9 March 2023

Britse regering in de illegaliteit

De Britse premier Rishi Sunak hoopt het electorale tij van de Britse Conservatieven te keren op de rug van migranten en vluchtelingen die in kleine bootjes de gevaarlijke overtocht wagen over het Kanaal. Meer dan 45.700 mensen waagden vorig jaar de overtocht.

Daartoe kondigt de Britse regering een ‘Illegale Migratie Wet’ aan. Wie gepakt wordt kan 28 dagen zonder vorm van proces worden vastgezet, en wordt het land uit gezet. Een aanvraag indienen tot asiel kan niet. Bovendien zou deze mensen in de toekomst elke toegang tot Groot-Brittannië ontzegd worden. Een uitzondering wordt enkel gemaakt voor minderjarigen, zieken, en indien in het land van deportatie een ernstig risico bestaat op onherstelbaar letsel.

Uit onderzoeken blijkt dat de Britse publieke opinie zich inderdaad zorgen maakt over ‘illegale migratie’, terwijl ‘legale migratie’ bij de burgers op veel minder weerstand stuit. Het woordje ‘illegaal’ roept immers het beeld op van criminele gelukszoekers: welke degelijke burger is voorstander van onwettelijk gedrag? De Britse regering heeft van de behandeling van asielaanvragen of de opvang van asielzoekers bovendien een potje gemaakt, zodat de associatie tussen vluchtelingen en chaos snel is gemaakt. Uit onderzoeken blijkt dat de grote meerderheid van deze mensen wel degelijk recht heeft op asiel.

Het bekende verhaal: een rechtse regering die electoraal garen spint bij een crisis van eigen makelij.

Electorale zet

Het spreekt vanzelf dat deze wet strijdig is met het internationaal recht, bijvoorbeeld met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat door Groot-Brittannië ondertekend werd. Vluchtelingen hebben het recht asiel aan te vragen en recht op een individuele behandeling. Zowat iedereen heeft dit de Britse regering onder de neus gewreven, gaande van de bevoegde Europese Commissaris tot de Verenigde Naties. Ook de Britse regering zelf gaf dit min of meer toe.

Sommige Britse conservatieven pleiten er daarom voor uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens te stappen, om zo rechtszaken uit de weg te gaan. Maar daarmee geef je toe dat je mensenrechten schendt…

Dus heeft volgens de Times Rishi Sunak een ander plan: het nieuwe beleid toepassen, rechtszaken afwachten, die uitzitten, vervolgens in beroep gaan,… en binnen een paar jaar zien we dan wel weer. De verkiezingen hebben we dan gehad.
Met andere woorden: de Britse regering zelf kiest bewust het pad van de illegaliteit.

Print Friendly, PDF & Email
Visited 1 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Frank Slegers

Meer ..

×