Brits schokgas

Het gaat niet goed met de ontginning van schaliegas in Groot-Brittannië. Er zit nochtans heel wat gas in de rotsen, maar het verzet van de bevolking is voorlopig te groot om door te zetten. Vooral nadat de eerste boringen onlangs moesten worden stopgezet omdat er op korte tijd rond de 40, weliswaar kleine, aardschokken waren.
De firma Cuadrilla was half oktober met de ontginning gestart ondanks het protest van de bevokking uit de regio. In Groot-Brittannië is het verzet tegen ‘fracking’ – het ‘breken’ van de rotsmassa onder hoge waterdruk en met chemische producten – sterk toegenomen. De jongste peiling geeft aan dat slechts 15 % van de Britten fracking geoorloofd vindt.
Vandaar ook de aarzelingen van de Britse regering om vergunningen toe te kennen. Cuadrilla was al in 2011 begonnen, maar na twee sterkere aardschokken, die tot in Blackpool werden gevoeld, stelde de regering een moratorium in.
Die regering blijft evenwel voorstander van het winnen van schaliegas. In het noorden zijn er zeer grote voorraden. Een grotere firma dan Cuadrilla, Ineos, heeft grootse plannen. Ineos is eigendom van Jim Ratcliffe, de rijkste Britse burger. Ratcliffe gaf veel geld aan de Brexit-campagne. In augustus is hij burger geworden van Monaco.

Over Freddy De Pauw

Lees ook