CETA-Verdrag met Canada geratificeerd in Assemblée nationale

Wie weet het nog? CETA is het handelsverdrag dat de Europese Unie afsloot met Canada. Er werd zeven jaar over onderhandeld en in februari 2017 werd het goedgekeurd door het Europees Parlement. Maar omdat dit een ‘gemengd’ verdrag is, kon het slechts deels van toepassing worden. Het andere deel moet ook door de nationale Parlementen geratificeerd worden.
In de Franse Assemblée nationale is dat gisteren gebeurd. Met zware discussies, dat wel, maar uiteindelijk stemden 266 leden voor en 213 tegen. En, grote verrassing: 52 leden van de fractie van La République en Marche, de partij van President Macron, onthielden zich, terwijl er negen ronduit tegen stemden. Dit is nooit eerder gebeurd.
De vroegere fractieleider van LRM placht te zeggen: zich onthouden is een dagelijkse zonde, tegen stemmen is hoofdzonde. Benieuwd hoe er nu zal gereageerd worden.
Links stemde tegen, en zelfs rechts en het centrum stemden in grote meerderheid tegen. Het Verdrag moet nu nog wel door de Senaat worden goedgekeurd.

Bloed en klimaat

De argumenten die het meest werden aangegeven door zij die zich onthielden of tegen stemden: het klimaat. Hoe kan je vandaag de dag nog verantwoorden dat goederen over 6.000 km worden vervoerd, als er in eigen land, EU én Canada, geen gebrek aan is? Volgens het akkoord zou op 98 % van de verhandelde goederen tussen Canada en de EU geen douanerechten meer geheven worden. Deze parlementsleden zijn geenszins tegen vrijhandel, maar bepleiten een nieuw soort akkoord voor de 21ste eeuw.
Er kwam echter ook nog een technische reden bij kijken waarover lang grote onduidelijkheid heerste. In de EU wordt het gebruik van dierenmeel verboden voor de voeding van runderen, de gekke-koeienziekte, weet je wel. Ook in Canada is dat verboden, maar bloed, huid en vet mogen wél gebruikt worden en runderen gevoed met deze eiwitten kan de EU niet tegen houden. Regels die van toepassing zijn in de EU zijn immers niet automatisch ook van toepassing voor geïmporteerde produkten. Zij moeten apart worden vermeld.
Of m.a.w. rundvlees van beesten die werden gevoed met deze gelatine en bloed kunnen wel op ons bord belanden …
Overigens, de regelgeving in Canada en de EU mag dan zeer vergelijkbaar zijn, het is totaal fout om het land van het espeblad met lieve ogen te bekijken. Canada voert hard actie tegen de in de maak zijnde wetgeving op het verbod van enkele pesticiden die ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ zijn. De Europese Commissie bereidt zich voor op een arbitrageprocedure bij de WTO.
Vrienden onder elkaar, nietwaar.

Print Friendly, PDF & Email

Visited 264 Times, 1 Visit today

Tags :
Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

zie ook