INTERNATIONALE POLITIEK

Bush’ State of the Union

De jaarlijkse presidentiële speech van G.W.Bush baadde in een woordenschat van « vijrheid en democratie », die eeen brutale agenda moet verbergen van eindeloze oorlogen, globale dominantie en van de afbraak van wat nog overblijft aan sociale basisdiensten.

Oorlog tegen de werkende mens

Bush zei : «  We moeten vooreerst goede stewards zijn van deze economie, en de instellingen vernieuwen waarop miljoenen landgenoten vertrouwen ». Hij liet daarop beloftes volgen om meer dan 150 overheidsprogramma’s te schrappen of in te krimpen.

Deze verminderingen vormen een onderdeel van de neoconservatieve agenda om alle verworvenheden van de werknemers in dit land terug te schroeven. In een periode van groeiende werkloosheid en stijgende levenskosten, is het de bedoeling van de ploeg Bush om de uitgaven voor onderwijs te doen dalen, voor huisvesting en gezondheidszorg, terwijl ie nog ‘s een nieuwe 80 miljard dollar vraagt om de oorlog tegen het Iraakse volk te financieren. Er werd al meer dan 150 miljard aan deze oorlog uitgegeven. Op datzelfde moment worden hospitalen gesloten, zijn de scholen overbevolkt, verdwijnen er jobs, en de federale en lokale budgetten worden met een enorm deficit geconftonteerd. Onder deze Bush regering is er gewoonweg geen geld beschikbaar om de mensenlijke noden te lenigen.

Deze verminderingen komen er nu de werkende mensen familieleden en vrienden in steeds grotere getale zien sterven in Irak. De meer dan 1400 soldaten die zijn gestorven zijn niet de kinderen van Wall Street kaderleden of neoconservatie oorlogstokers. Ze zijn de zonen en dochters van de stadsbuurten en de arme gemeenschappen, die door armoede naar het leger worden gestuwd.

Vervolgens legde Bush zijn plan uit om het systeem van de sociale zekerheid te privatiseren. Hij verantwoordde dergelijk beleid met het werkelijk uit de lucht gegrepen argument dat het op een bankroet afstevent. De waarheid is dat het systeem niet in deficit zit, nu niet en niet voor minstens de eerste veertig jaar. Het fonds zal volgend jaar een surplus kennen van 1800 miljard dollar. In 2011 wanneer de babyboom generatie op pensioen zal beginnen te gaan zal dat surplus 3200 miljard bedragen. Deze surplussen gekoppeld aan de inkomsten uit de loonafhoudingen, zijn voldoende om het huidige niveau van verzekering te leveren tot 2042, volgens de eigen behoudsgezinde berekening van het fonds voor sociale zekerheid.

Heel de heisa rond het failliet van de sociale zekerheid is een mythe die door de Wall Street profiteurs achter Bush werd geconstrueerd om het vertrouwen in de sociale zekerheid kapot te maken. Deze mythe is gewoon een verkooptruuk die de mensen moet overtuigen om 2000 miljard te willen uitgeven aan een apart systeem om de gelden van de sociale zekerheid naar de beurs te leiden. Dit zal ook 1000 miljard dollar adminstratiekosten vergen om de individuele rekeningen te beheren. Dit plan dient alleen maar de privé investeringsfirma’s. Het zal tot verminderingen leiden in de dienstverlening, het zal de pensioenleeftijd omhoog trekken, twee punten waarvan Bush toegaf dat ze ‘op tafel’ lagen. Het zou bovendien de pensioeninkomsten van miljoen mensen op het spel zetten, aangezien die nu onderhevig zouden worden aan de fluctuaties van een onzekere beurs.

Verhoogde repressie

Bush zei : « We zullen alle vrijheden waarover wij beschikken aan onze kinderen doorgeven, met als voornaamste het vrij zijn van angst ». Nochatns is zijn enige verkoopproduct angst en repressie.

