29 August 2019

Brexit: een constitutionele coup

The Economist waarschuwde enkele weken geleden al. Het Verenigd Koninkrijk heeft geen geschreven grondwet, maar functioneert met regels die de tand des tijds hebben doorstaan. Brexit is bezig om al die regels op de helling te zetten, zowel de basisregels van de democratie als de territorial integriteit zijn in gevaar.
Boris Johnson heeft dit met zijn laatste stap bevestigd. Het Parlement wordt tot begin oktober buiten spel gezet De mogelijkheid om een no-deal Brexit nog tegen te houden wordt minimaal.
‘Taking back control’, was de slogan waarmee de Brexit-voorstanders het pleit hadden gewonnen. Vandaag moeten ze, om de democratie uit de klauwen van een ondemocratische Europese UInie te redden, de democratie zelf uitschakelen.
Het is fout om te stellen dat dit is wat de kiezers hebben gewild: ja, ze wilden uit de E.U., neen ze wilden geen harde grens tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek en nee, ze wilden geen ‘no-deal’.
Jeremy Corbyn had een goed plan. Alleen stond hijzelf in de weg van een uitvoering ervan. Want een vertrouwensstemming zag een meerderheid van het Lagerhuis wel zitten, Corbyn als Eerste Minister, ook voor een beperkte periode, dan weer niet.
En het klopt dat het Lagerhuis er de afgelopen maanden niet in geslaagd is een meerderheid voor een goede oplossing te vinden.
Deze harde en ondemocratische oplossing van Boris Johnson moet al diegen die nog twijfelden, die niet geloofden dat Brexit een uiterst rechtse coup is, nu wel overtuigen. Steve Bannon mag tevreden zijn.

Print Friendly, PDF & Email
Visited 9 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

Meer ..

×