1 April 2023

Chiang Mai, Thailand, breekt records

Chiang Mai, in het noorden van Thailand, wordt steevast genoemd als één van de beste toeristische bestemmingen in de wereld. Terwijl Thailand als land behoort tot ‘s werelds beste plaatsen om op pensioen te gaan, is Chiang Mai ook populair bij ‘digital nomads‘ en backpackers van over de hele wereld. Bovendien staat Chiang Mai bekend als de vegetarische en zelfs vegan hoofdstad van Azie, bovenop de culturele attracties, olifanten en het à gogo nachtleven.

Maar Chiang Mai is elk jaar voor enkele weken de meest vervuilde regio ter wereld, met PM2.5-niveaus (fijnstof kleiner dan 2,5 micrometer) die 300 en meer microgram per kubieke meter (μg/m³) bereiken, veel hoger dan steden als Mumbai, Lahore, Hanoi of Delhi die meestal in deze lijstjes genoemd worden. Zelfs touroperators zijn bezorgd over de vervuiling, nu boekingen met 50% gedaald zijn.

Elk jaar slechter in plaats van beter

Terwijl de IQAir luchtkwaliteitscijfers een PM2.5-waarde boven de 100 in de categorie ‘ongezond’ plaatsen, zit het noorden van Thailand daar al enige tijd gevoelig boven. Dit betekent dat iedereen met reeds bestaande aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma, een groot risico loopt en passende maatregelen moet nemen om zichzelf te beschermen.

De vervuilingsniveaus bereiken elk jaar hun hoogtepunt tijdens het ‘brandseizoen’ (slash and burn) normaal gesproken van februari tot april. Volgens de gegevens op de IQAir-website wordt de kwaliteit van de lucht in Chiang Mai elk jaar slechter in plaats van beter. Deze trend werd zelfs niet tijdens COVID-19, die het grootste deel van de wereld tot stilstand bracht, onderbroken. Drastische maatregelen, nodig om te voorkomen dat deze trend zich voortzet, zijn bekend, maar worden niet op grote schaal toegepast.

De kwestie is complex en omvat grootschalige contractlandbouw, ontbossing en kaalslag, en een groot aantal sociaaleconomische factoren. De Charoen Pokphand Group (CP) is Thailand’s grootste agribusiness en heeft geïnvesteerd in maïs voor zijn diervoederindustrie. Verwijzend naar het document ‘Factsheet Maïs 2021′ stelt CP in The Bangkok Post dat het zich “sinds de ernstige smog-crisis in 2015 aansluit bij alle sectoren in de samenleving om de problemen die zich voordoen op te lossen, en beseft ook het belang van sociale en ecologische verantwoordelijkheid.” De Bangkok Post concludeert echter dat “er geen informatie werd verstrekt over de duur of de resultaten van een van de projecten”.

De Thaise overheid schuift de zwarte piet liefst richting buurlanden als Laos en Myanmar waar dezelfde praktijken plaatsvinden. Maar het kan niet ontkend worden dat de hoofdoorzaak bij het lakse beleid moet gezocht worden en het gebrek aan opvolging door corrupte politie en overheidsambtenaren.

Chaicharn Pothirat, een longconsulent en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Chiang Mai, verklaarde dat de nevel in Chiang Mai seizoensgebonden is, “maar in de afgelopen 20 jaar is de intensiteit en duur steeds erger geworden.” Hij vreest ook dat zelfs wanneer de overheid nul-verbrandingsregels zou opleggen, mensen blijven branden. Dit komt omdat sommige mensen zich geen machines kunnen veroorloven of geloven, bij gebrek aan educatie en voorlichting, dat verbranden de snelste en beste manier is. ‘Oplossingen‘ zijn er, maar worden nauwelijks toegepast. Deze documentaire ‘SMOKE: A Crisis in Northern Thailand, The Health Effects and a Solution’, van Marisa Marchitelli uit 2016 schetst een goed beeld van de nog steeds bestaande situatie.

I cannot breathe”

Bij de verbrandingen komt een verscheidenheid aan schadelijke dampen en vervuiling in de lucht vrij. Deze worden gevormd door de chemische reacties van giftige materialen zoals stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide ( SO2) en stikstofmonoxide (NOx). De verbranding van vluchtige organische stoffen (VOC’s) kan de luchtkwaliteit en dus de levensomstandigheden verder verslechteren. De gezondheidseffecten van blootstelling aan deze smog kunnen een verhoogd risico op kanker veroorzaken, met name die van de longen, samen met irritatie van de luchtwegen en de huid.