Hij beloofde te strijden om een grondwetswijziging waarbij huwelijk onder sexegenoten verboden wordt. Dat kadert in een werkelijke fundamentalistische haatcampagne om lesbische mensen, homo’s en bisexuelen en mensen die van geslacht zijn veranderd basis mensenrechten te ontzeggen. Hij beloofde ook om « bendes aan te pakken » wat eigenlijk een oorlog betekent tegen over niet-blanken. Het betreft een conservatieve codewoordenschat voor verhoogd raciaal optreden en politiebrutaliteiten.

In gans zijn vertoog over vrijheid en democratie zei de president geen woord over de Patriot Act, die elk recht dat door de Bill of Ribhts gegarandeerd was, onderuit haalt. Hij desavoueerde ook zijn regeringspolitiek niet van illegale opsluitingen en foltering.

Irak : permanente bezetting

Bush bewierookte de schijnverkiezingen in Irak als een triomf van de democratie. Om deze verkiezingen – die onder een bezetting werden gehouden – in perspectief te plaatsen is het goed even te herinneren aan een andere verkiezing die 38 jaar geleden onder een bezetting gehouden werd. Op 4 september 1967 was dit een kop in de krant de New York Times : « De VS verheugd over de verkiezing in Viëtnam : functionarissen melden een opkomst van 83% ondanks de Vietcong terreur ».Verder meldde het artikel : « Vertegenwoordigers van de Vs waren aangenaam verrast over de opkomst in Zuid-Viëtnamese presidentsverkiezingen. Het wordt gehoopt dat de nieuwe regering in staat zal zijn om met vertrouwen en legitimiteit te handelen, iets wat lang ontbrak in de Vïetnamese politiek. Deze hoop kon stuk geslagen worden door een lage opkomst, wat zou wijzen op verspreide desinteresse in de constitutionele ontwikkelingen, of door een ontregelling door de Vietcong. »

Op het ogenblik van de verkiezingen hadden de VS honderdduizenden troepen in Viëtnam. De VS voerden tapijtbombardementen uit, gebruikten napalmbommen, en vermoorden activisten als onderdeel van de macabere Fenix Operatie. Toch waren ze in staat om schijnverkiezingen te organiseren en de media ervan te overtuigen deze verkiezing als een keerpunt voor te stellen in een poging om de oorlog te rechtvaardigen. Dat is toen schromelijk mislukt. De verkiezingen werden gevolgd door het Tet offensief, een massale volksopstand tegen de bezettingstroepen. De oorlog duurde nog zo’n 7 jaar en half, met meer dan 50.000 dode Amerikaanse soldaten in de periode na de verkiezingen.

Vandaag brengt de regering Bush ‘democratie’ in Irak met bommen, kogels, munitie met verarmd uranium, en folterkamers van Abu Ghraib.Meer dan 100.000 Irakezen werden al gedood. Fallujah, een historische stad, werd vernield. Deze verkiezingen kunnen alleen maar uitdraaien op meer frustratie en woede bij de Iraakse bevolking. Wat ook het juiste cijfer van de opkomst moge wezen, de kiezers verwachtten het einde van de bezetting van hun land. Wanneer ze zullen beseffen dat Bush geen plannen koestert op deze bezetting op te heffen, zal deze frustratie de nu al wijdverspreide weerstand voeden.

Bush zei : « We willen geen artificiële kalender hanteren om weg te gaan uit Irak », want inderdaad de regering plant een permanente bezetting. De neoconservatieve kringen rond Bush hebben al lang dergelijke militaire bezetting voor ogen, om de olietoevoer te controleren, en om van daaruit aanvalsoperaties op te kunnen zetten tegen andere landen zoals Syrië en Iran. Het Pentagon bouwt 14 permanente militaire basissen in Irak. Bush wil geen kalender hanteren gewoon omdat hij niet van plan is ooit nog weg te gaan. VS ondernemingen zoals Halliburton en Bechtel, die nu al miljarden winst hebben gemaakt, plannen om hun greep op de Iraakse economie en meer bepaald de grote oliereserves, te verstevigen

Oorlog zonder eind

Naast de permanente bezetting van Irak gaf Bush ook een lijst van niet doelwitten van de VS agressie. Bush maakte nog maar ‘s gebruik van de gekende maar in diskrediet gebrachte beschuldiging van bezit van massavernietigingswapens, toen hij duidelijk maakte dat de bevolking van Iran, Syrië en Noord-Korea het zelfde lot wacht als de bevolking van Irak indien het aan hem zou liggen. « We moeten regimes aanpakken die verder gaan met het onderdak bieden aan terroirsten en met het ontwikkelen van massavernietigingswapens. » Dezelfde verantwoording, die achteraf een klare leugen bleek, werd gebruikt voor de oorlog tegen Irak. In de taal van Buhs betekent dit dat hij de bedoeling heeft een land aan te vallen, gelijk welk land, als dat de belangen dient van de dominantie vanwege de VS ondernemingen.

