gigantische onbewoonbare woestijn. “De wereld heeft een reset nodig en moet hun brandstof en transportmiddelen veranderen. Dit zal een groot probleem zijn, vooral in het Midden-Oosten, waar de grootste bron van inkomsten hun brandstof is. De ramp zal zich langzaam en onverwacht over de regio uitstrekken en als er nu niets wordt gedaan, zal dat tot vernietiging leiden.”

Toch lijkt Chomsky te geloven dat de grootste bedreiging voor de mensheid de mensheid zelf is, vooral de massavernietigingswapens die het heeft bedacht om zijn zoektocht naar wereldheerschappij voort te zetten.

“De volgende grote dreiging is die van de kernwapens. En we leven al onder deze dreiging sinds de enorme wreedheden die werden begaan in de twee incidenten waarbij een kernbom werd gebruikt, toen de VS deze op Japan gooiden om precies te zijn. Mensen hebben zelfvernietiging in hun greep.”

“Elk jaar wordt er een rapport over de veiligheidssituatie in de wereld gepubliceerd, met middernacht als symbool voor zelfvernietiging, en we zijn er nog maar 100 seconden van verwijderd. De crisis is erg groot. De VS heeft het JCPOA-kernenergieverdrag opgezegd. De mensen hebben het wapen geconstrueerd dat zal leiden tot de vernietiging van de mensheid. De Verenigde Naties hebben Obama gesteund om een verdrag met Iran te sluiten dat de ontwikkeling van kernwapens controleert. De Afrikaanse staten vormen een kernwapenvrije zone. (Het verdrag inzake kernwapens in Afrika werd ondertekend door 47 van de 53 staten van het continent en verbiedt staten om onderzoek te doen naar nucleaire explosieven, deze te ontwikkelen, te fabriceren, op te slaan, te verwerven, te bezitten of te controleren, op welke manier dan ook). Als het Midden-Oosten ook een kernwapenvrije zone wordt, zal de grootste bedreiging voor de wereldvrede worden vernietigd.”

Chomsky herkent de bron, de redenering achter de vermeende plannen van Iran om zijn eigen kernwapens te ontwikkelen en erkent dat Iran onder directe dreiging van de Verenigde Staten en Israël staat.

“De Verenigde Staten hebben vele militaire bases rond het Midden-Oosten en Centraal-Azië, die ze hebben opgericht met het excuus van een nucleaire dreiging. Ondanks haar tekortkomingen was het JCPOA-verdrag zeer belangrijk. Als Iran plannen heeft om kernwapens te ontwikkelen, zal het als onderdeel van een strategie om haar agressieve vijanden Israël en de VS af te schrikken, die beide ook veel beter ontwikkelde inlichtingensystemen en wapens hebben dan Iran. Als Iran echt een nucleair programma heeft en een bedreiging vormt, dan zou elke gezonde persoon moeten accepteren dat de dreiging vreedzaam moet worden beëindigd. Niet door sancties, criminele moorden van wetenschappers, en provocaties, die kunnen leiden tot een allesverwoestende oorlog. Oorlog is gewoon geen mogelijkheid. Iran wordt openlijk bedreigd door aanvallen van Israël en de VS. En als het wordt aangevallen, zou het wraak kunnen nemen op Saoedi-Arabië, dat is immers ruim binnen bereik.”

“En daarna leidt de ene aanval tot de andere. Door een einde te maken aan deze gruwelijke misdaden en de mogelijkheid van massale vernietiging, zal een grote bedreiging voor de wereld worden verwijderd. Het instellen van een kernwapens-vrije zone in het Midden-Oosten met buitenlandse inspecties is een oplossing. Zelfs de Amerikaanse inlichtingendienst accepteert dat het annuleren van het nucleaire verdrag een ramp is. Iran heeft in het verleden zelf sterk aangedrongen op de instelling van een kernvrije zone. Ook de wereld heeft het voorstel (om het verdrag op te stellen) sterk gesteund, er zijn geen bezwaren vanuit Europa of Azië. De enige belemmering voor deze deal is de Verenigde Staten zelf.”

Chomsky beschrijft ook waarom de Verenigde Staten zo’n deal, die de hele mensheid zou dienen, zouden willen dwarsbomen en relateert het aan de nauwe banden met Israël.

“De echte reden van de Verenigde Staten om zich terug te trekken uit het verdrag, is om Israël te beschermen tegen inspecties van haar eigen nucleaire programma. Als Washington officieel zou erkennen dat Israël inderdaad kernwapens heeft, zouden de Verenigde Staten Israël niet kunnen steunen volgens hun eigen wetten en het internationale kernwapenregime. Het steunen van Israël zou dan illegaal worden voor de Verenigde Staten. Deze kwestie is dus vrijwel onmogelijk te bespreken. Het idee wordt onderdrukt in de Verenigde Staten.”

Hij gaat verder met het beschrijven van de spanningen in het Midden-Oosten en hoe de Verenigde Staten iedereen in het land actief dwarszitten om een andere oplossing voor de problemen te vinden.