Een in februari 2020 door Greenpeace uitgebracht rapport schreef 14.000 doden in Thailand in 2020 toe aan luchtvervuiling, een statistiek die Dr. Rungsrit Kanjanavanit niet verbaasde. Als cardioloog aan de Universiteit van Chiang Mai maakt hij al tien jaar mensen bewust van de ernst van het vervuilingsprobleem.

“PM2.5 heeft meer te maken met nadelige gezondheidseffecten omdat het zo klein is dat het in de bloedbaan terecht kan komen, vergelijkbaar met roken”, zei Dr. Rungsrit in The Bangkok Post, eraan toevoegend dat elke 22μg/m³ PM2.5 gelijk is aan het feit dat iedereen – inclusief pasgeborenen, ouderen – één sigaret rookt.

Mensen die tijdens deze maanden moeten blijven werken en pendelen, kunnen een hoog risico lopen op het ontwikkelen van chronische obstructieve longziekte (COPD), een overkoepelende term die veel aandoeningen van de luchtwegen omvat, zoals chronische bronchitis, astma, emfyseem en andere aandoeningen die kunnen leiden tot een vermindering van de volledige longfunctie.

Afgezien van ademhalingssymptomen kan de bloedsomloop ook ernstig worden aangetast vanwege het vermogen van PM2.5 in rook en nevel om de bloedbaan binnen te dringen en zo door het lichaam te circuleren. Dit kan een toename van cardiale problemen veroorzaken, zoals een verhoogd risico op een hartaanval, evenals hartritme-stoornissen. Hierdoor lopen mensen met reeds bestaande aandoeningen als congestief hartfalen en coronaire hartziekte een bijzonder risico wanneer ze worden blootgesteld aan hoge niveaus van PM2.5.

Economische kost

Uit een studie uitgevoerd door de Wereldbank in 2017 bleek dat de totale economische kosten door vervuiling voor Thailand zijn gestegen van 211 miljard Thaise Baht (6,9 miljard USD) in 1990 tot 871 miljard Thaise Baht (28,8 miljard USD) in 2013. Dit laat zien dat de kosten in de loop van 23 jaar zijn verviervoudigd, net als de verstrekkende gevolgen van luchtverontreiniging in het land.

De vervuiling door verbranding heeft ook economische gevolgen voor Chiang Mai en benadrukt het belang van een gecoördineerde inspanning van regeringen, bedrijven,gemeenschappen en individuen om het probleem van luchtverontreiniging aan te pakken. Zoals gesteld is het probleem complex en vereist het een veelzijdige aanpak.

Toeristen stellen hun reis best enkele maanden uit, stelt Dr. Nitipatana, die in het Siriraj-ziekenhuis werkt, want zonder actie zullen de ziektecijfers alleen verergeren. Hij voegde eraan toe dat geen enkele politieke partij in hun campagnes naar de algemene verkiezingen in mei 2023 prioriteit heeft gegeven aan de kwestie van luchtverontreiniging. Hij is van mening dat de bescherming van het milieu, met name de lucht, een belofte moet zijn die door politieke partijen aan de mensen wordt gedaan. Maar ook daarop blijft het wachten.

Print Friendly, PDF & Email
Visited 20 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Jan Servaes

Jan Servaes (PhD) was UNESCO-leerstoelhouder voor 'Communicatie voor duurzame sociale verandering' aan de Universiteit van Massachusetts, VSA. Hij heeft internationale communicatie en communicatie voor sociale verandering gedoceerd in Australië, België, China, Hong Kong, de Verenigde Staten, Nederland en Thailand, naast verschillende opdrachten aan ongeveer 120 universiteiten in 55 landen. Hij staat bekend om zijn ‘multipliciteitsparadigma’ in ‘Communication for Development. One World, Multiple Cultures ” (1999).
Servaes is hoofdredacteur van het 'Handbook of Communication for Development and Social Change' (2020), co-editor van de 'Palgrave Handbook of Sustainable Development and International Communication' (2021), en van 'SDG18 Communication for All' (2023, 2 volumes).

Meer ..

×