Martin Luther King jr meent dat de Vs regering «de grootste verspreider van geweld is in de wereld ». Haar doodseskaders zijn aan het werk in Colombië. De stad Miami is een terroristische uitvalsbasis tegen Cuba. De Vs hebben de grootste reserve ter wereld aan massavernietigingswapens : illegale chemische, biologische en nucleaie wapens.

19 maart : troepen uit Irak

Bush besloot zijn redevoering met een citaat van Franklin Roosevelt : « Elke periode heeft een droom die aan het sterven is, ofwel een droom die pas begint ». De droom van de Bush regering is helaas een nachtmerrie voor de werkende mensen over de wereld, een droom van globale dominantie, permanente oorlog en vernietiging van alle sociale programma’s. Wie andere dromen heeft moet blijven mobiliseren om deze Bush regering te stoppen. Op 19 maart is het de tweede verjaardag van het begin van de oorlog tegen Irak. De anti-oorlogsbeweging zal op veel plaatsen demonstreren om het einde van de bezetting te eisen.

De Coalitie « troops out now », waar het international action center lid van is, steunt de oproep om wereldwijd actie te voeren. In New York zullen tienduizenden betogen richting Central Park. De anti-oorlogsbeweging zal fondsen eisen voor jobs, onderwijs en gezondheidszorg, niet voor oorlog en bezetting. Vanuit de ganse oostelijke regio van de Vs zullen mensen komen manifesteen tegen deze oorlog zonder eind, tegen repressie en tegen de ondernemingshebzucht.

Het is tijd om Bush van antwoord te dienen.

(Uitpers, nr. 62, 6de jg., maart 2005)

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Midden-Oosten draagt escalerende gevolgen van Gaza-oorlog

Het aanhoudende Israëlisch geweld tegen Gaza zorgt voor heel wat militaire en economische ‘nevenschade’ met groeiend gevaar op escalatie. Op de acties van de Ansar Allah-rebellen (bekend als de…

Print Friendly, PDF & Email

Is de VSA op weg naar de dictatuur van een minderheid?

Het ziet er alsmaar meer naar uit dat Donald Trump zijn slag zal thuishalen terwijl de zgn. Amerikaanse democratie wankelt. Dat stellen de Harvard-politicologen Steven Levitsky en Daniel Ziblatt…

Print Friendly, PDF & Email

Gaza: de ondergang van het internationaal rechtssysteem?

Zijn we getuige van een trieste primeur in de geschiedenis en de definitieve teloorgang van het internationaal rechtssysteem? Voor de ogen van de camera’s rollen de beelden van oorlogsmisdaden…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Mexico Ecuador: een diplomatieke rel

Zoiets is nooit eerder gebeurd, zo wordt gezegd; zelfs Pinochet zou dat niet hebben aangedurfd! Spectaculair was het zeker. Met veel geweld drong de militaire politie van Ecuador, in…

Print Friendly, PDF & Email

Twee nieuwe en alarmerende milieurapporten

Het mondiale regenwoud wordt aan tien voetbalvelden per minuut ontbost en de meeste fossiele brandstofbedrijven produceerden meer fossiele brandstoffen in de zeven jaar na het Klimaatakkoord van Parijs (12…

Print Friendly, PDF & Email

Don’t cry for me …

Don’t cry for me Argentina … telkens wanneer je denkt, erger kan het niet, gebeurt er toch weer iets dat het wél erger maakt. Met een anarchistisch uiterst rechtse…

Print Friendly, PDF & Email
Vele Joden willen geen joodse staat

You May Also Like

×