“De spanningen in het Midden-Oosten zijn zeer reëel en erg onheilspellend, zowel voor de regio als voor de wereld. Veel van deze spanningen komen voort uit de vermeende dreiging die Iran en haar nucleaire programma zouden vormen. Israël en de Verenigde Staten zien dit als een probleem dat met militaire middelen moet worden opgelost, maar het moet echter op vreedzame wijze worden opgelost. Deze boodschap is echter lastig te verspreiden. Ongewenste meningen en feiten worden in de Verenigde Staten onderdrukt. Er is geen vrije maatschappij, die wordt met geweld onderdrukt. Woorden van vreedzame oplossingen bereiken slechts een fractie van de Amerikaanse samenleving. Er dreigt een grote oorlog. En dat doen Washington en het Israëlische criminele beleid.”

“Er is een duidelijke globale strategie van imperialisme. Het ene principe daarvan is het steunen van vriendschappelijke elementen in de regio, het andere principe daarvan is het vernietigen van de oppositie die de Verenigde Staten ervan weerhoudt om een wereldwijde overheersing te bereiken. De Verenigde Staten steunen Israël en de olierijke Arabische golfstaten. Israël onderdrukt, verplettert op illegale wijze de palestijnen en steelt hun grond. Jemenitische en andere mensen zijn voor hen vervangbaar. Jemenitische mensen worden gebombardeerd en uitgehongerd omdat ze niet in dit programma passen. De Abraham-akkoorden, en de alliantie van Saoedi-Arabië en Qatar, bevestigen dat de macht van de Verenigde Staten degenen die rijk en sterk zijn zal steunen tegen Iran en zijn bondgenoten. De in Washington gecoördineerde reactionaire krachten (zoals Modi’s India, Brazilië) hebben zich allemaal op Iran gericht sinds de Iraniërs zichzelf hebben bevrijd van de dictator die de Verenigde Staten hadden geïnstalleerd. Ze hebben het regime (de Shah) omvergeworpen. De Verenigde Staten hebben zich vervolgens in één keer afgewend van het steunen van Iran, om Saddam te steunen om Iran te verpletteren, en zijn vervolgens in één keer onder de eerste president Bush in actie gekomen om Irak te straffen”.  

Chomsky wijst erop dat er misschien problemen zijn in de binnenlandse aangelegenheden van Iran, maar de echte reden voor de haat van de Verenigde Staten tegen Iran ligt elders.

“Het klerikale regime in Iran is inderdaad een bedreiging voor de eigen bevolking en men kan er een hekel aan hebben hoe het haar regionale invloed wil uitbreiden, maar de Verenigde Staten steunen iets veel ergers. Iran is namelijk onverdraaglijk vanwege haar succesvolle samenvatting van het beleid van de Verenigde Staten; de onderdrukking en de bloedige oorlogen als van wat het noemt ‘universele wereldwijde onderdrukking’. Cuba’s succesvolle trotsering van het wereldwijde beleid was ook de reden hiervoor (reden voor de haat van de Verenigde Staten). De Verenigde Staten willen de mondiale politieke atmosfeer beheersen. Iran heeft de Verenigde Staten met succes gedefinieerd als een entiteit die het Midden-Oosten wil beheersen, en dan met name de olierijke landen. De enige bedreiging van Iran voor Washington is haar verzet tegen de onderdrukking. De andere landen hebben de Verenigde Staten vrijelijk door het Midden-Oosten laten plunderen, als de imperialistische kracht die het is. De Verenigde Staten dragen de wreedheid en de afschuwelijke staat van dienst van hun voorgangers voort. En Trump ging gewoon door zoals de vorige.”

“De belangrijkste uitdaging van de dag die vandaag niet genegeerd of afgeschrikt mag worden, is de wereldwijde politiek van vernietiging.”

 

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Dreiging nieuw Turks grondoffensief in Noord-Syrië nog altijd niet van de baan

Al weken hangt de dreiging van een nieuwe Turkse inval in Noord-Syrië in de lucht. Ankara lanceerde er op 20 november alvast een militaire campagne met bombardementen op stellingen…

Print Friendly, PDF & Email

Istanbul, ‘Syrische piste’ en verkiezingen

Een aanslag in de drukste straat van Istanbul, zes doden, tientallen gewonden. Met heel snel meer dan 20 verdachten en arrtestaties, onder wie één vrouw die de bom zou…

Print Friendly, PDF & Email

Kenia: “Armoede is geweld”

Interview met Gacheke Gachih Kenia heeft een lange geschiedenis van politiegeweld, buitenrechtelijke executies en gedwongen verdwijningen. Een interview met Gacheke Gachihi, activist voor mensenrechten en sociale rechtvaardigheid, en coördinator…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Lithiummijnen in Europa, niet in mijn buurt

Neveneffecten van de transitie In het Franse departement Allier loopt een openbaar onderzoek naar de ontginning van een grote lithiummijn. De weerstand is groot. Die was zeker even groot…

Print Friendly, PDF & Email

Israëlisch parlement verwerpt toekomstige Palestijnse staat

De Knesset, het Israëlische parlement, heeft met een overweldigende meerderheid een resolutie aangenomen die de oprichting van een Palestijnse staat afwijst. “De vestiging van een Palestijnse staat in het…

Print Friendly, PDF & Email

Macronie zet links een neus

De vier partijen van het Nouveau Frot populaire (NFP) waren het dan toch eens geraakt over een gezamenlijke kandidaat voor het voorzitterschap van de Nationale Assemblée. Als grootste blok…

Print Friendly, PDF & Email
India. De Onzichtbare Gigant

You May Also Like

×